MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
26.07.2017.
20
3.3
24.6
0.7
19.0
0.7
2.0
0.0
26.07.2017.
19
3.3
18.5
0.5
27.0
0.7
1.7
0.2
26.07.2017.
18
3.6
9.1
9.8
0.7
1.4
0.0
26.07.2017.
17
3.0
15.5
14.4
0.7
1.5
0.0
26.07.2017.
16
3.6
9.0
0.8
11.7
0.7
1.4
0.0
26.07.2017.
15
3.2
15.6
0.7
28.8
0.7
1.7
0.2
26.07.2017.
14
4.3
31.0
45.3
0.7
2.8
0.6
26.07.2017.
13
6.5
20.5
25.2
0.7
1.9
2.8
26.07.2017.
12
4.6
26.4
166.9
0.7
46.4
0.7
3.4
0.0
26.07.2017.
11
10.1
34.4
1.0
74.9
0.7
3.5
0.0
26.07.2017.
10
13.5
39.5
1.1
39.6
0.7
3.8
0.0
26.07.2017.
09
8.4
26.3
0.8
27.4
0.7
2.4
0.0
26.07.2017.
08
6.9
34.5
171.7
1.4
49.6
0.7
3.1
0.5
26.07.2017.
07
4.7
41.0
137.1
29.4
0.7
4.3
0.0
26.07.2017.
06
4.2
20.2
125.9
9.8
0.7
2.2
0.0
26.07.2017.
05
4.4
6.3
137.2
3.9
0.6
1.5
0.5
26.07.2017.
04
4.2
2.8
144.8
6.0
0.7
1.3
0.0
26.07.2017.
03
4.3
2.4
152.5
3.1
0.7
1.3
0.3
26.07.2017.
02
3.6
2.9
158.9
3.0
0.7
1.4
0.6
26.07.2017.
01
3.9
3.5
169.7
3.5
0.7
1.4
0.9
26.07.2017.
00
3.8
4.1
177.6
3.9
0.7
1.4
0.0
25.07.2017.
23
3.2
3.4
176.6
2.9
0.7
1.4
0.0
25.07.2017.
22
2.5
3.5
178.9
4.5
0.7
1.5
0.0
25.07.2017.
21
2.9
3.4
167.3
2.6
0.7
1.6
0.7