MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
25.09.2017.
07
11.3
25.09.2017.
06
10.4
25.09.2017.
05
10.0
25.09.2017.
04
8.5
25.09.2017.
03
7.1
25.09.2017.
02
9.0
25.09.2017.
01
5.5
25.09.2017.
00
3.1
24.09.2017.
23
5.2
24.09.2017.
22
8.3
24.09.2017.
21
3.7
24.09.2017.
20
4.6
24.09.2017.
19
13.5
24.09.2017.
18
6.4
24.09.2017.
17
4.0
24.09.2017.
16
8.5
24.09.2017.
15
13.0
24.09.2017.
14
10.5
24.09.2017.
13
8.4
24.09.2017.
12
18.9
24.09.2017.
11
11.5
24.09.2017.
10
10.6
24.09.2017.
09
10.2
24.09.2017.
08
28.0