MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
22.06.2017.
22
22.06.2017.
21
22.06.2017.
20
22.06.2017.
19
22.06.2017.
18
22.06.2017.
17
3.0
155.9
1.9
22.06.2017.
16
3.4
150.8
1.9
22.06.2017.
15
2.2
150.2
1.8
22.06.2017.
14
22.06.2017.
13
22.06.2017.
12
22.06.2017.
11
9.5
130.7
4.7
22.06.2017.
10
131.5
3.3
22.06.2017.
09
13.5
2.8
109.9
1.1
27.3
1.6
0.0
22.06.2017.
08
18.1
4.2
99.5
1.1
25.8
1.4
0.0
22.06.2017.
07
12.1
7.1
74.1
1.1
24.6
2.6
0.0
22.06.2017.
06
1.7
10.5
58.9
1.1
35.0
3.3
0.0
22.06.2017.
05
0.4
3.3
74.6
1.1
28.7
1.7
0.0
22.06.2017.
04
2.7
1.9
81.9
1.1
17.7
1.4
0.0
22.06.2017.
03
1.2
1.6
80.9
1.1
11.2
1.4
0.0
22.06.2017.
02
1.3
90.7
1.1
10.5
1.1
0.0
22.06.2017.
01
1.3
97.9
1.1
6.6
1.3
0.0
22.06.2017.
00
20.3
1.8
99.5
1.1
6.4
1.3
0.0
21.06.2017.
23
1.6
104.6
1.1
8.9
1.4
0.0