MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
17.01.2021. 06:00 h  - 18.01.2021. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
18.01.2021.
05
4.6
1.0
13.7
2.1
13.2
0.0
18.01.2021.
04
3.2
0.9
13.6
2.3
13.3
0.0
18.01.2021.
03
4.0
1.0
16.4
2.3
16.1
0.0
18.01.2021.
02
3.9
0.9
16.8
2.4
16.3
0.0
18.01.2021.
01
18.01.2021.
00
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
8.9
0.9
18.2
2.2
17.4
0.0
17.01.2021.
21
2.4
7.9
3.3
7.4
0.0
17.01.2021.
20
3.2
0.9
8.3
7.4
0.2
17.01.2021.
19
8.0
1.1
13.4
3.4
12.2
17.01.2021.
18
24.4
2.1
30.2
2.8
26.7
0.3
17.01.2021.
17
22.1
1.1
43.8
1.9
40.5
0.1
17.01.2021.
16
6.1
0.9
11.6
2.8
10.0
0.1
17.01.2021.
15
6.9
0.8
19.8
2.8
16.9
0.1
17.01.2021.
14
8.4
1.0
21.8
2.8
19.4
0.0
17.01.2021.
13
4.2
0.9
11.6
3.0
9.2
0.2
17.01.2021.
12
4.1
0.9
17.4
3.4
14.7
0.3
17.01.2021.
11
11.3
1.1
42.8
3.1
38.3
0.2
17.01.2021.
10
14.0
2.2
19.8
2.6
15.7
0.1
17.01.2021.
09
4.5
1.3
9.2
3.2
6.7
0.0
17.01.2021.
08
4.2
1.1
8.0
3.6
7.1
0.0
17.01.2021.
07
5.6
3.2
15.0
4.0
8.8
0.1
17.01.2021.
06
5.3
4.4
11.1
3.8
9.2
0.1