KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Najnovije obavijesti o početku provedbe tečaja iz zdravstvenog odgoja (tzv. higijenskog minimuma) u PGŽ

Preporuke u provedbi mjera zdravstvene zaštite u radu zavoda za javno zdravstvo

TEČAJ ZA STJECANJE POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI (HIGIJENSKI MINIMUM)

Tečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/18) te odluke Ministra zdravstva o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba od 15. ožujka 2019. godine.

Tečaj o sprečavanju širenja zaraznih bolesti dužne su završiti osobe koje svoje poslove obavljaju u proizvodnji ili prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti moraju steći osobe prije početka rada.

Osobe koje su tečaj položile, obvezatne su obnoviti svoje znanje pohađajući tečaj svakih 5 godina.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za proizvodnju ili promet kozmetičkih proizvoda i djelatnosti pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva i biokemijskog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17 od 27.12.2017).

PLAN I PROGRAM PROVEDBE TEČAJA

Tečaj se organizira na V. katu u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52 a, sa sjedištem u Rijeci i u njegovim organizacijskim jedinicama, odnosno ispostavama.

Osobe koje podliježu obvezi pohađanja tečaja i koje isti pohađaju prvi puta, dužne su prisustvovati teorijskoj nastavi u trajanju od 8 nastavnih sati. Teorijska nastava i/ili obnavljanje znanja provodi se isključivo temeljem odobrenih edukativnih materijala. Postupak provjere stečenog znanja obavlja se pred ispitnom komisijom. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik dobiva Potvrdu o stečenom znanju koja vrijedi 5 godina.

Teorijska nastava se sastoji od osnovnog i posebnog dijela:

  • Posebni dio I – Proizvodnja ili promet kozmetičkih proizvoda
  • Posebni dio II – Djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obnavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u sluznice

Osnovni dio tečaja se pohađa četvrtkom i petkom kroz ukupno 6 školskih sati.

Posebni dio tečaja se pohađa petkom kroz ukupno 2 školskih sati.

Prvo polaganje tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji i osoba koje se bave djelatnosti pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice potrebno je proći putem teorijske nastave u trajanju od 8 sati.

Nakon isteka pet godina,prilikom obnove znanja, polaznici su obvezatni polagati posebni dio putem web edukacije, koristeći pri tom odobrene edukativne materijale.

Provjera znanja se organizira pred ispitnom komisijom četvrtkom u 9.00 h u NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52 a u Rijeci.


CJENIK TEČAJA:


Sve potrebne upute i predbilježba za tečaj mogu se dobiti u sjedištu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Epidemiološki odjel, soba 7A, kao i u svim njegovim ispostavama.

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.


Prijave će se zaprimati osobno, putem e-pošte na ivana.dabo@zzjzpgz.hr te faksom na broj 051/425-342

Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon 051/358-717 ili na mobitel 091/1207-606RASPORED TEMA PREDAVANJA

Proizvodnja ili promet kozmetičkih proizvoda

Napomena: Radi održavanja fakultetske nastave, jutarnji termini tečaja petkom održavat će se u kliznom terminu.Djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obnavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u sluznice

Napomena: Radi održavanja fakultetske nastave, jutarnji termini tečaja petkom održavat će se u kliznom terminu.


Poveznice za edukativne materijale možete pronaći ovdje:

Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
 
MONITORING
OBAVIJESTI