MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
18.11.2019. 19:00 h  - 19.11.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
19.11.2019.
18
2.6
14.2
36.8
2.6
19.11.2019.
17
2.7
13.6
41.5
3.4
19.11.2019.
16
2.7
14.4
42.0
1.3
19.11.2019.
15
2.7
12.2
50.1
1.9
19.11.2019.
14
3.0
8.8
60.5
1.8
19.11.2019.
13
6.4
10.7
68.3
0.9
19.11.2019.
12
2.6
13.2
64.2
0.3
19.11.2019.
11
3.0
6.7
71.7
0.3
19.11.2019.
10
3.0
7.1
71.0
0.2
19.11.2019.
09
2.8
9.7
65.3
0.7
19.11.2019.
08
2.5
16.9
37.3
1.0
19.11.2019.
07
2.5
15.2
30.1
0.6
19.11.2019.
06
9.9
32.0
0.2
19.11.2019.
05
2.4
5.0
0.2
19.11.2019.
04
2.5
55.2
0.2
19.11.2019.
03
2.5
1.7
66.2
0.1
19.11.2019.
02
2.5
2.7
65.4
0.2
19.11.2019.
01
2.5
2.5
53.4
0.3
19.11.2019.
00
2.5
3.4
49.1
0.9
18.11.2019.
23
2.5
4.5
41.5
0.8
18.11.2019.
22
2.4
7.4
36.1
1.6
18.11.2019.
21
2.5
9.7
37.3
1.9
18.11.2019.
20
2.6
9.2
50.8
1.2
18.11.2019.
19
3.0
7.7
58.5
0.8