MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
26.02.2020.
17
2.9
3.3
75.2
0.5
26.02.2020.
16
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
19.1
8.2
82.2
0.6
26.02.2020.
13
26.02.2020.
12
14.2
9.5
72.4
1.3
26.02.2020.
11
22.9
11.3
69.4
1.2
26.02.2020.
10
23.9
13.6
67.6
1.2
26.02.2020.
09
5.5
8.5
72.5
1.1
26.02.2020.
08
9.3
11.3
70.4
1.1
26.02.2020.
07
2.7
11.3
69.1
0.3
26.02.2020.
06
2.8
5.8
77.9
0.5
26.02.2020.
05
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
2.5
2.9
89.6
0.4
25.02.2020.
22
2.4
3.4
83.8
0.6
25.02.2020.
21
2.5
3.7
84.6
0.6
25.02.2020.
20
2.5
6.4
78.8
0.5
25.02.2020.
19
2.5
9.0
72.8
0.5
25.02.2020.
18
2.4
9.8
73.9
0.4