MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
20.01.2019.
00
21.9
0.1
14.2
2.2
13.8
0.0
19.01.2019.
23
14.9
0.1
15.4
1.9
14.9
0.0
19.01.2019.
22
19.01.2019.
21
13.2
0.1
12.4
11.7
0.0
19.01.2019.
20
14.8
0.1
16.9
1.7
16.3
19.01.2019.
19
9.7
0.1
10.9
1.6
9.9
0.0
19.01.2019.
18
16.4
0.1
12.1
1.8
10.6
0.0
19.01.2019.
17
19.0
0.2
9.9
1.9
8.0
0.0
19.01.2019.
16
12.9
0.2
8.6
1.5
6.6
0.0
19.01.2019.
15
10.5
0.2
5.6
1.4
4.8
0.1
19.01.2019.
14
10.6
0.1
6.9
1.4
5.4
0.0
19.01.2019.
13
8.7
0.1
6.2
1.5
5.4
0.0
19.01.2019.
12
10.0
0.1
8.8
1.8
7.0
19.01.2019.
11
13.2
0.1
9.1
2.0
5.8
0.0
19.01.2019.
10
13.4
0.2
10.8
2.1
7.8
0.0
19.01.2019.
09
30.3
0.4
15.6
3.8
11.4
0.0
19.01.2019.
08
45.0
1.7
16.7
3.5
8.5
0.0
19.01.2019.
07
20.9
0.2
4.7
2.1
3.1
0.0
19.01.2019.
06
5.8
0.1
3.0
1.2
2.6
0.0
19.01.2019.
05
4.5
0.1
3.1
1.1
2.8
0.0
19.01.2019.
04
4.4
0.1
2.9
1.1
2.7
0.2
19.01.2019.
03
4.5
0.1
2.7
1.1
2.6
0.0
19.01.2019.
02
4.6
0.1
2.7
1.1
2.5
0.0
19.01.2019.
01
4.3
0.1
2.6
1.1
2.3
0.0