MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
25.09.2017.
07
14.9
14.7
56.5
4.4
8.0
0.5
1.2
0.1
25.09.2017.
06
15.0
13.2
54.6
4.7
7.4
0.5
1.2
0.0
25.09.2017.
05
14.9
4.2
57.5
4.5
7.9
0.5
1.0
0.0
25.09.2017.
04
14.1
2.0
65.7
4.8
7.3
0.5
0.9
0.0
25.09.2017.
03
14.7
4.5
70.1
4.6
4.5
0.5
1.0
0.1
25.09.2017.
02
14.7
0.8
61.5
4.4
6.8
0.5
0.9
0.1
25.09.2017.
01
15.2
4.2
68.5
4.7
7.1
0.5
1.3
0.0
25.09.2017.
00
14.9
0.8
71.0
4.6
4.9
0.5
1.0
0.0
24.09.2017.
23
15.0
2.8
45.8
4.9
9.3
0.5
1.0
0.1
24.09.2017.
22
14.4
6.8
50.1
4.5
8.9
0.5
1.1
0.1
24.09.2017.
21
14.4
5.1
55.3
4.9
8.5
0.5
1.0
0.5
24.09.2017.
20
14.6
8.1
52.2
4.9
7.5
0.5
1.3
2.2
24.09.2017.
19
14.7
8.8
43.9
4.9
7.8
0.5
1.3
0.4
24.09.2017.
18
15.0
7.6
56.4
5.0
6.2
0.5
1.3
0.4
24.09.2017.
17
15.2
5.9
74.3
4.7
5.7
0.5
1.1
1.7
24.09.2017.
16
15.0
5.3
64.0
5.0
7.4
0.5
1.1
0.0
24.09.2017.
15
15.2
7.2
61.0
4.6
12.2
0.5
1.3
0.2
24.09.2017.
14
15.2
6.0
73.7
5.0
9.5
0.5
1.3
0.4
24.09.2017.
13
15.7
20.2
70.8
4.8
22.1
0.6
1.7
0.4
24.09.2017.
12
15.4
6.1
88.5
4.6
17.3
0.5
1.2
0.0
24.09.2017.
11
15.9
3.5
91.1
4.9
4.0
0.5
1.3
0.6
24.09.2017.
10
15.6
3.3
93.5
5.0
10.5
0.5
0.9
0.0
24.09.2017.
09
16.0
11.7
82.5
4.9
28.3
0.5
1.2
0.0
24.09.2017.
08
16.6
10.7
55.7
5.3
24.1
0.5
1.3
0.0