MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
26.02.2020.
17
0.2
1.5
3.3
0.0
26.02.2020.
16
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
26.02.2020.
13
0.5
1.0
0.0
26.02.2020.
12
26.02.2020.
11
26.02.2020.
10
26.02.2020.
09
26.02.2020.
08
16.2
0.7
15.1
11.2
0.0
26.02.2020.
07
26.02.2020.
06
26.02.2020.
05
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
25.02.2020.
22
25.02.2020.
21
25.02.2020.
20
25.02.2020.
19
25.02.2020.
18