MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.03.2018. 19:00 h  - 17.03.2018. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.03.2018.
18
6.7
17.03.2018.
17
9.8
17.03.2018.
16
3.8
17.03.2018.
15
6.0
17.03.2018.
14
3.7
17.03.2018.
13
16.5
17.03.2018.
12
4.0
17.03.2018.
11
7.6
17.03.2018.
10
2.3
17.03.2018.
09
8.1
17.03.2018.
08
19.7
17.03.2018.
07
19.8
17.03.2018.
06
5.3
17.03.2018.
05
7.8
17.03.2018.
04
11.6
17.03.2018.
03
10.7
17.03.2018.
02
20.1
17.03.2018.
01
13.1
17.03.2018.
00
10.5
16.03.2018.
23
17.4
16.03.2018.
22
21.3
16.03.2018.
21
30.5
16.03.2018.
20
30.2
16.03.2018.
19
31.4