MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
27.03.2017.
04
1.5
2.5
89.3
2.3
11.7
1.1
1.0
0.0
27.03.2017.
03
1.3
2.3
90.8
3.3
11.4
1.1
1.0
0.0
27.03.2017.
02
1.0
2.1
93.5
3.6
10.8
1.1
1.0
0.0
27.03.2017.
01
0.8
2.2
93.7
3.1
10.9
1.0
0.8
0.0
27.03.2017.
00
11.0
3.2
90.7
1.7
14.7
0.9
0.8
0.0
26.03.2017.
23
0.4
2.0
92.5
2.6
15.7
0.9
0.7
0.0
26.03.2017.
22
0.4
2.0
93.8
2.0
14.4
0.9
0.8
0.0
26.03.2017.
21
0.2
2.1
93.4
3.4
25.7
0.9
0.9
0.0
26.03.2017.
20
0.4
3.7
89.1
3.3
24.0
1.0
1.7
0.0
26.03.2017.
19
0.1
4.4
85.2
3.2
21.0
0.9
1.6
0.0
26.03.2017.
18
0.4
1.9
90.8
3.5
31.3
0.9
0.8
0.0
26.03.2017.
17
1.5
94.0
2.7
9.7
0.9
0.7
0.0
26.03.2017.
16
1.8
92.6
3.5
2.4
0.9
0.9
0.0
26.03.2017.
15
2.5
85.7
3.3
14.5
0.9
1.3
0.0
26.03.2017.
14
1.1
3.0
86.6
3.4
28.5
1.0
1.5
0.0
26.03.2017.
13
0.9
3.1
86.6
3.4
25.9
1.0
1.5
0.0
26.03.2017.
12
0.9
3.0
90.1
3.3
19.5
1.0
1.3
0.0
26.03.2017.
11
0.8
4.9
84.3
3.1
28.7
1.2
2.0
0.0
26.03.2017.
10
0.9
5.0
75.9
3.2
31.6
1.1
1.8
0.0
26.03.2017.
09
0.5
3.2
77.1
3.3
20.4
1.0
1.3
0.1
26.03.2017.
08
0.3
3.5
70.3
2.3
23.8
1.0
1.4
0.0
26.03.2017.
07
3.5
68.2
3.2
21.8
1.0
1.5
0.0
26.03.2017.
06
26.03.2017.
05