MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
19.03.2019.
05
6.7
1.0
1.9
2.1
1.2
0.0
19.03.2019.
04
7.7
0.9
1.6
1.7
1.3
0.0
19.03.2019.
03
3.7
1.0
1.7
1.8
1.3
0.0
19.03.2019.
02
3.5
1.0
1.9
1.8
1.4
0.0
19.03.2019.
01
3.8
1.0
1.6
1.8
1.3
0.0
19.03.2019.
00
3.9
0.9
1.9
1.8
1.5
0.0
18.03.2019.
23
6.5
0.9
3.3
1.7
2.9
0.0
18.03.2019.
22
10.0
1.0
5.2
1.4
4.7
0.0
18.03.2019.
21
19.9
1.1
13.1
1.0
12.4
0.0
18.03.2019.
20
34.8
1.1
18.2
0.0
17.3
0.0
18.03.2019.
19
6.0
1.0
1.5
1.6
1.2
0.0
18.03.2019.
18
14.2
1.0
8.9
1.3
8.6
0.0
18.03.2019.
17
12.0
1.0
6.9
1.4
6.0
0.0
18.03.2019.
16
22.6
1.0
7.3
0.8
6.4
0.0
18.03.2019.
15
15.6
1.0
5.3
1.0
4.9
0.0
18.03.2019.
14
28.2
1.0
5.8
0.1
4.6
0.0
18.03.2019.
13
10.7
1.0
3.9
1.6
1.3
0.0
18.03.2019.
12
10.2
1.0
4.1
1.7
2.4
0.0
18.03.2019.
11
11.3
1.0
5.3
1.8
4.5
0.0
18.03.2019.
10
17.6
1.0
7.1
1.0
6.4
0.0
18.03.2019.
09
21.4
1.1
8.0
0.6
7.7
0.0
18.03.2019.
08
26.0
1.0
8.5
0.9
7.9
0.0
18.03.2019.
07
38.6
1.2
12.8
0.0
12.1
0.0
18.03.2019.
06
21.7
1.0
9.1
1.1
8.6
0.0