KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30MIKROBIOLOŠKE USLUGE

REDNI BROJ NAZIV USLUGE
1 Uzorkovanje - bris grla, nosa, oka, uha, urin, stolica, iskašljaj... / pribor za uzorkovanje
2 Uzorkovanje - krv, bris uretre, izdahnuti zrak, bris rane, strugotina, tkivo, ostalo
3 Uzimanje perianalnog otiska
4 Mikroskopski preparati (Složena bojenja)
5 Mikroskopski preparati (Jednostavna bojenja)
6 Identifikacija izoliranog soja VITEK sistemom
7 Test osjetljivosti VITEK sistemom (MIK)
8 Antibiogram
9 E - test (Određivanje minimalne inhibicijske koncentracije antibiotika - MIK)
10 Prijepis nalaza za izvršene mikrobiološke pretrage
Laboratorij za dijagnostiku respiratornih i sustavnih infekcija
15 Bakteriološka pretraga punktata
16 Bakteriološka pretraga aspirata
31 Bakteriološka pretraga bioptata tkiva
32 Biološka kontrola sterilizacije
33 Bakteriološka kontrola sterilnosti sanitetskog i medicinskog materijala
34 Bakteriološka pretraga likvora
36 Bakteriološka pretraga uzorka na anaerobne bakterije
37 Bakteriološka pretraga uzorka na Streptococcus pyogenes
38 Bakteriološka pretraga uzorka na meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA)
39 Detekcija antigena mikroorganizama komercijalnim kitovima
40 Bakteriološka pretraga brisa nazofarinksa na Neisseria meningitidis
41 Bakteriološka pretraga krvi-hemokultura (aerobno i anaerobno-set)
42 Bakteriološka pretraga brisa
43 Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka (osim uzoraka navedenih od MB15 do MB42)
Laboratorij za dijagnostiku tuberkuloze
1 Bakteriološka pretraga iskašljaja (Mikroskopski preparati i kultivacija)
2 Mikroskopski preparat (Ziehl-Neelsen)
3 Mikroskopski preparat (Fluorescenca)
4 Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na čvrstom hranilištu
5 Kultura-BK (Mycobacterium spp.) na tekućem hranilištu (MGIT)
6 Test rezistencije
7 Bakteriološka pretraga na Legionella spp. (kultivacija)
9 Kvantiferonski test (Ag stimulacija limfocita i EIA na interferon gama)
Imunofluorescenca / Imunokromatografija
8 DFA Legionella pneumophila
13 DFA Chlamydia trachomatis (bris konjuktive, genitalni uzorak)
Laboratorij za dijagnostiku crijevnih infekcija
Bakteriološka pretraga stolice na:
1 Salmonella spp.i /ili Shigella spp.
2 EPEC (Enteropatogena Escherichia coli)
3 EHEC O157 (Enterohemoragična Escherichia coli)
4 Campylobacter spp.
5 Yersinia enterocolitica
6 Vibrio cholerae
7 Ostali vibrioni
8 VRE (Vankomicin rezistentni Enterococcus)
13 Clostridium perfringens - spore
14 Bacillus cereus - spore
15 Helicobacter pylori - antigen (imunokromatografija)
18 Clostridium difficile Toxin A/B
19 Klebsiella pneumoniae ESBL
21 Kalprotektin
Bakteriološka pretraga ostalih uzoraka (urin, bris rektuma, bioptat i sl.) na:
10 Salmonella spp. i/ili Shigella spp.
17 Helicobacter pylori (kultivacija)
20 Klebsiella pneumoniae ESBL
Virološka pretraga stolice (detekcija antigena) na:
