MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.07.2017.
20
12.7
26.07.2017.
19
32.9
26.07.2017.
18
8.7
26.07.2017.
17
24.1
26.07.2017.
16
22.7
26.07.2017.
15
37.1
26.07.2017.
14
63.6
26.07.2017.
13
48.4
26.07.2017.
12
24.3
26.07.2017.
11
29.4
26.07.2017.
10
31.4
26.07.2017.
09
16.9
26.07.2017.
08
23.5
26.07.2017.
07
9.7
26.07.2017.
06
5.8
26.07.2017.
05
3.6
26.07.2017.
04
3.0
26.07.2017.
03
0.9
26.07.2017.
02
1.1
26.07.2017.
01
2.4
26.07.2017.
00
1.7
25.07.2017.
23
5.5
25.07.2017.
22
1.9
25.07.2017.
21