MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
26.02.2020.
17
3.9
4.1
1.9
8.8
0.2
2.5
26.02.2020.
16
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
6.4
3.4
8.4
11.9
0.2
3.7
26.02.2020.
13
26.02.2020.
12
7.0
3.6
10.6
10.6
0.2
26.02.2020.
11
5.8
3.1
12.4
7.3
1.9
26.02.2020.
10
6.0
11.0
15.3
0.2
1.9
26.02.2020.
09
5.7
2.9
16.0
0.2
2.0
26.02.2020.
08
2.7
40.3
23.3
0.2
1.9
26.02.2020.
07
6.3
2.3
16.0
15.8
0.2
1.9
26.02.2020.
06
6.4
2.3
15.0
16.8
0.2
1.9
26.02.2020.
05
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
7.8
5.4
27.6
19.0
0.2
2.8
25.02.2020.
22
8.0
3.2
5.7
18.1
0.2
2.4
25.02.2020.
21
8.6
2.5
3.4
16.2
0.2
2.2
25.02.2020.
20
15.4
2.8
6.6
22.4
0.2
2.3
25.02.2020.
19
132.0
44.6
3.1
17.5
0.2
10.0
25.02.2020.
18
54.4
31.5
4.3
17.0
0.2
7.3