MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
26.02.2020.
17
4.6
2.7
52.7
1.3
7.7
0.2
26.02.2020.
16
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
4.7
2.7
64.8
1.2
9.9
0.2
0.0
26.02.2020.
13
4.4
3.3
63.0
1.2
8.1
0.2
0.0
26.02.2020.
12
4.4
2.4
58.7
1.3
16.3
0.2
26.02.2020.
11
4.6
2.6
57.8
1.3
16.1
0.1
0.0
26.02.2020.
10
4.6
2.6
58.6
1.4
17.8
0.1
0.0
26.02.2020.
09
4.5
2.2
61.1
1.3
18.0
0.1
26.02.2020.
08
4.6
2.1
61.4
1.4
15.3
0.1
26.02.2020.
07
4.6
1.8
58.7
1.4
15.9
0.1
26.02.2020.
06
4.6
2.1
59.3
1.2
18.8
0.2
26.02.2020.
05
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
2.4
64.7
1.3
20.3
0.2
25.02.2020.
22
4.5
2.2
1.3
18.2
0.2
25.02.2020.
21
4.6
64.0
1.2
20.8
0.2
25.02.2020.
20
4.5
2.5
57.3
1.4
21.9
25.02.2020.
19
4.4
3.9
49.8
1.5
13.8
0.2
25.02.2020.
18
4.5
2.9
55.5
1.3
23.1
0.2