MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
21.09.2019.
18
21.5
12.2
72.8
0.6
21.09.2019.
17
57.0
12.6
77.9
0.6
21.09.2019.
16
66.7
7.4
85.9
0.4
21.09.2019.
15
41.6
7.2
85.3
0.2
21.09.2019.
14
42.0
8.4
83.1
21.09.2019.
13
4.8
2.8
72.7
21.09.2019.
12
4.4
3.0
72.8
21.09.2019.
11
4.1
3.6
70.7
21.09.2019.
10
3.8
3.8
69.1
21.09.2019.
09
3.8
3.2
71.1
21.09.2019.
08
3.9
3.3
71.1
21.09.2019.
07
3.8
3.2
71.7
21.09.2019.
06
3.9
2.6
73.0
21.09.2019.
05
3.9
2.5
73.1
0.1
21.09.2019.
04
3.8
2.6
72.4
0.1
21.09.2019.
03
3.8
2.5
71.8
0.2
21.09.2019.
02
3.8
2.5
71.0
0.2
21.09.2019.
01
3.9
3.1
70.1
0.3
21.09.2019.
00
3.9
3.4
72.0
0.3
20.09.2019.
23
3.9
2.7
74.3
0.2
20.09.2019.
22
3.8
3.2
74.7
20.09.2019.
21
3.9
74.7
0.2
20.09.2019.
20
3.8
3.6
0.2
20.09.2019.
19
3.8
73.6
0.2