MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.05.2019.
23
13.5
22.05.2019.
22
12.5
22.05.2019.
21
13.8
22.05.2019.
20
5.8
22.05.2019.
19
32.5
22.05.2019.
18
4.4
22.05.2019.
17
83.6
22.05.2019.
16
72.8
22.05.2019.
15
67.6
22.05.2019.
14
93.9
22.05.2019.
13
50.5
22.05.2019.
12
52.3
22.05.2019.
11
27.6
22.05.2019.
10
47.0
22.05.2019.
09
12.4
22.05.2019.
08
9.5
22.05.2019.
07
10.3
22.05.2019.
06
4.7
22.05.2019.
05
7.3
22.05.2019.
04
8.3
22.05.2019.
03
6.6
22.05.2019.
02
6.8
22.05.2019.
01
8.1
22.05.2019.
00
3.1