Search
Search
Close this search box.

NESUKLADNI UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA – DONJI ŽAGARI, GORAČI, HRIB

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je u sklopu Monitoringa Ministarstva zdravstva, odnosno proširenog programa, 14.09.2023. godine uzorkovao vodu za ljudsku potrošnju na sljedećim lokacijama Gorskog kotara:  Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) uzorci prema ispitivanim parametrima nisu sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju […]

Testiranje vode za ljudsku potrošnju na području Prezida

Dana 03.08.2023., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uzorkovao je vodu za ljudsku potrošnju na području Prezida. Provedeno je mjerenje slobodnog rezidualnog klora te su uzeta 2 uzorka vode za daljnju analizu zdravstvene ispravnosti. Analizom slobodnog rezidualnog klora na vodoopskrbnoj mreži, akreditiranom metodom kolorimetrijskog određivanja (HRN EN ISO 7393-2), utvrđena je koncentracija veća od […]

NOVO radno vrijeme testiranja na COVID-19 (od 01. kolovoza 2023. godine)

U Sjedištu NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52a, Rijeka od utorka, 01. kolovoza 2023. godine radno vrijeme uzimanja uzoraka za PCR i BAT testiranje na COVID-19 je: Testiranje se provodi uz obvezno naručivanje uz ispunjavanje narudžbenice  za testiranje. Termin za uzimanje uzorka naručuje se u Laboratoriju za molekularnu dijagnostiku pozivom na tel: 051/358-775 (Email: molekularni@zzjzpgz.hr.) U Nastavnom zavodu […]

Skip to content