MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
06.06.2020.
13
5.1
101.6
2.1
1.1
06.06.2020.
12
5.9
101.6
2.1
1.0
06.06.2020.
11
5.8
103.8
2.0
1.9
06.06.2020.
10
10.1
91.3
2.2
1.6
06.06.2020.
09
6.4
86.6
2.1
0.2
06.06.2020.
08
93.5
2.1
0.1
06.06.2020.
07
89.0
0.1
06.06.2020.
06
0.8
62.7
2.0
0.1
06.06.2020.
05
1.3
2.0
0.1
06.06.2020.
04
80.2
2.0
0.1
06.06.2020.
03
0.5
79.8
2.0
0.1
06.06.2020.
02
2.0
81.7
2.0
0.1
06.06.2020.
01
0.7
81.0
1.9
0.1
06.06.2020.
00
1.8
78.1
1.9
0.2
05.06.2020.
23
3.9
62.8
1.9
0.2
05.06.2020.
22
3.4
75.0
2.0
0.1
05.06.2020.
21
5.4
65.3
2.0
0.1
05.06.2020.
20
10.2
81.2
2.0
0.2
05.06.2020.
19
4.7
94.0
2.0
0.1
05.06.2020.
18
8.0
86.5
2.1
0.7
05.06.2020.
17
4.8
92.5
2.0
0.5
05.06.2020.
16
3.6
94.3
1.9
0.3
05.06.2020.
15
5.2
92.9
2.0
0.6
05.06.2020.
14
4.4
90.0
2.0
1.2