MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
22.11.2017.
00
17.0
57.0
1.7
29.1
1.2
3.0
0.1
21.11.2017.
23
17.1
56.1
1.5
29.3
1.2
3.1
0.1
21.11.2017.
22
18.7
56.0
1.7
30.4
1.2
3.2
0.1
21.11.2017.
21
20.7
55.3
1.3
31.3
1.2
3.1
0.1
21.11.2017.
20
25.7
53.3
1.6
35.4
1.2
3.3
0.1
21.11.2017.
19
26.7
50.7
1.7
37.4
1.2
3.2
0.1
21.11.2017.
18
27.4
48.7
1.7
38.8
1.2
3.3
0.1
21.11.2017.
17
33.5
46.0
1.6
52.6
1.3
3.8
0.1
21.11.2017.
16
33.9
47.3
1.8
75.5
1.3
3.6
0.2
21.11.2017.
15
50.7
40.2
1.8
80.4
1.3
5.3
0.2
21.11.2017.
14
46.5
42.9
1.8
115.7
1.4
4.9
0.3
21.11.2017.
13
39.8
47.2
1.8
139.8
1.3
3.9
0.2
21.11.2017.
12
33.9
48.6
1.7
77.6
1.3
5.4
0.1
21.11.2017.
11
28.9
51.3
1.7
59.9
1.2
3.4
0.2
21.11.2017.
10
33.4
47.5
1.7
54.5
1.2
3.2
0.2
21.11.2017.
09
25.6
52.0
1.3
47.3
1.2
2.2
0.1
21.11.2017.
08
17.3
56.9
1.4
61.6
1.2
1.8
0.1
21.11.2017.
07
11.0
61.0
1.4
37.3
1.1
1.7
0.0
21.11.2017.
06
9.4
62.4
1.7
12.5
1.1
1.6
0.0
21.11.2017.
05
5.3
64.8
1.8
8.9
1.1
1.6
0.0
21.11.2017.
04
5.2
63.6
1.7
6.3
1.1
2.0
0.1
21.11.2017.
03
6.4
60.7
1.6
6.8
1.2
2.4
0.1
21.11.2017.
02
8.8
53.6
1.5
12.9
1.2
2.6
0.1
21.11.2017.
01
9.7
44.2
1.7
13.1
1.2
2.8
0.1