MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
16.03.2018. 19:00 h  - 17.03.2018. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
17.03.2018.
18
23.6
59.8
0.8
27.8
0.7
2.2
1.0
17.03.2018.
17
20.0
68.3
1.0
36.0
0.8
1.7
0.7
17.03.2018.
16
8.4
78.1
0.8
15.4
0.5
1.4
0.3
17.03.2018.
15
5.5
83.7
0.8
2.6
0.3
0.6
0.2
17.03.2018.
14
6.8
80.0
0.9
10.4
0.4
1.0
0.5
17.03.2018.
13
10.5
77.2
0.8
14.3
0.5
1.3
0.3
17.03.2018.
12
5.3
81.3
0.7
6.9
0.3
0.5
0.2
17.03.2018.
11
11.9
73.9
0.7
7.0
0.3
1.1
7.0
17.03.2018.
10
13.2
77.9
0.9
9.6
0.3
1.5
0.2
17.03.2018.
09
6.9
76.1
1.1
9.0
0.3
0.4
0.3
17.03.2018.
08
5.6
76.6
0.8
11.6
0.3
0.4
0.1
17.03.2018.
07
83.6
0.9
2.6
0.3
0.2
0.1
17.03.2018.
06
9.0
76.6
1.1
4.4
0.2
0.5
0.1
17.03.2018.
05
82.3
0.8
5.5
0.3
0.0
0.1
17.03.2018.
04
76.6
0.7
8.1
0.3
0.1
0.1
17.03.2018.
03
2.0
73.4
0.8
8.2
0.2
0.1
0.1
17.03.2018.
02
3.2
73.8
1.2
8.2
0.3
0.2
0.1
17.03.2018.
01
69.6
0.9
7.9
0.2
0.1
0.1
17.03.2018.
00
78.2
0.7
8.0
0.3
0.2
0.1
16.03.2018.
23
70.5
0.7
8.3
0.2
0.3
0.1
16.03.2018.
22
3.0
66.4
0.6
9.2
0.3
0.5
0.1
16.03.2018.
21
4.5
68.7
1.0
11.3
0.3
0.6
0.2
16.03.2018.
20
11.8
51.7
2.3
15.5
0.3
1.1
0.2
16.03.2018.
19
22.9
37.5
1.7
22.6
0.4
1.7
0.6