MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.11.2017.
00
21.11.2017.
23
21.11.2017.
22
21.11.2017.
21
21.11.2017.
20
21.11.2017.
19
21.11.2017.
18
21.11.2017.
17
21.11.2017.
16
21.11.2017.
15
21.11.2017.
14
21.11.2017.
13
21.11.2017.
12
21.11.2017.
11
21.11.2017.
10
21.11.2017.
09
21.11.2017.
08
21.11.2017.
07
21.11.2017.
06
21.11.2017.
05
21.11.2017.
04
21.11.2017.
03
21.11.2017.
02
21.11.2017.
01