MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
19.11.2018.
21
4.3
6.6
39.2
0.4
17.8
0.2
1.0
0.4
19.11.2018.
20
4.3
8.7
35.0
0.4
11.2
0.1
0.9
0.1
19.11.2018.
19
4.6
9.0
39.1
0.4
15.0
0.1
1.0
0.2
19.11.2018.
18
5.1
17.4
36.2
0.8
24.8
0.2
2.1
0.5
19.11.2018.
17
5.7
42.6
25.2
0.5
46.8
0.4
5.9
0.7
19.11.2018.
16
6.1
55.0
23.1
0.5
46.3
0.5
8.4
0.5
19.11.2018.
15
6.0
28.6
35.9
0.5
24.3
0.3
3.9
0.1
19.11.2018.
14
5.8
7.5
44.5
0.3
13.6
0.0
0.9
0.1
19.11.2018.
13
6.0
7.8
44.9
0.3
14.5
0.0
1.3
0.1
19.11.2018.
12
19.11.2018.
11
19.11.2018.
10
6.2
5.4
47.1
0.3
15.7
0.0
19.11.2018.
09
6.4
6.1
43.0
0.3
13.8
0.0
1.3
0.1
19.11.2018.
08
6.6
5.8
41.1
0.3
8.1
0.0
0.9
0.1
19.11.2018.
07
5.8
7.6
39.2
0.3
10.9
0.0
0.9
0.1
19.11.2018.
06
4.9
9.2
37.0
1.4
10.7
0.1
1.1
0.1
19.11.2018.
05
4.9
14.6
28.7
10.9
12.6
0.0
3.0
0.1
19.11.2018.
04
4.6
7.7
35.5
3.5
11.1
1.0
0.1
19.11.2018.
03
4.7
4.9
38.4
2.2
11.7
2.1
0.1
19.11.2018.
02
5.0
7.0
39.8
0.5
11.9
0.0
2.8
0.1
19.11.2018.
01
4.7
6.7
39.9
2.2
13.6
0.1
0.1
19.11.2018.
00
5.0
8.1
42.2
0.7
14.0
0.1
0.8
0.1
18.11.2018.
23
10.2
0.6
15.5
1.7
0.1
18.11.2018.
22
4.8
9.2
47.4
0.3
22.0
0.1
1.2
0.2