KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

10
broj novozaraženih u PGŽ
11
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

136
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33666
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

427
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.06.2021. - 08:30

Razvoj Inovativnih metoda

Razvoj Inovativnih metoda dijagnostike, monitoringa i epigentike

Radni paket koji kordnira NZJZPGŽ pod nazivom INOVATIVNA DIAGNOSTIKA, MONITORING IN EPIGENETIKA uključuje:

  • Uspostavu metode praćenja potrošnje droga putem mjerenja metabolita droge u otpadnim vodama Grada Rijeke;
  • Uspostavu metde kvantificiranja metabolita dorge u urinu
  • Provedbu pilot istraživanja interakcije gena i okoliša u osjetljivosti sustava neurotransmitera u postadolescentnoj dobi.

Uspostava metode praćenja potrošnje droga putem mjerenja metabolita droge u otpadnim vodama Grada Rijeke

Kao odgovor na potrebu preciznijeg praćenja zloupotrebe opojnih droga u svijetu je razvijeno nekoliko metoda koje uspješno integriraju redovne javnozdravstvene metode zdravstveno-ekološkog nazora okoliša poput uzorkovanja otpadnih voda i praćenje metabolita ilegalnih droga.. Takav pristup monitoringa metabolita opojnih droga predstavlja realističnu i real-time mjeru potrošnje opojnih droga koji nesumnjivo može biti od koristi za represivni sustav kao i planiranje javnozdravstvenih i preventivnih intervencija.

Uvođenjem ove mogućnosti u NZJZPGŽ grad Rijeka svrsatva se uz bok nekolicine europskih gradova koji imaju takve mogućnosti. Uz pomoć stručnjaka iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić te dugogodišnjih suradnika iz Njemačke, na Odjel za Zdravstvenu ekologiju uvedena je analitička metoda upotrebe masene spektrometrije u analizi metabolita droga u urinu i otpadnim vodama. Uz podršku komunalnog društva Vodood i Kanaliazcija, prikupljeni su uzorci otpadnih voda. Uzorci su se prikupljani 14 uzastopnih dana u prediodu novogodišnjih blagdana, zatim 14 dana u vremenu riječkog karnevala te 14 dana na kraju školske godine.


Rezultati praćenja metabolita droga izmjerene u otpadnim vodama grada Rijeke


Rezultati praćenja metabolita droga izmjerene u otpadnim vodama grada Rijeke

Posjet Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“

Uhodavanje metode uz suradnika dr.sc. Jens Dahlmann

Protokol uzimanja uzoraka:

  • 2 tjedno svakodnevno uzorkovanje:28.12.2015-10.01.2016.,1.02.2016.-14.02.2016.,28.5-2016.-12-.06.2016.
  • uzimanje 24-satnog kompozitnog uzorka neobrađenih otpadnih voda
  • centrifugiranje uzoraka 5000 rpm,
  • zakiseljavanje na pH 2 sa HCL,
  • pohranjivanje u mraku na 4°C do analize

Odlazak na teren i postavljenj opreme za uzimanje uzoraka otpadnih voda

Laboratorijska oprema LC/MS/MS system 
MONITORING