MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
22.05.2019.
23
2.1
7.6
36.3
1.8
20.0
0.2
1.2
22.05.2019.
22
2.3
8.9
31.7
1.9
19.0
0.2
2.1
22.05.2019.
21
2.8
7.5
44.3
2.1
19.9
0.2
1.6
22.05.2019.
20
3.0
8.3
43.8
1.9
19.1
0.2
0.4
22.05.2019.
19
3.5
13.8
53.7
1.9
26.3
0.2
0.0
22.05.2019.
18
4.4
14.9
56.5
2.0
24.3
0.2
0.1
22.05.2019.
17
4.9
12.5
55.4
27.7
0.2
0.1
22.05.2019.
16
8.2
61.0
2.0
25.3
0.2
0.4
22.05.2019.
15
5.9
3.9
2.0
17.7
0.2
0.7
22.05.2019.
14
4.2
2.2
59.5
2.0
22.5
0.2
1.0
22.05.2019.
13
7.2
9.2
50.5
2.8
23.9
0.2
1.9
22.05.2019.
12
5.1
13.2
44.1
3.4
15.8
0.2
1.1
22.05.2019.
11
3.3
3.4
53.6
2.4
18.7
0.2
0.8
22.05.2019.
10
3.3
5.8
49.3
2.3
12.6
0.2
0.4
22.05.2019.
09
2.2
1.6
57.3
1.9
11.1
0.2
0.4
22.05.2019.
08
2.9
8.5
52.3
1.9
9.2
0.2
0.5
22.05.2019.
07
2.5
20.2
34.6
1.9
8.1
0.2
0.5
22.05.2019.
06
2.3
11.7
52.1
2.0
9.8
0.2
0.5
22.05.2019.
05
2.6
67.4
1.9
10.9
0.1
0.9
22.05.2019.
04
4.2
4.1
63.0
2.3
16.5
0.1
0.9
22.05.2019.
03
6.0
6.7
58.8
2.3
8.8
0.1
0.8
22.05.2019.
02
3.8
59.2
2.0
6.2
0.1
0.7
22.05.2019.
01
2.3
60.8
1.9
6.9
0.1
0.4
22.05.2019.
00
2.4
61.9
1.8
8.8
0.2
0.6