MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
30.04.2017.
09
4.8
2.6
1.8
0.4
30.04.2017.
08
4.8
2.5
99.2
1.9
0.3
30.04.2017.
07
5.1
4.3
94.6
2.0
0.6
30.04.2017.
06
4.9
6.3
92.3
2.0
0.4
30.04.2017.
05
4.8
5.9
90.3
1.9
0.4
30.04.2017.
04
4.9
2.4
95.7
2.2
0.3
30.04.2017.
03
4.6
2.5
95.5
2.1
0.3
30.04.2017.
02
4.5
2.6
96.1
2.1
0.3
30.04.2017.
01
4.3
3.3
93.0
2.1
0.3
30.04.2017.
00
4.4
2.6
98.2
2.2
0.4
29.04.2017.
23
4.4
3.0
98.3
2.0
0.4
29.04.2017.
22
4.3
3.8
98.3
2.1
0.4
29.04.2017.
21
4.6
3.5
102.0
2.1
0.5
29.04.2017.
20
4.4
3.7
102.4
1.9
0.6
29.04.2017.
19
4.6
3.6
101.9
2.2
0.5
29.04.2017.
18
4.5
3.3
102.5
2.2
0.4
29.04.2017.
17
4.5
3.0
103.9
2.3
0.4
29.04.2017.
16
4.5
2.7
102.2
2.1
0.4
29.04.2017.
15
4.5
2.7
100.2
2.1
0.4
29.04.2017.
14
4.5
2.6
96.2
2.3
0.4
29.04.2017.
13
4.6
2.7
98.5
2.4
0.4
29.04.2017.
12
4.7
2.5
93.7
2.3
0.5
29.04.2017.
11
4.5
2.5
91.8
2.4
0.4
29.04.2017.
10
4.7
2.9
85.1
0.4