KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Epidemiološki odjel

Voditelj odjela: mr. Dobrica Rončević, dr.med.
Email: dobrica.roncevic@zzjzpgz.hr
Email: epidemiologija@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-721

Glavna tehničarka odjela: Marijana Grbac,bacc.med.lab.diagn.
Email: marijana.grbac@zzjzpgz.hr
Tel: 051/358-786


Centar za distribuciju cjepiva PGŽ

 • Koordinator aktivnosti čuvanja i distribucije cjepiva: Vinko Ribić, bacc. med. lab. diagn.
  Tel: 051 358-786
  Email:vinko@zzjzpgz.hr

 • Koordinatorica aktivnosti operativne epidemiologije: dr.sc. Danijela Lakošeljac, dr.med.
  Tel: 051 358-715
  Email: danijela.lakoseljac@zzjzpgz.hr
 • Koordinatorica aktivnosti za imunizaciju, seroprofilaksu, kemoprofilaksu: Dorotea Gastović Bebić, dr.med.
  Tel: 051 358-786
  Email: dorotea.gastovic-bebic@zzjzpgz.hr
 • Koordinatorica aktivnosti za higijenski minimum: Ivana Dabo, mag.admin.sanit.
  Tel: 051 358-717
  Email: ivana.dabo@zzjzpgz.hr

Od 14.6. 2021. liječnik epidemiolog radi od 7,00 - 16,00 sati, a četvrtkom od 7,00 - 19,30 sati


Epidemiološki odjel je ustrojbena jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u kojoj se prati i proučava epidemiološka situacija bolesti koje su od javno zdravstvenog značaja za zdravlje stanovništva. Prema epidemiološkoj indikaciji provode se potrebne intervencije u populaciji i okolišu radi suzbijanja rizika od zaraznih, masovnih i teških bolesti s epidemijskim potencijalom, a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom i zdravstvenim, veterinarskim i ostalim nadležnim službama.

Epidemiologija je grana medicine i dio medicinske znanosti koja proučava pojavu bolesti i poremećaj zdravlja u ljudskoj populaciji. Bavi se utvrđivanjem uzroka, rizičnih faktora bolesti, određivanjem proširenosti i raspodjele bolesti na nekom području i u određenoj populaciji, te čimbenicima koji utječu na pojavljivanje bolesti u toj populaciji. Cilj Epidemiologije je prevencija bolesti i očuvanje zdravlja.

Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine, iz bolnica i laboratorija, planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti i oštećenja zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je procjenjivanje potrebnih preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Djelokrug rada temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/07, 118/08, 43/09), međunarodnim propisima i preporukama (International health regulations) Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), pravilnicima, ostalim podzakonskim aktima, naputcima Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ostalim aktualnim stručnim smjernicama i preporukama.

U sklopu Epidemiološkog odjela djeluje Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje na HIV, Hepatitis B i Hepatitis C gdje se osobe koje su u riziku ili misle da su u riziku od zaraze ovim krvlju i spolno prenosivim bolestima mogu savjetovati i testirati.

Za potrebe hitne epidemiološke intervencije na području Primorsko-goranske županije NZZJZ organizira trajnu službu pripravnosti uključujući dostupnost na telefonu izvan redovnog radnog vremena Zavoda. U službi pripravnosti su liječnici, specijalisti epidemiologije Zavoda.

Javne, interventne i stručne službe koje utvrde ili posumnjaju na rizik od masovnih i zaraznih bolesti koje zbog težine, posljedica ili brzine širenja zahtijevaju hitnu epidemiološku intervenciju, uvijek mogu kontaktirati epidemiologa u pripravnosti na broj 091 125 72 10.


Broj dežurnog epidemiologa u pripravnosti
091 125 72 10 
MONITORING