MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
21.09.2019.
18
20.9
0.3
192.3
25.0
0.0
21.09.2019.
17
11.7
0.3
100.7
14.2
0.0
21.09.2019.
16
8.2
0.4
146.3
1.2
19.7
0.0
21.09.2019.
15
10.0
0.4
92.4
13.3
0.0
21.09.2019.
14
8.7
0.3
106.2
0.9
14.7
0.0
21.09.2019.
13
7.8
0.3
72.1
1.3
10.5
0.0
21.09.2019.
12
4.9
122.3
2.0
15.8
0.0
21.09.2019.
11
3.9
0.3
80.1
10.4
0.0
21.09.2019.
10
5.2
0.3
145.0
1.2
18.5
21.09.2019.
09
0.2
24.8
1.7
4.9
0.0
21.09.2019.
08
1.6
113.5
22.0
0.0
21.09.2019.
07
36.1
1.0
97.5
19.0
0.0
21.09.2019.
06
17.0
0.7
36.0
7.9
0.0
21.09.2019.
05
4.8
0.8
10.7
1.3
4.3
0.0
21.09.2019.
04
0.9
5.4
1.8
3.1
0.0
21.09.2019.
03
0.7
6.3
1.7
3.4
0.0
21.09.2019.
02
0.6
6.0
1.6
3.4
0.0
21.09.2019.
01
1.2
0.5
6.5
1.3
3.5
0.0
21.09.2019.
00
1.3
0.6
7.2
1.4
3.8
0.0
20.09.2019.
23
2.0
0.4
8.8
1.2
3.4
0.0
20.09.2019.
22
0.9
0.3
6.2
1.3
3.0
0.0
20.09.2019.
21
5.3
0.6
9.7
0.8
4.2
0.0
20.09.2019.
20
9.3
0.7
13.3
0.7
4.6
0.0
20.09.2019.
19
0.3
14.1
1.4
4.1
0.0