MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
22.11.2017.
00
7.8
16.0
29.2
2.2
21.11.2017.
23
7.7
19.8
24.8
4.0
21.11.2017.
22
7.9
14.4
29.8
3.1
21.11.2017.
21
7.9
17.0
33.0
3.4
21.11.2017.
20
7.8
19.6
30.4
4.3
21.11.2017.
19
7.8
20.5
33.3
4.8
21.11.2017.
18
8.0
29.1
27.5
5.8
21.11.2017.
17
8.0
32.8
28.9
2.7
21.11.2017.
16
7.8
23.4
45.8
0.9
21.11.2017.
15
7.9
22.2
46.2
0.6
21.11.2017.
14
8.0
16.2
52.7
0.5
21.11.2017.
13
8.1
13.2
56.6
0.6
21.11.2017.
12
8.1
11.6
57.6
0.5
21.11.2017.
11
8.3
12.0
57.0
0.5
21.11.2017.
10
8.6
15.2
53.3
0.5
21.11.2017.
09
8.7
14.5
53.7
0.9
21.11.2017.
08
8.6
27.3
27.0
2.6
21.11.2017.
07
8.1
19.8
29.2
1.4
21.11.2017.
06
8.2
9.5
39.3
0.8
21.11.2017.
05
8.0
8.1
38.0
0.9
21.11.2017.
04
8.2
6.8
40.3
0.9
21.11.2017.
03
8.6
38.7
1.1
21.11.2017.
02
7.9
8.9
1.0
21.11.2017.
01
7.8
11.2
37.1
1.0