KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

111
broj novozaraženih u PGŽ
107
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

1096
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
36135
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

452
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 17.10.2021. - 08:30Odsjek za hig.-epidemiološki nadzor i uzrokovanje

Voditelj Odsjeka: Mr Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
Broj telefona: 051/ 358 – 758
E-mail: ohena@zzjzpgz.hr, vedrana.jurcevic-podobnik@zjzpgz.hr

Poslovi odsjeka:

 1. ispitivanje higijenskih uvjeta u objektima koji posluju sa hranom i objektima pod sanitarnim nadzorom na zahtjev stranke ili nadležne inspekcije,
 2. uzorkovanje briseva/otisaka opreme, pribora, radnih površina i ruku zaposlenika na mikrobiološku ispravnost,
 3. uzorkovanje uzoraka hrane na zdravstvenu ispravnost sukladno HACCP planovima objekata,
 4. uzorkovanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju u objektima u poslovanju sa hranom sukladno HACCP planovima objekata,
 5. higijensko – epidemiološki izvid objekta i pisanje izvješća o obavljenom higijensko – epidemiološkom izvidu u objektu sa stručnim savjetima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, predmeta opće uporabe i higijenskim uvjetima u objektu,
 6. obavljanje stručnih usluga za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, radi utvrđivanja odgovarajućih preventivnih i kontrolnih mjera koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane s obuhvatom svih faza proizvodnje, prerade i transporta hrane (stručne usluge na uvođenju HACCP sustava) temeljem Zakona o hrani, Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (N.N. br.81/13.) te Pravilnika o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava NN (68/15),
 7. identificiranje alergena u hrani sukladno Zakonu o informiranju potrošaća o hrani (N.N. br.56/13.),
 8. Edukacija - osposobljavanje za rad po načelima HACCP-a zaposlenika koji rade sa i u proizvodnji bezglutenske hrane.
 9. kontrola trajne primjene načela HACCP-a, dobre higijenske prakse (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP) – audit,
 10. osposobljavanje za rad po načelima HACCP-a (djelatnika, voditelja, internog auditora i druge radionice na temu osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane ovisno o potrebi SPH (subjekta u poslovanju sa hranom),

Stručne usluge za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka obuhvaćaju:

 1. analizu postojećeg stanja prostora i opreme u smislu zadovoljavanja Uredbi (EZ) br.852/2004 i br. 853/2004,
 2. prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih, higijensko – sanitarnih i organizacijskih nedostataka,
 3. izradu HACCP plana objekta (identifikacija opasnosti, kritičnih kontrolnih točaka, kritičnih granica, propisivanje monitoringa i korektivnih mjera, izrada potrebnih radnih uputa i standardnih postupaka, izrada potrebne dokumentacije i zapisa) ili implementaciju postojećih Sektorskog Vodiča,
 4. teoretsku i praktičku edukaciju osoblja,
 5. verifikaciju sustava. 
MONITORING
OBAVIJESTI