MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
25.09.2017.
07
2.6
2.1
77.5
5.2
0.4
25.09.2017.
06
2.5
2.5
72.2
5.2
0.3
25.09.2017.
05
2.6
2.2
77.2
5.2
0.3
25.09.2017.
04
2.5
1.5
81.6
5.2
0.3
25.09.2017.
03
2.4
1.1
84.9
5.3
0.2
25.09.2017.
02
2.4
1.0
87.4
5.3
0.3
25.09.2017.
01
2.5
1.0
89.0
5.2
0.2
25.09.2017.
00
2.4
1.2
87.4
5.2
0.2
24.09.2017.
23
2.3
1.3
89.8
5.4
0.2
24.09.2017.
22
2.5
1.3
87.2
5.4
0.3
24.09.2017.
21
2.6
1.9
82.1
0.5
24.09.2017.
20
2.4
79.3
5.4
0.4
24.09.2017.
19
2.4
3.1
5.5
0.4
24.09.2017.
18
2.4
4.1
69.4
5.5
0.5
24.09.2017.
17
2.5
4.6
64.9
5.6
0.6
24.09.2017.
16
2.6
5.7
68.2
5.4
0.6
24.09.2017.
15
2.5
6.4
74.8
5.3
1.7
24.09.2017.
14
2.6
4.9
79.2
5.4
0.3
24.09.2017.
13
2.6
5.8
88.0
5.2
0.6
24.09.2017.
12
2.6
11.7
86.2
5.3
0.5
24.09.2017.
11
2.7
4.5
101.5
5.5
0.0
24.09.2017.
10
2.9
3.1
111.3
2.1
0.2
24.09.2017.
09
2.8
4.0
81.0
0.5
0.6
24.09.2017.
08
3.1
8.2
57.1
0.6
0.4