MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
17.01.2021. 07:00 h  - 18.01.2021. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
18.01.2021.
06
1.5
15.8
1.4
10.8
0.3
3.1
0.8
18.01.2021.
05
1.4
2.5
1.3
9.6
0.2
5.1
0.8
18.01.2021.
04
1.4
1.8
1.3
9.4
0.2
5.1
0.7
18.01.2021.
03
1.4
1.4
1.3
8.1
0.2
5.0
0.7
18.01.2021.
02
1.3
1.6
1.3
10.0
0.2
5.2
0.8
18.01.2021.
01
1.3
1.6
1.3
10.3
0.2
5.2
0.8
18.01.2021.
00
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
17.01.2021.
21
1.3
3.6
1.3
18.2
0.3
5.2
1.4
17.01.2021.
20
1.3
4.2
1.3
20.2
0.3
5.1
1.5
17.01.2021.
19
1.3
3.3
1.3
16.9
0.3
5.2
1.3
17.01.2021.
18
1.5
3.8
1.3
15.8
0.3
5.1
1.1
17.01.2021.
17
1.5
3.2
1.4
11.5
0.3
5.1
0.9
17.01.2021.
16
1.5
3.6
1.3
10.0
0.3
5.0
1.1
17.01.2021.
15
1.6
4.7
1.4
8.2
0.3
5.0
1.2
17.01.2021.
14
1.5
3.3
1.4
7.4
0.2
5.2
0.9
17.01.2021.
13
1.5
5.0
1.6
5.6
0.2
5.1
1.9
17.01.2021.
12
1.5
4.9
1.7
5.6
0.2
5.4
3.2
17.01.2021.
11
1.6
4.5
1.4
8.2
0.3
5.7
1.3
17.01.2021.
10
1.8
9.0
1.4
10.4
0.3
1.6
17.01.2021.
09
1.6
6.0
1.4
9.4
4.8
1.2
17.01.2021.
08
1.6
1.3
13.4
0.3
4.8
1.2
17.01.2021.
07
1.5
6.8
9.8
0.3
4.7
1.0