MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Urinj
N45°17'19"
E14°31'42"
88 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , H2S , PM10 , CO , NH3 , BENZ.

 
18.11.2019. 20:00 h  - 19.11.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
BENZ.
[µg/m3]
19.11.2019.
19
4.1
8.2
0.6
10.5
0.2
1.8
0.4
19.11.2019.
18
4.5
7.9
0.6
11.8
0.3
2.0
1.1
19.11.2019.
17
4.9
12.1
0.6
9.3
0.3
2.5
0.6
19.11.2019.
16
6.7
16.6
0.7
7.2
0.2
3.7
0.6
19.11.2019.
15
7.6
13.1
1.0
14.3
0.2
3.1
0.9
19.11.2019.
14
44.4
18.0
1.9
11.3
0.2
4.2
1.7
19.11.2019.
13
49.3
7.1
3.6
12.8
0.2
0.9
19.11.2019.
12
234.6
21.5
1.9
11.2
3.6
1.4
19.11.2019.
11
56.3
1.1
15.6
0.2
2.1
1.0
19.11.2019.
10
182.3
21.0
16.0
0.2
4.0
1.3
19.11.2019.
09
11.0
0.9
17.8
0.2
2.3
0.8
19.11.2019.
08
10.4
26.6
0.8
7.0
0.2
4.5
1.0
19.11.2019.
07
4.6
16.1
0.7
6.9
0.2
6.0
0.4
19.11.2019.
06
4.9
8.1
0.7
7.0
0.2
1.5
0.8
19.11.2019.
05
6.3
4.3
0.9
9.8
0.1
1.0
1.1
19.11.2019.
04
49.7
5.7
1.1
12.8
0.2
1.2
1.3
19.11.2019.
03
64.7
5.4
1.2
13.0
0.2
1.3
2.8
19.11.2019.
02
138.8
14.4
1.2
11.2
0.2
2.9
1.2
19.11.2019.
01
54.4
5.3
1.0
11.9
0.2
1.3
1.1
19.11.2019.
00
68.4
9.2
1.2
11.1
0.2
1.8
6.1
18.11.2019.
23
16.1
4.0
0.7
9.2
0.2
1.0
3.0
18.11.2019.
22
13.8
4.4
0.8
7.2
0.2
1.2
2.1
18.11.2019.
21
22.1
9.3
0.9
6.1
0.2
1.9
0.6
18.11.2019.
20
7.0
5.3
0.8
5.1
0.2
1.3
0.4