KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Odjel za kontroling i reviziju

Odjel za kontroling i reviziju organizira i koordinira uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole, interne revizije te strateškog i operativnog kontrolinga.

Odjel objedinjuje sustav planiranja, sustav kontrole, analize i revizije poslovanja, a u svrhu bolje horizontalne i vertikalne koordinacije unutar sustava, koordinacije između postavljenih ciljeva (plana), materijalnih, ljudskih resursa i poslovnih rezultata te razvoja programskog planiranja i pokazatelja uspješnosti.

Odjel također sudjeluje u praktičnoj nastavi iz područja troškova kvalitete, financijskog upravljanja i kontrole te upravljanje rizicima u zdravstvu.

Odsjek za kontroling

  • istražuje na koji način detektirati i iskoristiti znanje i umijeće djelatnika kako bi se uz ekonomično upravljanje resursima ostvarile kvalitetne usluge na dobrobit Zavoda,
  • priprema informacije za upravljanje, prati i kontrolira njihovu realizaciju te pruža stalnu pomoć putem savjeta i raznih metoda.

Cilj kontrolinga je upravljanje financijama, racionalizacija, poboljšanje kontrole nad rashodima te upravljanje učinkovitosti i težnja nagrađivanju prema učincima.

Voditeljica Odsjeka:

Anita Belančić, dipl. oec.
Tel.: 051/358-779
E-mail: anita.belancic@zzjzpgz.hr

Odsjek za reviziju

  • pomaže ustanovi u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.
  • Isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije


 
MONITORING