MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , NH3, CO, C6H6

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
C6H6
[µg/m3]
30.04.2017.
09
21.5
2.5
95.0
3.1
14.3
1.0
1.2
0.1
30.04.2017.
08
21.4
3.1
89.0
2.6
21.7
1.0
1.2
0.0
30.04.2017.
07
21.0
2.4
91.6
3.2
13.2
1.0
1.0
0.0
30.04.2017.
06
21.8
2.5
84.7
3.4
9.0
1.1
1.1
0.0
30.04.2017.
05
20.7
2.4
74.2
3.7
9.2
1.3
1.2
0.0
30.04.2017.
04
20.3
2.4
76.8
3.8
11.7
1.3
1.2
0.0
30.04.2017.
03
20.6
2.7
68.1
3.3
11.3
1.4
1.2
0.0
30.04.2017.
02
21.4
2.6
68.0
3.9
12.0
1.4
1.3
0.0
30.04.2017.
01
21.0
3.4
65.0
2.8
11.2
1.2
1.2
0.0
30.04.2017.
00
22.2
4.2
82.4
3.0
15.5
1.2
1.2
0.0
29.04.2017.
23
19.7
3.7
71.8
3.6
17.1
1.2
1.3
0.0
29.04.2017.
22
20.3
5.1
77.8
1.7
20.0
1.2
1.6
0.0
29.04.2017.
21
20.0
3.5
92.1
1.5
12.5
1.1
1.0
0.1
29.04.2017.
20
19.4
3.0
92.5
0.8
11.7
1.1
0.9
0.0
29.04.2017.
19
18.6
2.9
93.5
0.4
11.6
1.1
0.8
0.1
29.04.2017.
18
18.1
2.4
96.4
0.4
11.6
1.1
0.7
0.0
29.04.2017.
17
18.4
2.5
95.1
1.1
10.9
1.1
0.7
0.0
29.04.2017.
16
19.2
2.6
97.8
3.1
18.5
1.0
0.9
0.0
29.04.2017.
15
18.9
2.7
98.9
2.6
16.0
1.0
0.8
0.0
29.04.2017.
14
18.7
2.6
96.1
1.8
10.5
1.1
0.7
0.0
29.04.2017.
13
18.7
3.1
89.7
0.6
12.0
1.1
1.0
0.0
29.04.2017.
12
18.6
2.6
91.4
0.7
10.7
1.1
0.9
0.1
29.04.2017.
11
18.6
3.0
87.9
0.4
19.3
1.1
1.2
0.0
29.04.2017.
10
18.0
2.7
85.1
0.7
12.7
1.1
1.5
0.0