MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
20.01.2019.
00
8.1
5.8
46.2
1.5
1.0
19.01.2019.
23
8.2
7.4
45.0
1.8
1.2
19.01.2019.
22
8.7
8.5
45.5
1.8
1.2
19.01.2019.
21
8.6
8.0
46.3
1.7
1.3
19.01.2019.
20
8.9
7.3
48.1
1.6
1.0
19.01.2019.
19
8.7
6.3
50.4
1.4
1.0
19.01.2019.
18
8.8
6.3
50.8
1.9
0.9
19.01.2019.
17
8.1
6.8
50.3
1.7
1.0
19.01.2019.
16
8.0
6.3
51.0
1.7
1.0
19.01.2019.
15
7.5
6.5
50.1
1.6
1.1
19.01.2019.
14
7.6
5.9
51.0
1.9
1.0
19.01.2019.
13
7.5
5.4
50.5
1.8
1.1
19.01.2019.
12
7.2
5.3
48.9
2.3
1.0
19.01.2019.
11
7.2
5.0
49.7
1.8
1.0
19.01.2019.
10
7.2
5.1
48.7
2.2
1.0
19.01.2019.
09
7.2
5.1
49.1
1.8
0.9
19.01.2019.
08
7.3
4.1
52.5
2.1
0.7
19.01.2019.
07
7.3
3.4
53.9
1.4
0.5
19.01.2019.
06
7.2
3.2
54.7
1.7
0.5
19.01.2019.
05
7.3
3.3
54.7
1.4
0.5
19.01.2019.
04
7.5
3.1
55.0
1.8
0.4
19.01.2019.
03
7.3
3.2
55.6
0.4
19.01.2019.
02
3.4
55.9
1.7
0.5
19.01.2019.
01
7.1
3.3
1.8
0.5