MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
26.07.2017.
20
6.7
15.0
31.5
2.4
26.07.2017.
19
7.6
23.9
60.1
2.7
26.07.2017.
18
6.4
8.9
72.1
2.2
26.07.2017.
17
6.3
5.9
83.1
2.1
26.07.2017.
16
6.3
4.2
92.7
2.0
26.07.2017.
15
6.7
10.6
95.1
2.0
26.07.2017.
14
10.6
9.7
108.2
2.0
26.07.2017.
13
23.4
9.2
113.8
2.0
26.07.2017.
12
18.9
8.5
111.6
2.2
26.07.2017.
11
9.1
6.6
101.0
26.07.2017.
10
8.8
100.3
2.1
26.07.2017.
09
76.0
19.1
2.6
26.07.2017.
08
7.0
14.0
85.4
2.0
26.07.2017.
07
5.7
9.8
71.9
2.1
26.07.2017.
06
5.7
13.1
50.0
2.1
26.07.2017.
05
5.7
5.5
68.1
2.0
26.07.2017.
04
5.5
3.7
72.5
2.0
26.07.2017.
03
5.7
2.7
74.7
2.1
26.07.2017.
02
5.7
2.6
86.4
1.9
26.07.2017.
01
5.8
1.8
93.6
2.1
26.07.2017.
00
6.0
2.0
95.7
1.9
25.07.2017.
23
6.1
2.0
94.2
2.1
25.07.2017.
22
6.1
1.5
91.6
2.1
25.07.2017.
21
6.3
1.6
91.0
2.0