MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2018.
21
3.7
19.11.2018.
20
4.4
19.11.2018.
19
11.6
19.11.2018.
18
10.7
19.11.2018.
17
14.1
19.11.2018.
16
6.2
19.11.2018.
15
9.0
19.11.2018.
14
9.4
19.11.2018.
13
7.9
19.11.2018.
12
19.11.2018.
11
54.0
19.11.2018.
10
11.7
19.11.2018.
09
4.5
19.11.2018.
08
10.9
19.11.2018.
07
5.5
19.11.2018.
06
3.0
19.11.2018.
05
9.5
19.11.2018.
04
6.0
19.11.2018.
03
7.1
19.11.2018.
02
6.6
19.11.2018.
01
5.5
19.11.2018.
00
6.0
18.11.2018.
23
1.4
18.11.2018.
22
21.5