MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
17.01.2021. 07:00 h  - 18.01.2021. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
18.01.2021.
06
8.7
9.9
46.2
1.6
9.0
18.01.2021.
05
8.5
1.0
59.6
1.6
9.0
18.01.2021.
04
8.4
0.6
60.1
1.6
8.1
18.01.2021.
03
8.4
0.6
61.0
1.6
9.8
18.01.2021.
02
8.5
0.6
60.7
1.7
14.6
18.01.2021.
01
8.6
0.6
60.9
1.6
18.7
18.01.2021.
00
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
17.01.2021.
21
9.1
2.6
54.6
1.7
20.6
17.01.2021.
20
9.6
3.2
53.6
1.7
16.4
17.01.2021.
19
9.8
2.3
58.3
1.7
15.1
17.01.2021.
18
10.0
2.2
57.4
1.7
9.5
17.01.2021.
17
10.0
2.5
64.5
1.7
7.2
17.01.2021.
16
11.7
3.1
61.7
1.8
28.1
17.01.2021.
15
11.7
6.0
56.5
1.9
12.6
17.01.2021.
14
11.1
3.6
62.4
1.8
8.3
17.01.2021.
13
9.9
1.8
62.7
1.8
17.01.2021.
12
9.7
4.1
58.3
1.8
8.0
17.01.2021.
11
10.6
3.1
58.9
1.8
38.3
17.01.2021.
10
9.8
6.5
55.3
11.7
17.01.2021.
09
4.4
55.9
1.7
19.1
17.01.2021.
08
9.9
4.8
1.6
9.0
17.01.2021.
07
9.8
57.8
1.6
8.0