MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
27.03.2017.
04
27.03.2017.
03
27.03.2017.
02
27.03.2017.
01
27.03.2017.
00
26.03.2017.
23
26.03.2017.
22
26.03.2017.
21
26.03.2017.
20
26.03.2017.
19
26.03.2017.
18
26.03.2017.
17
26.03.2017.
16
26.03.2017.
15
26.03.2017.
14
26.03.2017.
13
26.03.2017.
12
26.03.2017.
11
26.03.2017.
10
26.03.2017.
09
26.03.2017.
08
26.03.2017.
07
26.03.2017.
06
26.03.2017.
05