MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
15.01.2018. 11:00 h  - 16.01.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
16.01.2018.
10
29.5
50.1
1.2
18.8
0.9
3.5
0.3
16.01.2018.
09
37.3
41.8
1.0
23.3
0.9
4.5
0.3
16.01.2018.
08
44.9
34.1
1.3
24.9
0.9
4.3
0.3
16.01.2018.
07
37.8
32.9
1.4
21.8
0.9
5.0
0.3
16.01.2018.
06
36.1
30.5
1.1
21.6
0.9
2.0
0.3
16.01.2018.
05
15.5
39.8
1.1
17.6
0.8
1.2
0.2
16.01.2018.
04
7.4
41.6
1.3
18.4
0.7
0.1
0.2
16.01.2018.
03
5.0
38.4
1.1
15.4
0.7
0.1
0.2
16.01.2018.
02
6.1
36.1
1.3
17.7
0.8
0.1
0.2
16.01.2018.
01
6.4
35.3
1.2
18.7
0.8
0.2
0.2
16.01.2018.
00
9.9
35.4
0.9
19.7
0.7
0.3
0.2
15.01.2018.
23
8.3
36.5
1.0
18.2
0.7
0.1
0.2
15.01.2018.
22
14.5
33.5
0.8
20.3
0.7
0.5
0.2
15.01.2018.
21
13.7
34.2
1.2
21.7
0.7
0.5
0.2
15.01.2018.
20
14.5
34.5
1.3
23.4
0.7
0.6
0.2
15.01.2018.
19
21.1
29.5
1.3
29.5
0.7
1.2
0.3
15.01.2018.
18
30.8
22.6
1.2
33.4
0.8
1.9
0.6
15.01.2018.
17
61.2
14.9
1.3
53.8
0.9
4.4
0.8
15.01.2018.
16
54.8
27.8
1.3
71.0
1.2
5.8
1.3
15.01.2018.
15
30.4
35.7
1.0
59.8
0.9
4.2
0.4
15.01.2018.
14
11.3
40.3
0.9
30.3
0.7
2.4
0.2
15.01.2018.
13
7.2
43.4
1.1
19.0
0.7
0.4
0.2
15.01.2018.
12
8.0
40.7
0.9
23.4
0.7
0.6
4.5
15.01.2018.
11
14.3
27.8
1.2
38.6
0.7
2.2
0.2