MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
19.11.2018.
21
5.5
7.4
28.9
1.6
19.11.2018.
20
5.6
7.4
28.7
1.6
19.11.2018.
19
5.5
6.7
29.8
1.5
19.11.2018.
18
5.5
6.6
32.0
1.4
19.11.2018.
17
5.6
6.3
35.4
1.3
19.11.2018.
16
6.4
32.8
1.4
19.11.2018.
15
5.8
6.0
1.3
19.11.2018.
14
5.8
6.4
34.3
1.3
19.11.2018.
13
6.2
5.7
35.4
1.2
19.11.2018.
12
19.11.2018.
11
6.5
4.6
34.6
1.1
19.11.2018.
10
6.9
4.3
36.0
1.1
19.11.2018.
09
6.8
4.5
35.8
1.1
19.11.2018.
08
6.7
4.8
35.6
1.1
19.11.2018.
07
6.6
4.9
35.8
1.1
19.11.2018.
06
5.9
5.4
35.9
1.0
19.11.2018.
05
6.0
5.3
35.7
1.1
19.11.2018.
04
5.9
6.4
33.0
1.2
19.11.2018.
03
5.9
6.8
33.1
1.1
19.11.2018.
02
6.0
5.8
34.8
1.1
19.11.2018.
01
6.0
5.4
35.0
1.0
19.11.2018.
00
6.1
5.5
35.7
1.1
18.11.2018.
23
6.3
5.4
36.2
0.4
1.0
18.11.2018.
22
6.2
5.1
37.7
0.4
1.0