MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
19.03.2019.
05
4.4
2.7
69.7
4.2
0.3
19.03.2019.
04
4.3
2.6
70.2
4.1
0.3
19.03.2019.
03
4.5
2.7
70.7
4.1
0.4
19.03.2019.
02
4.4
2.5
71.6
4.1
0.3
19.03.2019.
01
4.4
2.6
72.8
4.2
0.3
19.03.2019.
00
4.5
2.5
74.5
4.2
0.3
18.03.2019.
23
4.2
2.6
75.1
4.0
0.3
18.03.2019.
22
4.6
2.7
76.0
3.9
0.4
18.03.2019.
21
4.4
2.8
75.1
4.1
0.4
18.03.2019.
20
4.6
3.0
75.0
3.9
0.4
18.03.2019.
19
4.4
2.8
75.9
4.1
0.4
18.03.2019.
18
4.4
3.7
74.1
4.2
0.5
18.03.2019.
17
4.4
3.6
73.8
4.2
0.5
18.03.2019.
16
4.8
3.7
74.7
4.0
0.5
18.03.2019.
15
4.9
3.3
76.6
4.5
0.4
18.03.2019.
14
4.6
3.6
75.5
4.4
0.4
18.03.2019.
13
4.8
3.9
71.6
4.9
0.4
18.03.2019.
12
4.9
3.8
68.0
4.7
0.5
18.03.2019.
11
5.1
4.5
63.4
0.3
18.03.2019.
10
5.9
59.8
4.9
0.2
18.03.2019.
09
4.8
7.5
5.0
0.2
18.03.2019.
08
4.8
8.6
58.0
4.7
0.4
18.03.2019.
07
5.0
9.9
58.3
5.3
0.7
18.03.2019.
06
5.0
6.9
60.4
4.9
0.7