KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

VODITELJ ODJELA:

Larisa Juretić,dipl.iur.
Tel: 051/358-782
E-mail: larisa.juretic@zzjzpgz.hr


Odjel se sastoji od dva odsjeka:

Odsjek za pravne poslove v.d. voditelj Suzana Sudac,dipl.iur.
Tel: 091/203 07 01
E-mail: suzana.sudac@zzjzpgz.hr

Odsjek za ljudske potencijale i opće poslove Voditeljica: Hermina Trošelj, univ. spec. oec
Tel: 091/132 04 11
E-mail: hermina.troselj@zzjzpgz.hr


KOORDINATORI:

Koordinator aktivnosti kadrovskih poslova i poslova arhive
Dragana Petrović, dipl. menadžerka
E-mail: dragana.petrovic@zzjzpgz.hr

Koordinator aktivnosti građevinskih radova i održavanja zgrade i ispostava
Marin Viduka
, spec. publ. admin.
E-mail: marin.viduka@zzjzpgz.hr

Koordinator aktivnosti Središnjeg povjerenstva za popis inventara, postupka rashoda, praćenja utroška energenata, te postupka oglašavanja na internoj oglasnoj ploči
Tomislav Grgurina
, spec. publ. admin.
E-mail: tomislav.grgurina@zzjzpgz.hr

Koordnator za pravne poslove u Uredu ravnateljstva
Suzana Sudac
, dipl. iur.
E-mail: suzana.sudac@zzjzpgz.hr


Popis poslova Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove:

 • obavlja pravne poslove za Zavod,
 • obavlja kontrolu i koordinira izradu ugovora koje sklapa Zavod s poslovnim partnerima,
 • pokreće i vodi sudske postupke i postupke prisilne naplate,
 • kreira i korigira prijedloge internih akata Zavoda,
 • izrađuje nacrte odluka i rješenja o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika,
 • koordinira arhivsku građu na razini ustanove,
 • obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • izrađuje i analizira izvještaje vezano uz kadrove i odluke za sjednice Upravnog vijeća,
 • izrađuje mjesečne, godišnje, trogodišnje planove kadrova na razini Zavoda,
 • u suradnji s drugim odjelima i uredom ravnateljastva izrađuje planove zapošljavanja, planove stručnog usavršavanja, planove zbrinjavanja radnika te planove godišnjih odmora,
 • obavlja poslove i vodi evidencije u svezi stručnog usavršavanja radnika Zavoda,
 • obavlja operativne poslove raspisivanja natječaja i postupaka zapošljavanja i prestanka radnog odnosa,
 • obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • obavlja prijem i otpremu pošte,
 • obavlja poslove vezane uz funkcioniranje voznog parka Zavoda,
 • vodi analitičke evidencije vezane uz vozni park,
 • obavlja poslove čuvanja zgrade i inventara te uređenja okoliša,
 • obavlja poslove na telefonskoj centrali Zavoda,
 • vodi objedinjenu evidenciju svih ugovora Zavoda
 • u suradnji s ravnateljem te po njegovom nalogu, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela.


 
MONITORING