MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
17.01.2021. 06:00 h  - 18.01.2021. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
18.01.2021.
05
5.8
1.6
60.4
18.01.2021.
04
5.8
1.1
61.4
18.01.2021.
03
5.8
1.0
63.3
18.01.2021.
02
5.5
0.9
63.5
18.01.2021.
01
5.6
1.2
63.0
18.01.2021.
00
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
17.01.2021.
21
5.8
3.1
56.2
17.01.2021.
20
5.8
4.4
56.2
17.01.2021.
19
5.7
3.4
61.1
17.01.2021.
18
6.0
3.6
61.3
17.01.2021.
17
6.1
3.8
65.7
17.01.2021.
16
6.3
4.0
63.2
17.01.2021.
15
6.2
4.9
58.3
17.01.2021.
14
6.2
3.2
63.8
17.01.2021.
13
6.1
3.5
62.0
17.01.2021.
12
6.1
3.6
59.2
17.01.2021.
11
6.4
7.0
54.6
17.01.2021.
10
6.4
10.4
49.0
17.01.2021.
09
6.4
11.9
41.1
17.01.2021.
08
12.6
42.0
17.01.2021.
07
6.0
7.2
17.01.2021.
06
6.0
45.9