MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , C6H6

 
20.05.2018. 22:00 h  - 21.05.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
C6H6
[µg/m3]
21.05.2018.
21
1.3
1.9
102.2
0.1
21.05.2018.
20
1.2
2.7
102.7
0.1
21.05.2018.
19
1.4
2.5
104.2
0.2
21.05.2018.
18
1.3
2.0
104.4
0.1
21.05.2018.
17
1.1
2.2
101.9
0.1
21.05.2018.
16
1.3
2.1
100.2
0.1
21.05.2018.
15
2.5
2.0
100.6
0.1
21.05.2018.
14
9.5
2.8
104.3
0.1
21.05.2018.
13
15.4
2.1
107.0
0.1
21.05.2018.
12
10.5
2.0
107.1
0.2
21.05.2018.
11
12.6
4.1
100.8
0.8
21.05.2018.
10
1.6
2.3
92.3
0.1
21.05.2018.
09
2.5
80.3
0.3
21.05.2018.
08
1.0
0.7
21.05.2018.
07
0.5
92.6
0.1
21.05.2018.
06
0.3
94.8
0.1
21.05.2018.
05
97.9
0.1
21.05.2018.
04
99.5
0.1
21.05.2018.
03
98.6
0.2
21.05.2018.
02
97.0
0.1
21.05.2018.
01
96.7
0.2
21.05.2018.
00
96.7
0.1
20.05.2018.
23
97.3
0.1
20.05.2018.
22
96.4
0.1