MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
22.05.2019.
23
11.2
5.3
20.8
2.1
15.9
0.0
22.05.2019.
22
12.0
4.9
21.4
1.1
15.9
0.0
22.05.2019.
21
20.1
2.7
28.3
0.0
20.8
0.0
22.05.2019.
20
33.7
0.5
48.8
0.0
21.5
0.0
22.05.2019.
19
39.6
0.5
65.8
0.0
21.8
0.0
22.05.2019.
18
28.6
0.4
56.7
0.0
16.8
0.0
22.05.2019.
17
10.6
0.4
25.9
0.0
12.5
0.0
22.05.2019.
16
12.2
0.4
18.6
0.0
13.0
0.0
22.05.2019.
15
11.7
0.4
16.5
0.0
11.8
0.0
22.05.2019.
14
16.0
0.4
13.3
0.0
9.1
0.0
22.05.2019.
13
14.7
0.4
11.3
0.0
8.1
0.0
22.05.2019.
12
23.9
0.4
11.2
0.0
9.5
0.0
22.05.2019.
11
22.3
0.4
6.5
0.0
5.7
0.0
22.05.2019.
10
21.0
0.4
6.3
0.0
5.5
0.0
22.05.2019.
09
14.4
0.4
3.3
0.0
3.1
0.0
22.05.2019.
08
15.4
0.4
3.0
0.0
2.6
0.0
22.05.2019.
07
22.5
0.4
4.2
0.0
3.4
0.0
22.05.2019.
06
19.7
0.5
4.7
0.0
4.1
0.0
22.05.2019.
05
7.9
0.6
6.9
0.0
6.0
0.0
22.05.2019.
04
7.3
0.6
6.1
0.0
5.2
0.0
22.05.2019.
03
5.6
0.4
6.6
0.1
4.7
0.0
22.05.2019.
02
3.5
0.4
4.8
0.3
3.2
0.0
22.05.2019.
01
3.9
0.4
4.9
0.3
3.5
0.0
22.05.2019.
00
6.1
0.4
5.9
0.2
4.0
0.0