KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Odjel za kvalitetu

Odjel za kvalitetu obavlja poslove upravljanja sustavima kvalitete, te vodi važne i složene projekte uspostave ostalih sustava kvalitete u odjele Zavoda.

Odjel djeluje kao stručni centar koji koordinira i nadzire uvođenje sustava kvalitete, te održava uspostavljeni sustav upravljanja u akreditiranim laboratorijima, djelovanjem predstavnika za kvalitetu (tima za kvalitetu). Članovi tima za kvalitetu su osposobljeni da prate i uz provođenje stalnih poboljšanja, nadziru održavanje uspostavljenog sustava upravljanja u organizacijskim jedinicama Zavoda.

Odjel za kvalitetu obavlja sljedeće poslove:

  • obavlja poslove upravljanja sustavima kvalitete
  • vodi projekte uspostave sustava kvalitete (organizira i koordinira uvođenje ostalih sustava kvalitete prema potrebama Zavoda)
  • planira osposobljavanje i usavršavanje radnika za osiguranje kvalitete
  • provodi edukaciju članova tima za kvalitetu i koordinira radom tima prilikom uvođenja sustava kvalitete
  • planira i prati ulaganja u kvalitetu
  • osigurava kontinuirani nadzor uspostavljenog sustava kvalitete
  • planira i organizira provedbu internog audita
  • informira ravnatelja o rezultatima interne i vanjske ocjene sustava kvalitete
  • planira provedbu upravine ocjene
  • nadzire provedbu mjera za stalno poboljšavanje sustava kvalitete

VODITELJICA ODJELA:
dr. sc. Ivana Škarica Bjelobaba, mag.oec,EOQ menadžer kvalitete
Tel: 051/ 358 787
E-mail: ivana.skarica@zzjzpgz.hr

Koordinatorica akreditacije Zdravstveno-ekološkog odjela:
Marijana Mezlar, dipl.ing.chem.teh.

Koordinatorica akreditacije Mikrobiološkog odjela:
Ivana Lakošeljac, mag.med.lab.diagn. 
MONITORING