MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
22.05.2019.
23
3.4
21.0
2.2
14.8
0.3
5.1
22.05.2019.
22
3.1
17.4
2.2
15.8
0.2
4.8
22.05.2019.
21
4.5
26.3
3.3
0.2
6.5
5.6
22.05.2019.
20
4.6
18.4
3.2
0.2
5.1
1.7
22.05.2019.
19
5.0
15.3
1.8
0.2
0.8
22.05.2019.
18
14.0
13.5
1.9
0.2
3.4
0.8
22.05.2019.
17
13.9
2.0
0.2
4.0
0.9
22.05.2019.
16
26.1
11.8
0.2
3.0
1.8
22.05.2019.
15
9.8
2.1
0.2
2.8
2.6
22.05.2019.
14
78.7
26.9
2.4
0.1
7.3
2.3
22.05.2019.
13
15.0
10.6
2.5
0.1
2.9
2.8
22.05.2019.
12
15.5
13.1
4.5
0.2
4.8
1.8
22.05.2019.
11
71.7
24.6
12.1
15.0
0.1
6.3
3.5
22.05.2019.
10
78.0
25.9
4.7
0.2
7.3
1.7
22.05.2019.
09
48.5
24.8
2.6
0.2
5.8
22.05.2019.
08
76.3
31.0
4.0
0.2
7.3
22.05.2019.
07
56.9
40.9
2.2
0.2
8.9
22.05.2019.
06
31.4
19.5
3.3
0.2
4.2
22.05.2019.
05
99.6
34.1
5.2
0.1
8.1
22.05.2019.
04
70.9
25.0
21.2
0.1
5.5
0.0
22.05.2019.
03
56.9
11.0
19.5
0.1
2.7
0.0
22.05.2019.
02
15.6
11.2
6.2
0.1
2.6
22.05.2019.
01
5.0
6.2
2.9
0.1
1.9
22.05.2019.
00
4.8
3.1
1.7
0.1
1.4