MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
15.01.2018. 11:00 h  - 16.01.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
16.01.2018.
10
20.7
7.7
67.0
0.4
16.01.2018.
09
11.1
63.5
2.3
0.2
16.01.2018.
08
8.4
14.7
1.7
0.0
16.01.2018.
07
6.5
23.7
36.4
1.7
0.0
16.01.2018.
06
7.3
14.7
37.6
1.6
0.0
16.01.2018.
05
8.1
5.2
44.5
1.3
0.2
16.01.2018.
04
6.4
2.4
46.4
1.3
0.0
16.01.2018.
03
6.5
3.8
42.3
1.3
0.1
16.01.2018.
02
6.8
5.2
37.3
1.2
16.01.2018.
01
7.2
10.1
21.4
1.2
0.0
16.01.2018.
00
7.7
16.2
17.1
1.4
0.0
15.01.2018.
23
8.4
11.7
22.9
1.3
0.1
15.01.2018.
22
8.4
12.1
24.9
1.3
0.0
15.01.2018.
21
8.5
13.6
23.4
1.2
0.1
15.01.2018.
20
8.7
15.2
23.4
1.3
0.1
15.01.2018.
19
9.0
17.9
22.1
1.3
0.1
15.01.2018.
18
9.3
18.0
21.5
1.4
0.2
15.01.2018.
17
10.5
12.1
32.2
1.2
0.0
15.01.2018.
16
15.9
9.6
35.6
1.4
0.1
15.01.2018.
15
22.0
19.1
35.8
1.7
0.4
15.01.2018.
14
11.0
4.6
45.6
1.4
0.0
15.01.2018.
13
12.6
6.9
43.9
1.3
0.0
15.01.2018.
12
13.2
6.5
41.1
1.3
0.0
15.01.2018.
11
14.1
3.5
39.6
1.1
0.0