MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
22.05.2019.
23
2.4
9.4
22.9
2.7
1.9
22.05.2019.
22
2.7
9.9
23.0
3.0
4.0
22.05.2019.
21
3.3
13.2
18.3
3.5
5.5
22.05.2019.
20
7.2
13.7
36.1
3.7
4.5
22.05.2019.
19
14.9
14.7
71.0
4.4
4.8
22.05.2019.
18
21.4
13.6
82.9
3.8
2.9
22.05.2019.
17
11.0
11.6
87.8
2.9
2.1
22.05.2019.
16
2.1
6.3
97.3
2.6
0.9
22.05.2019.
15
0.8
5.3
92.5
2.1
0.5
22.05.2019.
14
0.6
8.7
79.5
2.2
1.1
22.05.2019.
13
0.5
9.2
69.5
2.2
0.9
22.05.2019.
12
0.5
13.2
61.4
2.2
1.4
22.05.2019.
11
0.5
12.8
60.5
2.4
1.0
22.05.2019.
10
0.5
11.1
63.1
2.7
0.6
22.05.2019.
09
0.5
12.1
64.2
2.9
0.5
22.05.2019.
08
0.1
11.7
63.1
2.3
0.4
22.05.2019.
07
0.2
9.9
51.4
2.0
0.5
22.05.2019.
06
0.2
4.8
65.8
2.1
0.2
22.05.2019.
05
0.2
4.3
78.5
2.1
0.3
22.05.2019.
04
0.2
3.2
82.1
2.1
0.2
22.05.2019.
03
0.2
3.8
80.2
2.1
0.3
22.05.2019.
02
0.1
3.6
65.5
2.0
0.3
22.05.2019.
01
0.2
3.4
59.3
0.2
22.05.2019.
00
3.3
63.0
2.0
0.3