MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
18.11.2019. 19:00 h  - 19.11.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
19.11.2019.
18
6.2
8.8
44.2
2.5
12.1
0.2
0.5
19.11.2019.
17
7.4
9.0
46.0
2.5
11.1
0.2
0.5
19.11.2019.
16
7.9
9.0
46.1
2.5
0.2
0.7
19.11.2019.
15
9.1
9.7
45.3
2.6
0.1
0.8
19.11.2019.
14
9.2
4.1
50.5
2.5
0.1
0.5
19.11.2019.
13
7.2
1.8
53.8
2.4
0.1
0.4
19.11.2019.
12
23.9
3.6
51.6
2.6
0.1
0.4
19.11.2019.
11
31.2
4.7
51.5
2.5
0.1
0.4
19.11.2019.
10
19.7
5.0
50.3
2.6
0.1
0.6
19.11.2019.
09
16.4
13.4
40.6
2.7
0.1
0.8
19.11.2019.
08
23.4
18.9
34.5
2.7
0.1
0.6
19.11.2019.
07
7.7
12.6
38.3
2.5
0.1
0.4
19.11.2019.
06
13.3
7.1
41.4
2.5
0.1
0.7
19.11.2019.
05
33.5
5.0
43.0
2.6
0.1
1.2
19.11.2019.
04
73.8
10.2
39.2
3.4
0.1
1.6
19.11.2019.
03
58.7
8.9
40.1
3.1
29.0
0.1
1.7
19.11.2019.
02
90.5
15.4
35.1
3.3
28.1
0.1
1.7
19.11.2019.
01
66.9
13.9
35.2
20.7
0.1
1.8
19.11.2019.
00
8.2
38.6
2.8
14.5
0.1
2.4
18.11.2019.
23
12.0
7.9
2.7
17.7
0.2
1.5
18.11.2019.
22
8.5
32.5
2.7
5.2
0.2
0.8
18.11.2019.
21
3.3
7.3
36.3
2.5
2.2
0.5
18.11.2019.
20
2.6
6.4
42.3
2.4
2.9
0.2
0.5
18.11.2019.
19
2.6
5.5
44.9
2.4
5.8
0.2
0.5