KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Odjel mikrobiologije

Mikrobiološki odjel obavlja javno-zdravstvenu i specijalističko konzilijarnu mikrobiološku djelatnost od interesa za Primorsko-goransku županiju. Na Odjelu se provodi cjelovita rutinska bakteriološka obrada uzoraka, te niz mikoloških, parazitoloških, seroloških i molekularnih dijagnostičkih pretraga.

Mikrobiološki odjel sudjeluje u stručnim i znanstvenim ispitivanjima, te kao nastavna baza Medicinskog fakulteta provodi praktičnu i teorijsku edukaciju iz područja humane mikrobiologije.


PRIRUČNIK ZA MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE


OGLASNA PLOČA MIKROBIOLOGIŠKOG ODJELA


Prikupljanje (ažuriranje) podataka suradnih ordinacijaZAPRIMANJE MATERIJALA, UZORKOVANJE I IZDAVANJE NALAZA

Mjesto: Laboratorij za uzorkovanje (šalter 2) - prizemlje

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52a,51000 Rijeka

Telefon:051/358-767

Radno vrijeme: 07:00 – 19:30 svakog radnog danaOsoblje / Kontakt

Voditelj Odjela:
dr. sc. Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:dolores.peruc@zzjzpgz.hr

Glavna inženjerka odjela:
Gabriela Šarar, med.lab.ing.
Email:gabriela.sarar@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-771

Koordinator akreditacije Mikrobiološkog odjela:
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diag.
Email:ivana.lakoseljac@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-765

Koordinator za aktivnost dijagnostike urogenitalnih infekcija:
Nilia Volarević, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:nilia.volarevic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-769

Koordinator za aktivnost dijagnostike crijevnih infekcija:
Silvana Udović-Gobić, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-762

Koordinator za aktivnost dijagnostike respiratornih i sustavnih infekcija:
Maja Farkaš, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:maja.farkas@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761

Koordinator za aktivnosti parazitološke i mikološke dijagnostike:
Mihaela Ajman, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:mihaela.ajman@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-778

Koordinator za aktivnosti serodijagnostike:
dr. sc. Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:dolores.peruc@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-764

Koordinator za aktivnosti dijagnostike tuberkuloze:
Prof.dr.sc. Brigita Tićac, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:brigita.ticac@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761

Koordinator za aktivnosti molekularne dijagnostike:
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-770

Koordinator za aktivnosti prijema uzoraka, pripremu podloga i sterilizaciju:
Mihaela Ajman, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:mihaela.ajman@zzjzpgz.hr


Magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Leon Cindrić, mag.biotech.in med.
Renata Kuzmanovska Štrek, mag.sanit.ing.
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diag.
Radmila Rebić, mag.biol.mol.

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Mirjana Babić, bacc.med.lab.diagn.
Valentina Babić-Cukrov, bacc.med.lab.diagn.
Sandra Barac-Bobuš, bacc.med.lab.diagn.
Meri Dobrović, bacc.med.lab.diagn.
Jelena Đudarić, bacc.med.lab.diagn.
Zvjezdana Girotto, bacc.med.lab.diagn.
Sandra Grgurić, bacc.med.lab.diagn.
Ivona Klarić, bacc.med.lab.diagn.
Martina Kopajtić, bacc.med.lab.diagn.
Maja Kovačić, bacc.med.lab.diagn.
Mateja Lovrić, bacc.med.lab.diagn.
Jasna Maksimović,bacc.med. lab.diagn.
Katarina Mance, bacc.med.lab.diagn.
Mirela Martinović, bacc.med.lab.diagn.
Ilara Mlinar, bacc.med.lab.diagn.
Dolores Marin, bacc.med.lab.diagn.
Dajana Odorčić, bacc.med.lab.diagn.
Gorana Pantović Sovilj, bacc.med.lab.diagn.
Petra Ružić, bacc.med.lab.diagn.
Lidija Strčić Gaica, bacc.med.lab.diagn.
Jadranka Švagel, bacc.med.lab.diagn.
Marija Zatezalo, bacc.med.lab.diagn.
Ivana Zeba, bacc.med.lab.diagn.
Sandra Zvonar, bacc.med.lab.diagn.

Zdravstveno laboratorijski tehničari:

Bruketa Mateo, zdr.lab.teh.
Zorica Gubo, zdr.lab.teh.
Lea-Maria Hlaban, zdr.lab.teh.
Sara Jurman, zdr.lab.teh.
Marijan Knežević, zdr.lab.teh.
Katrin Kožul, zdr.lab.teh.
Tatjana Lučić, kem.teh.
Tanja Mičetić, zdr.lab.teh.
Erika Miter, zdr.lab.teh.
Vesna Nosić-Rački, zdr.lab.teh.
Gordana Paurević, zdr.lab.teh.
Tamara Tokić, zdr.lab.teh.
Maja Vunderlih, zdr.lab.teh.

Kancelarija Mikrobiološkog odjela:

Email:mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
Tel/Fax: 051/358-775

Administratori:

Suada Islamović, bacc.oec.
Katja Bolha, struc.spec.oec.
Irena Samaržija
Nikolina Kučić-Kukuljan, struc.spec.ing.sec.

Djelatnice u praonici i sterilizaciji:

Dalida Ivaničić
Neda Olujić
Ankica Semeš
Sanja Tomljanović
Adrijana Topić


Za ugovor o pružanju mikrobioloških usluga molimo obratiti se na:
E-mail: mikrobiologija@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-765; 051/358-775 
MONITORING