MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Paveki
N45°17'39"
E14°30'50"
80 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , PM10 , CO , BENZ.

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
21.09.2019.
18
2.3
26.0
51.0
1.5
0.2
21.09.2019.
17
2.2
4.5
70.8
6.0
0.1
21.09.2019.
16
2.6
72.6
1.4
10.6
0.1
21.09.2019.
15
2.9
2.8
1.4
12.8
0.2
0.0
21.09.2019.
14
2.5
69.4
1.5
12.1
0.2
21.09.2019.
13
1.9
4.3
66.1
1.4
9.3
21.09.2019.
12
1.6
2.2
61.8
1.4
0.1
21.09.2019.
11
1.1
2.6
59.6
1.5
9.0
0.1
21.09.2019.
10
1.0
2.9
59.2
1.4
9.0
0.1
21.09.2019.
09
1.0
3.5
58.6
1.3
8.1
0.2
0.0
21.09.2019.
08
0.8
2.8
59.6
1.4
8.0
0.1
21.09.2019.
07
0.8
3.1
59.9
1.3
7.1
0.1
21.09.2019.
06
0.7
2.3
60.3
1.4
7.9
0.1
21.09.2019.
05
0.8
1.4
61.4
1.4
9.8
0.1
0.0
21.09.2019.
04
0.8
1.3
61.0
1.4
7.3
0.1
0.0
21.09.2019.
03
0.9
1.3
60.5
1.4
6.1
0.1
21.09.2019.
02
0.7
2.0
58.3
1.3
5.1
0.1
21.09.2019.
01
0.8
2.6
58.2
1.3
5.0
0.1
21.09.2019.
00
0.7
2.5
59.8
1.5
2.3
0.1
20.09.2019.
23
0.8
4.1
57.7
1.4
1.1
0.1
20.09.2019.
22
0.7
4.6
58.9
1.5
3.8
0.1
20.09.2019.
21
0.7
5.5
59.1
1.4
4.0
0.1
20.09.2019.
20
0.4
5.6
59.0
1.5
6.8
0.1
20.09.2019.
19
0.7
4.2
61.1
1.4
9.8
0.1