MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
30.04.2017.
09
4.8
30.04.2017.
08
9.1
30.04.2017.
07
9.0
30.04.2017.
06
8.3
30.04.2017.
05
8.1
30.04.2017.
04
10.4
30.04.2017.
03
11.8
30.04.2017.
02
10.8
30.04.2017.
01
10.1
30.04.2017.
00
13.0
29.04.2017.
23
10.1
29.04.2017.
22
15.0
29.04.2017.
21
16.6
29.04.2017.
20
14.3
29.04.2017.
19
28.5
29.04.2017.
18
33.2
29.04.2017.
17
9.1
29.04.2017.
16
30.5
29.04.2017.
15
8.1
29.04.2017.
14
19.2
29.04.2017.
13
29.04.2017.
12
8.1
29.04.2017.
11
7.4
29.04.2017.
10
5.4