MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
16.03.2018. 19:00 h  - 17.03.2018. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
17.03.2018.
18
1.0
3.0
3.3
1.1
17.03.2018.
17
0.7
2.9
89.5
3.3
0.7
17.03.2018.
16
0.8
2.6
93.8
3.4
0.6
17.03.2018.
15
0.7
2.3
94.5
3.3
0.6
17.03.2018.
14
0.5
2.4
90.6
3.5
0.6
17.03.2018.
13
0.7
2.3
90.2
3.4
0.6
17.03.2018.
12
0.8
1.9
94.9
3.2
0.5
17.03.2018.
11
0.9
1.8
94.1
3.3
0.6
17.03.2018.
10
0.9
2.2
93.9
3.4
0.6
17.03.2018.
09
0.8
2.3
94.2
3.4
0.5
17.03.2018.
08
0.9
4.8
90.6
3.4
0.5
17.03.2018.
07
0.9
4.3
87.4
3.4
0.8
17.03.2018.
06
0.8
4.5
70.7
3.4
0.6
17.03.2018.
05
1.0
3.2
66.0
3.5
0.5
17.03.2018.
04
0.8
2.4
60.1
3.5
0.5
17.03.2018.
03
1.1
3.9
50.1
3.5
0.7
17.03.2018.
02
1.1
4.9
43.6
3.6
0.7
17.03.2018.
01
1.2
5.0
53.4
3.4
0.7
17.03.2018.
00
1.1
5.1
47.2
3.5
1.0
16.03.2018.
23
1.4
6.2
48.7
3.5
1.1
16.03.2018.
22
1.3
9.2
39.1
3.5
2.0
16.03.2018.
21
1.2
14.3
29.5
3.6
3.1
16.03.2018.
20
1.8
17.3
33.1
3.5
3.3
16.03.2018.
19
2.4
22.9
37.0
4.2