MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
20.05.2018. 22:00 h  - 21.05.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
21.05.2018.
21
0.7
108.7
0.5
15.5
0.3
0.3
21.05.2018.
20
2.0
108.9
0.7
15.4
0.3
0.3
21.05.2018.
19
1.7
105.5
0.7
16.3
0.3
0.3
21.05.2018.
18
2.9
103.0
0.9
18.7
0.3
0.3
21.05.2018.
17
1.5
103.9
0.9
16.6
0.3
0.4
21.05.2018.
16
3.6
103.7
1.0
19.7
0.3
0.7
21.05.2018.
15
2.2
108.0
0.6
22.1
0.3
0.3
21.05.2018.
14
1.3
112.8
0.9
23.9
0.3
0.5
21.05.2018.
13
3.3
113.1
0.8
23.6
0.3
0.6
21.05.2018.
12
5.1
110.6
0.8
24.1
0.3
0.6
21.05.2018.
11
2.6
108.4
0.7
19.2
0.3
1.1
21.05.2018.
10
1.7
106.8
0.5
15.8
0.3
0.5
21.05.2018.
09
3.0
103.8
0.7
20.6
0.3
0.5
21.05.2018.
08
1.9
99.1
0.6
17.9
0.3
0.3
21.05.2018.
07
2.6
101.6
0.8
17.8
0.3
0.3
21.05.2018.
06
2.2
105.7
0.9
17.4
0.2
0.3
21.05.2018.
05
0.7
108.8
0.7
16.3
0.2
0.3
21.05.2018.
04
1.1
110.6
0.7
16.2
0.2
0.3
21.05.2018.
03
109.4
0.7
16.2
0.3
0.3
21.05.2018.
02
108.6
0.7
17.2
0.3
0.3
21.05.2018.
01
108.9
0.6
17.5
0.3
0.2
21.05.2018.
00
107.7
0.5
18.1
0.3
0.3
20.05.2018.
23
0.1
107.4
0.7
17.9
0.3
0.3
20.05.2018.
22
0.1
105.6
0.6
20.7
0.3
0.3