MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
06.06.2020.
13
6.3
0.8
1.2
7.2
0.2
0.2
06.06.2020.
12
5.9
0.9
2.4
8.8
2.7
06.06.2020.
11
10.0
3.2
9.9
0.2
2.6
0.3
06.06.2020.
10
10.9
0.7
8.2
0.2
2.6
0.2
06.06.2020.
09
1.6
0.5
8.9
0.2
2.8
0.2
06.06.2020.
08
7.0
3.4
0.5
9.9
0.2
3.2
0.2
06.06.2020.
07
10.3
1.6
8.2
0.2
2.8
0.2
06.06.2020.
06
11.7
4.0
8.0
0.2
3.1
0.9
06.06.2020.
05
12.2
3.7
8.9
0.2
3.0
1.0
06.06.2020.
04
22.9
3.5
0.1
9.0
0.2
2.8
1.3
06.06.2020.
03
60.5
25.9
0.7
9.0
0.2
7.4
1.6
06.06.2020.
02
38.6
29.6
1.0
9.0
0.2
8.4
1.0
06.06.2020.
01
27.6
18.1
1.5
9.9
0.2
6.0
1.2
06.06.2020.
00
34.8
9.5
2.0
10.9
0.2
4.1
3.6
05.06.2020.
23
22.8
14.6
1.8
9.2
0.2
5.0
1.1
05.06.2020.
22
9.7
4.2
0.3
8.1
0.2
2.9
0.4
05.06.2020.
21
6.7
6.4
0.4
7.1
0.2
3.5
0.3
05.06.2020.
20
5.5
1.7
0.8
7.9
0.2
2.5
0.3
05.06.2020.
19
8.0
1.6
8.0
0.2
1.8
0.2
05.06.2020.
18
33.6
8.0
1.2
8.0
0.2
3.0
05.06.2020.
17
36.4
3.0
10.8
0.2
2.0
05.06.2020.
16
10.2
4.4
2.8
12.8
0.2
1.9
0.9
05.06.2020.
15
12.0
4.4
14.8
0.2
1.3
1.0
05.06.2020.
14
12.4
4.2
12.3
0.2
0.9
0.9