MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.01.2019.
00
10.2
6.1
43.4
2.1
14.0
0.3
1.2
19.01.2019.
23
10.2
7.4
42.8
2.0
13.1
0.3
1.3
19.01.2019.
22
10.4
7.5
43.8
2.0
11.2
0.3
1.3
19.01.2019.
21
10.5
6.9
45.2
2.1
10.1
0.2
1.1
19.01.2019.
20
10.6
6.4
47.0
2.0
8.2
0.2
0.9
19.01.2019.
19
10.4
6.2
48.1
7.1
0.2
1.0
19.01.2019.
18
6.4
48.3
2.1
7.9
0.2
1.1
19.01.2019.
17
9.6
6.6
2.0
8.9
0.2
1.1
19.01.2019.
16
9.9
6.6
48.4
2.0
9.0
0.2
1.1
19.01.2019.
15
9.8
6.5
48.0
2.0
9.0
0.2
0.8
19.01.2019.
14
9.9
6.4
47.8
2.0
8.1
0.2
1.1
19.01.2019.
13
9.6
6.1
46.8
2.0
8.9
0.2
1.2
19.01.2019.
12
9.4
6.1
46.3
2.1
6.3
0.2
1.1
19.01.2019.
11
9.4
5.9
46.5
2.1
4.2
0.2
1.2
19.01.2019.
10
9.6
5.6
46.0
2.1
2.2
0.2
1.1
19.01.2019.
09
9.5
4.7
48.4
2.1
1.1
0.2
1.0
19.01.2019.
08
9.7
4.0
51.0
1.9
2.8
0.2
0.8
19.01.2019.
07
9.8
4.2
51.6
1.9
2.1
0.2
0.8
19.01.2019.
06
9.4
3.7
51.7
1.9
3.8
0.2
0.8
19.01.2019.
05
9.8
3.0
52.3
1.9
3.1
0.2
0.8
19.01.2019.
04
9.6
2.9
52.8
2.0
2.1
0.2
0.8
19.01.2019.
03
9.7
2.8
53.3
1.9
3.8
0.2
0.8
19.01.2019.
02
9.5
2.9
53.6
1.9
4.9
0.2
0.8
19.01.2019.
01
9.5
3.0
54.7
2.0
3.2
0.2
0.8