MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
20.01.2019.
00
12.6
3.5
1.1
0.2
1.1
0.9
19.01.2019.
23
13.1
4.8
1.1
0.2
1.4
0.9
19.01.2019.
22
13.6
5.3
1.1
0.2
1.3
0.9
19.01.2019.
21
14.0
5.0
1.1
0.2
1.3
0.8
19.01.2019.
20
14.4
4.5
1.1
0.2
1.2
0.8
19.01.2019.
19
14.6
4.4
1.0
0.2
1.1
0.7
19.01.2019.
18
14.0
4.7
1.1
0.2
1.2
0.7
19.01.2019.
17
13.4
4.9
1.0
0.2
1.3
0.7
19.01.2019.
16
13.2
4.5
1.1
0.2
1.4
0.7
19.01.2019.
15
12.4
4.1
1.1
0.2
1.3
0.6
19.01.2019.
14
12.1
3.7
1.1
0.2
1.3
0.7
19.01.2019.
13
11.6
3.1
1.1
0.2
1.2
0.7
19.01.2019.
12
11.6
2.9
1.1
0.2
1.3
0.7
19.01.2019.
11
11.5
2.9
1.1
0.2
0.7
19.01.2019.
10
11.5
2.7
1.1
0.2
1.1
0.9
19.01.2019.
09
11.5
1.0
0.2
1.1
0.7
19.01.2019.
08
11.3
1.8
0.2
0.8
0.6
19.01.2019.
07
3.9
1.1
0.2
1.2
0.6
19.01.2019.
06
11.6
3.4
1.1
0.1
1.0
0.6
19.01.2019.
05
11.5
0.7
1.1
0.1
0.5
0.5
19.01.2019.
04
11.4
0.3
1.1
0.1
0.5
0.5
19.01.2019.
03
11.2
0.6
1.1
0.1
0.4
0.5
19.01.2019.
02
11.7
0.7
1.1
0.1
0.4
0.5
19.01.2019.
01
12.0
0.7
1.1
0.1
0.5
0.6