MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
06.06.2020.
13
3.3
66.9
1.2
0.1
06.06.2020.
12
4.8
54.1
1.2
0.1
06.06.2020.
11
3.2
66.0
1.2
0.1
06.06.2020.
10
3.6
64.8
0.1
06.06.2020.
09
4.5
66.4
1.2
0.1
06.06.2020.
08
7.0
1.2
0.1
06.06.2020.
07
46.7
1.3
0.1
06.06.2020.
06
8.3
33.5
1.4
06.06.2020.
05
4.8
39.0
1.3
0.1
06.06.2020.
04
3.6
47.6
1.3
0.1
06.06.2020.
03
3.0
51.8
1.2
0.1
06.06.2020.
02
2.7
53.5
1.2
0.1
06.06.2020.
01
2.6
58.7
1.3
0.1
06.06.2020.
00
2.6
57.9
1.4
0.1
05.06.2020.
23
3.8
50.2
1.3
0.1
05.06.2020.
22
5.7
46.5
1.3
0.1
05.06.2020.
21
8.3
39.0
1.3
0.2
05.06.2020.
20
7.1
49.6
1.3
0.1
05.06.2020.
19
4.8
65.6
1.3
0.1
05.06.2020.
18
5.3
63.1
1.3
0.1
05.06.2020.
17
5.7
66.1
1.3
0.1
05.06.2020.
16
6.8
65.2
1.3
0.1
05.06.2020.
15
7.3
63.3
1.3
0.1
05.06.2020.
14
6.8
57.8
1.3
0.1