MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
19.03.2019.
05
9.1
2.4
67.3
2.5
0.2
0.7
19.03.2019.
04
9.3
2.2
68.2
2.5
2.0
0.2
0.5
19.03.2019.
03
9.0
2.5
68.7
0.2
0.5
19.03.2019.
02
2.3
69.9
2.5
0.2
0.6
19.03.2019.
01
9.0
2.3
2.5
0.2
0.6
19.03.2019.
00
8.9
2.6
71.8
2.4
1.0
0.2
0.7
18.03.2019.
23
9.2
2.3
72.0
2.4
0.2
0.6
18.03.2019.
22
9.0
2.6
71.9
2.5
0.2
0.6
18.03.2019.
21
9.1
2.6
71.0
2.5
2.0
0.2
0.7
18.03.2019.
20
9.0
2.9
71.1
2.6
0.2
0.7
18.03.2019.
19
9.1
3.1
71.2
2.5
0.2
0.6
18.03.2019.
18
9.1
3.3
70.3
2.5
0.2
0.7
18.03.2019.
17
9.3
3.5
70.0
2.5
0.2
0.7
18.03.2019.
16
9.3
3.5
71.4
2.5
0.2
0.7
18.03.2019.
15
9.1
3.4
71.9
2.5
0.2
0.7
18.03.2019.
14
9.5
3.7
69.9
2.5
0.2
0.7
18.03.2019.
13
9.2
3.9
66.3
2.4
0.2
0.7
18.03.2019.
12
9.1
4.3
62.5
2.5
3.0
0.2
0.8
18.03.2019.
11
9.3
6.1
57.3
2.7
7.6
0.2
1.4
18.03.2019.
10
9.3
7.2
55.5
2.9
10.8
0.1
1.5
18.03.2019.
09
9.2
4.1
58.9
2.8
12.8
0.1
0.5
18.03.2019.
08
9.2
2.9
61.0
2.7
11.2
0.2
0.5
18.03.2019.
07
9.1
2.5
62.0
2.6
8.3
0.1
0.5
18.03.2019.
06
9.0
2.1
61.2
2.6
17.2
0.1
0.5