MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
19.03.2019.
05
2.0
0.3
1.2
2.2
0.1
1.6
0.9
19.03.2019.
04
2.0
0.4
1.2
5.7
0.1
1.5
0.9
19.03.2019.
03
2.0
0.5
1.3
6.9
0.1
1.8
1.1
19.03.2019.
02
2.0
0.7
1.2
7.0
0.1
1.8
0.8
19.03.2019.
01
2.1
1.0
1.2
7.9
0.1
1.9
1.0
19.03.2019.
00
1.9
0.4
1.2
5.3
0.1
2.0
1.1
18.03.2019.
23
1.9
0.8
1.2
5.9
0.1
2.2
1.5
18.03.2019.
22
1.8
0.3
1.3
6.0
0.1
2.4
1.6
18.03.2019.
21
1.8
0.5
1.3
4.2
0.1
2.8
1.1
18.03.2019.
20
1.8
0.6
1.2
4.0
0.1
3.9
1.0
18.03.2019.
19
1.8
1.4
1.2
4.9
0.1
0.8
18.03.2019.
18
1.8
1.6
1.3
2.3
0.2
1.5
0.7
18.03.2019.
17
1.8
1.3
2.9
0.2
1.7
0.7
18.03.2019.
16
1.8
3.5
4.8
0.2
2.1
0.7
18.03.2019.
15
2.4
1.4
5.0
0.2
2.1
0.6
18.03.2019.
14
1.8
1.7
1.4
5.0
0.1
1.6
0.6
18.03.2019.
13
1.9
1.9
1.3
5.0
0.1
1.9
0.9
18.03.2019.
12
1.8
2.1
1.3
5.9
0.1
2.0
0.9
18.03.2019.
11
1.9
3.6
1.5
9.7
0.1
2.6
1.8
18.03.2019.
10
2.0
8.1
2.0
11.8
0.1
3.4
3.2
18.03.2019.
09
2.0
10.2
2.5
11.1
0.1
3.9
2.8
18.03.2019.
08
2.0
8.9
1.7
11.0
0.1
3.8
0.8
18.03.2019.
07
2.0
4.0
1.6
0.1
2.8
0.7
18.03.2019.
06
2.0
1.4
19.0
0.1
2.0
0.5