KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

Rezultati

Rezultati praćenja metabolita droga izmjerene u otpadnim vodama grada Rijeke

Testirani metaboliti droga:

Heroin

 • Morphine
 • 6-acetyl morphine
 • 6-acetyl codeine
 • Morphine-3-beta

Kokain

 • Benzoylecgonine
 • Cocaine

Amphetamine

 • Amphetamine

Metamphetamine

 • Metamphetamine

Ecstasy

 • MDMA

Cannabis

 • THC-COOH (11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabiol)
 • THC-OH (11-hydroxy-Δ9 –tetrahydrocannabiol)
 • THC

Methadone

 • Methadone
 • EDDP (2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine)

Codeine

 • Codeine

Preliminarni razultati pokazuju razilke u dnevnoj potrošnji droga gdje je povećana potrošnja zabilježena u vrijeme nove godine i vikendima. Razvoj ove metode uvelike će unprijediti mogućnosti praćenja i procjene razmjera zloupotrebe droga kao i promjena u oblicima zloupotrebe, tj. zastupljenosti zloupotrebe pojedinih sredstava ovisnosti.

Preuzmite rezutati u .pdf-u

Pilot projekt istraživanja modela interakcija genetičkih i okolinskih faktora

Jedan od ciljeva projekta je ojačati prekogranične kapacitete i međusobnu suradnju znanstveno-istraživačkih i javnozdravstvenih organizacija na području inovativne dijagnostike i epigenetike. EU u nizu dokumenta potiče na razvoj i primjenu inovativnih biomedicinskih tehnologija u svrhu unaprjeđenja zdravlja stanovništva, a kako u lokalnoj zajednici s obje strane granice postoje značajni resursi i znanja upravo u ovim područjima, ovim projektom želi se potaknuti međusobnu suradnju, ojačati kapacitete te učiniti značajan iskorak iu istraživanjima vezanim za skrb o ovisnicima.

Stoga je u okviru znanstveno-istraživačkog radnog paketa, koji kordinira NZJZPGŽ provedeno pilot istraživanje osjetljivosti serotoninskog sustava neurotransmitera u postadolescentnoj dobi. Cilj istraživanja je kod ovisnika o drogama te u kontrolnoj skupini odrediti: 1) Prevalenciju genetičkih polimorfizama genskih regija serotoninskog transportera (5-HTTLPR) te neurotrofnog čimbenika mozga (BDNF), 2) Prevalenciju DNA metilacijskih profila gena serotoninskog transportera (SLC6A4), 3) Ekspresiju neuromodulatora BDNFa, Neuroipeptida Y i Supstance P i 4) Povezanost i interakcije gentičkih i epigentičkih profila, neuromodulatora te psihosocijalnih čimbenika i ishoda. NZJZ zadužen je pripremu istraživačkog nacrta ovog transdisciplinarnog istraživanja, prikupljanje uzoraka krvi te ispitivanje kliničkih simptoma i psihosocijalnih obilježja populacije, kao i za određivanje ekspresije Supstanece P u krvnom serumu, dok je Centar za proteomiku, Medicinskog fakultetazadužen za genotipizaciju SLC64A gena. Epigentičke profile izraditi će Prirodoslovno matematički fakultet iz Zagreba, a osttle analize Univerza na Primorskem

Kontrolnu skupinu ispitanika (N=138) čine studenti Medicinskog fakulteta Rijeka te zaposlenici Medicinskog fakulteta Rijeka i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Eksperimentalnu skupinu čine osobe u tretmanu Centra za ovisnosti NZZJZPGŽ (N=135). Dodatnih četredesetak uzorka iz jedne i druge skupine pribaviti će partneri iz Kopra. Prvi rezultati prikazani su na međunarodnoj konferenciji u Izoli u svibnju 2016 te pokazuju zanačeje razliek između ove dvije skupine ispitanika. Interakcije genetičkih, epigenetičkih i okolinskih faktora nude mogućnost boljeg razumijevanja etiologije, fenomenologije i dijagnostike, kao i razvoja ciljanih tretmana i oporavka, kako za bolesti ovisnosti, tako i za cijeli niz anksiozno-afektivnih boelsti, poremećaja hranjanja i dr. 
MONITORING