MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
22.06.2017.
22
22.06.2017.
21
22.06.2017.
20
15.9
18.7
143.0
1.6
1.0
22.06.2017.
19
70.4
18.9
161.8
1.4
1.3
22.06.2017.
18
70.9
14.1
169.5
1.5
1.7
22.06.2017.
17
31.1
8.1
165.3
1.3
1.0
22.06.2017.
16
82.5
10.5
170.6
1.4
1.1
22.06.2017.
15
94.0
9.9
178.2
1.4
1.6
22.06.2017.
14
115.9
14.6
166.3
1.5
2.0
22.06.2017.
13
38.4
9.0
179.4
1.5
0.5
22.06.2017.
12
21.3
6.6
154.2
1.5
1.8
22.06.2017.
11
113.5
15.6
149.0
1.8
2.9
22.06.2017.
10
268.1
26.1
165.6
3.3
6.1
22.06.2017.
09
109.0
21.7
143.1
2.3
1.9
22.06.2017.
08
6.2
12.0
109.5
1.7
0.1
22.06.2017.
07
5.2
8.3
93.4
1.6
0.1
22.06.2017.
06
4.2
5.8
85.7
1.6
0.1
22.06.2017.
05
3.9
3.4
92.9
1.5
0.1
22.06.2017.
04
3.8
2.9
96.3
1.7
0.1
22.06.2017.
03
4.0
3.6
91.8
1.5
0.1
22.06.2017.
02
3.9
4.2
88.8
0.2
22.06.2017.
01
4.7
88.5
1.7
0.1
22.06.2017.
00
4.3
4.7
1.7
0.1
21.06.2017.
23
4.3
5.8
119.5
1.6
0.0