KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

10
broj novozaraženih u PGŽ
11
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

136
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33666
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

427
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.06.2021. - 08:30

Razvoj modela

Razvoj modela izvaninstitucionalne skrbi

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, jedan od 6 partnera na IPA CLOUD projektu. Osnovni zadatak Udruge na projektu je unaprijediti izvaninstitucionalne tretmane za ovisnike u području resocijalizacije, u suradnji sa Društvom SVIT iz Kopra.

Obje organizacije uključene u ovaj zadatak imaju dugogodišnje iskustvo u neposrednom radu s korisnicima. Polazišna točka Društva SVIT je program redukcije štete, dok Udruga Vida gradi vlastiti prstup s početne pozicije drug-free programa terapijskih zajednica (modela Projekt-čovjek), odnosno socijalne perspektive koju karatkerizira djelovanje na cjelokupni kontekst osobe, kao i kreiranje

Zadaća Udruge Vida u IPA CLOUD projektu bila je i otvaranje Resocijalizacijskog centra za ovisnike u Rijeci, te ustrojavanje stambene zajednice za ovisnike u procesu resocijalizacije, odnosno pružanje kvalitetnih usluga u ključnim segmentima resocijalizacije. Program Resocijalizacijskog centra svečano je otvoren 10.12.2015.godine u Rijeci.

U Resocijalizacijskom centru provode se:

  • Program pripreme ovisnika od droga za resocijalizaciju
  • Program pomoći pri obrazovanju i zapošljavanju
  • Program za podizanje samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi te "omekšavanje" društvene sredine

Ustrojavanje stambene zajednice za ovisnike u procesu resocijalizacije koji nemaju na adekvatan način riješen problem stanovanja, još uvijek je u tijeku. U tu svrhu unajmljen je stan u Fužinama na području kojih Udruga Vida , kao suosnivač socijalne zadruge, planira razvijati socijalno-poduzetničke projekte unutar kojih bi na trajniji način moglo biti riješeno pitanje zapošljavanja ovisnika i drugih ranjivih skupina.

Provedbu IPA CLOUD projekta za Udrugu VIDA sufinancirali su Vladin ured za udruge i Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo. Sanja Filipović, dipl.psih.,prof., voditeljica projekta 
MONITORING