KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

73
broj novozaraženih u PGŽ
68
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

636
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
34215
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

439
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.09.2021. - 08:30Odjel mikrobiologije

Mikrobiološki odjel obavlja javno-zdravstvenu i specijalističko konzilijarnu mikrobiološku djelatnost od interesa za Primorsko-goransku županiju. Na Odjelu se provodi cjelovita rutinska bakteriološka obrada uzoraka, te niz mikoloških, parazitoloških, seroloških i molekularnih dijagnostičkih pretraga.

Mikrobiološki odjel sudjeluje u stručnim i znanstvenim ispitivanjima, te kao nastavna baza Medicinskog fakulteta provodi praktičnu i teorijsku edukaciju iz područja humane mikrobiologije.


PRIRUČNIK ZA MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE


OGLASNA PLOČA MIKROBIOLOGIŠKOG ODJELA


Prikupljanje (ažuriranje) podataka suradnih ordinacijaZAPRIMANJE MATERIJALA, UZORKOVANJE I IZDAVANJE NALAZA

Mjesto: Laboratorij za uzorkovanje (šalter 2) - prizemlje

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52a,51000 Rijeka

Telefon:051/358-767

Radno vrijeme: 07:00 – 19:30 svakog radnog danaOsoblje / Kontakt

Voditelj Odjela:
dr. sc. Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:dolores.peruc@zzjzpgz.hr

Glavna inženjerka odjela:
Gabriela Šarar, med.lab.ing.
Email:gabriela.sarar@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-771

Koordinator akreditacije Mikrobiološkog odjela:
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diag.
Email:ivana.lakoseljac@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-765

Koordinator za aktivnost dijagnostike urogenitalnih infekcija:
   
Nilia Volarević, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:nilia.volarevic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-769

Koordinator za aktivnost dijagnostike crijevnih infekcija:
  
Silvana Udović-Gobić, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:silvana.udovic-gobic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-762

Koordinator za aktivnost dijagnostike respiratornih i sustavnih infekcija:

Maja Farkaš, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:maja.farkas@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761

Koordinator za aktivnosti parazitološke i mikološke dijagnostike:

mr.sc. Blanka Pružinec Popović, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:blanka.popovic@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-778

Koordinator za aktivnosti serodijagnostike:
  
Dolores Peruč, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:dolores.peruc@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-764

  
Koordinator za aktivnosti dijagnostike tuberkuloze:
  
Prof.dr.sc. Brigita Tićac, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:brigita.ticac@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-761

  
Koordinator za aktivnosti molekularne dijagnostike:
  
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:tomislav.rukavina@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-770

Koordinator za aktivnosti prijema uzoraka, pripremu podloga i sterilizaciju:
  
Mihaela Ajman-Kustić, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email:mihaela.ajman-kustic@zzjzpgz.hr@zzjzpgz.hrMagistri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Leon Cindrić, mag.biotech.in med.
Renata Kuzmanovska Štrek, mag.sanit.ing.
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diag.
Radmila Rebić, mag.biol.mol.


Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Mirjana Babić, bacc.med.lab.diagn.
Valentina Babić-Cukrov, bacc.med.lab.diagn.
Sandra Barac-Bobuš, bacc.med.lab.diagn.
Meri Dobrović, bacc.med.lab.diagn.
Jelena Đudarić, bacc.med.lab.diagn.
Zvjezdana Girotto, bacc.med.lab.diagn.
Zrinka Barićevac, bacc.med.lab.diagn.
Sandra Grgurić, bacc.med.lab.diagn.
Martina Kopajtić, bacc.med.lab.diagn.
Maja Kovačić, bacc.med.lab.diagn.
Ivona Klarić, bacc.med.lab.diagn.
Mateja Lovrić, bacc.med.lab.diagn.
Katarina Mance, med.lab.diagn.
Mirela Martinović, bacc.med.lab.diagn.
Jasna Maksimović,bacc.med. lab.diagn.
Ilara Mlinar, bacc.med.lab.diagn.
Dolores Marin, med.lab.diagn.
Dajana Odorčić, bacc.med.lab.diagn.
Gorana Pantović Sovilj, bacc.med.lab.diagn.
Petra Ružić, bacc.med.lab.diagn.
Lidija Strčić Gaica , bacc.med.lab.diagn.
Gabriela Šarar, bacc.med.lab.diagn.
Jadranka Švagel, bacc.med.lab.diagn.
Marija Zatezalo, bacc.med.lab.diagn.
Ivana Zeba, med.lab.diagn.
Sandra Zvonar, bacc.med.lab.diagn.Zdravstveno laboratorijski tehničari:

Bruketa Mateo, zdr.lab.teh.
Zorica Gubo, zdr.lab.teh.
Lea-Maria Hlaban, zdr.lab.teh.
Sara Jurman, zdr.lab.teh.
Marijan Knežević, zdr.lab.teh.
Katrin Kožul, zdr.lab.teh.
Tatjana Lučić, kem.teh.
Tanja Mičetić, zdr.lab.teh.
Erika Miter, zdr.lab.teh.
Vesna Nosić-Rački, zdr.lab.teh.
Gordana Paurević, zdr.lab.teh.
Tamara Tokić, zdr.lab.teh.
Maja Vunderlih, zdr.lab.teh.
Manuela Rakovac, zdr.lab.teh.

Kancelarija Mikrobiološkog odjela:

Email:mis.kancelarija@zzjzpgz.hr
Tel/Fax: 051/358-775

Administratori:
Suada Islamović, bacc.oec.
Katja Bolha, struc.spec.oec.
Irena Samaržija
Nikolina Kučić-Kukuljan, struc.spec.ing.sec.


Za ugovor o pružanju mikrobioloških usluga molimo obratiti se na:
E-mail: mikrobiologija@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-765; 051/358-775 
MONITORING