MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.03.2019.
05
3.7
19.03.2019.
04
6.0
19.03.2019.
03
4.6
19.03.2019.
02
3.4
19.03.2019.
01
3.7
19.03.2019.
00
4.1
18.03.2019.
23
1.7
18.03.2019.
22
6.8
18.03.2019.
21
3.3
18.03.2019.
20
3.5
18.03.2019.
19
5.1
18.03.2019.
18
5.2
18.03.2019.
17
5.2
18.03.2019.
16
2.7
18.03.2019.
15
6.4
18.03.2019.
14
4.9
18.03.2019.
13
6.7
18.03.2019.
12
1.8
18.03.2019.
11
18.2
18.03.2019.
10
13.8
18.03.2019.
09
20.1
18.03.2019.
08
25.3
18.03.2019.
07
23.1
18.03.2019.
06
19.6