11 Rotavirus + Adenovirus
16 Norovirus
Laboratorij za parazitologiju
1 Parazitološka pretraga stolice na protozoe i helminte
2 Parazitološka pretraga stolice na Cryptosporidium parvum
4 Pregled perianalnog otiska na Enterobius vermicularis
5 Identifikacija vrsta Taenia spp.
6 Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis - mikroskopija
7 Parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis - kultivacija
8 Pretraga krvi na Plasmodium spp.(razmaz i gusta kap)
9 Identifikacija Plasmodium spp. ili ostalih krvno-tkivnih parazita
10 Pretraga na krvno-tkivne parazite
18 ELISA Entamoeba histolytica antigen u stolici
21 Parazitološka pretraga na Acanthamoeba spp. (mikroskopija i kultivacija)
22 Parazitološka pretraga ostalih uzoraka (metoda koncentracije i mikroskopija)
23 Imunokromatografija na Plasmodium spp.
24 Imunokromatografija na Plasmodium falciparum
Parazitološki serološki testovi:
11 ELISA (IgG,IgM) Toxoplasma gondii
12 ELISA (IgG,IgM) i IgG aviditet Toxoplasma gondii
14 ITFA Entamoeba histolytica
15 IHA Echinococcus
16 Urea izdisajni test (Helicobacter pylori)
Laboratorij za dijagnostiku urogenitalnih infekcija
1 Bakteriološka pretraga ejakulata
2 Bakteriološka pretraga punktata (genitalni uzorak)
3 Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine,cerviksa
4 Bakteriološka pretraga urina
5 Bakteriološka pretraga na urogenitalne mikoplazme
7 Bakteriološka pretraga na Streptococcus agalactiae
8 Bakteriološka pretraga na Neisseria gonorrhoeae
9 Bakteriološka pretraga genitalnih uzoraka na anaerobne bakterije
Laboratorij za mikologiju
1 Mikološka pretraga različitih uzoraka
2 Identifikacija gljivičnog soja s rezistogramom
3 Identifikacija dermatofita
4 Mikološka kontrola sterilnosti sanitetskog i drugih materijala
Laboratorij za molekularnu dijagnostiku
1 Molekularna pretraga na HPV (Humani papilomavirusi)
2 Molekularna pretraga na Chlamydia trachomatis
Laboratorij za serodijagnostiku
1 AST
2 Waaler - Rose (WR)
3 RF
4 CRP
5 TPHA
6 VDRL
Aglutinacija:
9 Brucella melitensis,abortus i suis (protutijela u serumu)
RVK:
10 Q-groznica (Coxiella burnetii)
11 Ornitoza / Psitakoza (Chlamydophila psittacii)
ELISA:
1 Borrelia burgdorferi IgM
2 Borrelia burgdorferi IgG
3 Helicobacter pylori IgG
4 Helicobacter pylori IgA
5 Mycoplasma pneumoniae IgM
6 Mycoplasma pneumoniae IgG
7 Chlamydophila pneumoniae IgM
8 Chlamydophila pneumoniae IgG
9 Chlamydophila pneumoniae IgA
10 Bordetella pertussis IgM
11 Bordetella pertussis IgG
12 Bordetella pertussis IgA
13 Legionella pneumophila IgM (serotip 1-7)
14 Legionella pneumophila IgG (serotip 1-7)
15 Legionella pneumophila IgA (serotip 1-7)
16 Rubella IgM
17 Rubella IgG
18 VZV IgM
19 VZV IgG
20 Parotitis IgM
21 Parotitis IgG
22 Adenovirusi IgMt
23 Adenovirusi IgG
28 CMV IgM
29 CMV IgG
30 EBV IgM
31 EBV IgG
32 EBV EBNA IgG
33 HSV tip 1 IgM
34 HSV tip 1 IgG
35 HSV tip 2 IgM
36 HSV tip 2 IgG
37 Ospice IgM
38 Ospice IgG
39 Hepatitis A ukupna protutijela
40 Hepatitis A IgM
41 HBsAg
42 HBsPt
43 HBcPt
44 HBcIgM
45 HBeAg
46 HBePt
47 HCV
48 HIV 1 i 2
51 Influenza A IgG
52 Influenza A IgA
54 Influenza B IgG
55 Influenza B IgA
59 Legionella pneumophila O1 antigen iz urina
62 Lues ukupna protutijela
63 CMV (IgM, IgG) i IgG aviditet
67 Intolerancija na hranu (IgG4) 88 alergena
74 Coxackiaevirus IgM
75 Coxackiaevirus IgG
70 Coxackiaevirus IgA
71 Echovirus IgM
72 Echovirus IgG
73 Echovirus IgA
Western blot:
64 HSV1 IgM, IgG
65 HSV2 IgM, IgG
68 Borrelia Burgdoferi IgM
69 Borrelia Burgdoferi IgG 
MONITORING