MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
05.06.2020. 13:00 h  - 06.06.2020. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
06.06.2020.
12
2.8
0.7
4.9
2.0
2.9
1.2
06.06.2020.
11
3.4
0.8
7.0
2.0
3.0
1.5
06.06.2020.
10
2.4
0.7
5.4
2.0
2.8
0.0
06.06.2020.
09
1.7
0.7
5.1
2.2
2.8
0.0
06.06.2020.
08
3.5
0.7
7.9
2.0
3.4
1.3
06.06.2020.
07
2.4
0.6
5.1
2.2
2.5
0.0
06.06.2020.
06
2.6
0.7
5.4
2.1
2.9
0.0
06.06.2020.
05
1.3
0.8
3.5
2.4
2.1
0.9
06.06.2020.
04
0.4
0.7
2.1
2.5
1.4
0.0
06.06.2020.
03
0.7
2.3
2.5
1.7
0.6
06.06.2020.
02
0.3
0.8
2.2
2.6
1.4
0.3
06.06.2020.
01
0.1
0.7
2.0
2.6
1.4
0.1
06.06.2020.
00
0.8
0.8
2.1
2.6
1.0
0.5
05.06.2020.
23
2.2
0.7
6.1
2.5
3.8
0.1
05.06.2020.
22
4.7
0.7
5.2
2.5
3.3
0.7
05.06.2020.
21
5.4
0.7
6.7
2.7
3.9
0.0
05.06.2020.
20
7.8
8.5
2.8
5.1
0.0
05.06.2020.
19
5.2
0.7
10.1
6.7
0.0
05.06.2020.
18
3.4
0.7
8.7
2.2
5.5
05.06.2020.
17
3.5
0.7
8.7
2.3
5.8
0.2
05.06.2020.
16
4.1
0.8
11.0
2.1
7.5
0.3
05.06.2020.
15
4.0
0.8
12.9
2.2
9.2
05.06.2020.
14
4.3
0.8
13.6
2.1
9.6
0.1
05.06.2020.
13
3.2
0.8
12.1
2.3
8.7
0.7