MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
18.11.2019. 19:00 h  - 19.11.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
19.11.2019.
18
3.7
1.2
7.1
3.7
4.5
19.11.2019.
17
3.3
1.2
6.4
3.7
3.8
0.0
19.11.2019.
16
5.8
1.3
5.8
3.3
3.5
0.0
19.11.2019.
15
4.0
1.2
6.6
3.7
4.2
0.0
19.11.2019.
14
5.3
1.3
19.1
3.6
8.6
0.0
19.11.2019.
13
3.0
1.2
9.0
3.8
4.5
0.0
19.11.2019.
12
1.5
1.2
11.6
4.0
6.6
0.0
19.11.2019.
11
1.9
1.2
19.1
4.0
13.7
0.0
19.11.2019.
10
3.7
1.3
59.0
4.0
48.3
0.0
19.11.2019.
09
4.4
1.3
16.6
3.9
8.3
0.0
19.11.2019.
08
2.7
1.2
5.3
3.9
2.6
0.0
19.11.2019.
07
2.0
1.3
6.0
4.0
2.6
0.0
19.11.2019.
06
1.2
6.3
4.2
2.7
0.1
19.11.2019.
05
1.2
6.4
4.2
2.9
0.0
19.11.2019.
04
1.3
5.8
4.3
2.7
0.0
19.11.2019.
03
1.2
6.3
4.4
2.9
0.0
19.11.2019.
02
1.3
5.5
4.4
2.9
0.0
19.11.2019.
01
1.3
5.5
4.4
3.1
0.0
19.11.2019.
00
1.2
7.0
4.4
3.4
0.0
18.11.2019.
23
1.3
1.2
4.9
4.3
3.0
0.0
18.11.2019.
22
2.0
1.3
3.8
4.4
2.0
0.0
18.11.2019.
21
1.2
2.5
4.8
1.4
0.0
18.11.2019.
20
1.9
5.1
1.1
0.0
18.11.2019.
19
1.8
1.2
2.9
1.7
0.0