MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.09.2019.
18
39.0
21.09.2019.
17
19.1
21.09.2019.
16
21.09.2019.
15
36.2
21.09.2019.
14
25.4
21.09.2019.
13
25.0
21.09.2019.
12
18.8
21.09.2019.
11
11.1
21.09.2019.
10
18.3
21.09.2019.
09
15.6
21.09.2019.
08
4.8
21.09.2019.
07
5.8
21.09.2019.
06
7.2
21.09.2019.
05
5.6
21.09.2019.
04
6.0
21.09.2019.
03
4.5
21.09.2019.
02
5.1
21.09.2019.
01
6.8
21.09.2019.
00
4.9
20.09.2019.
23
8.5
20.09.2019.
22
5.8
20.09.2019.
21
6.3
20.09.2019.
20
4.5
20.09.2019.
19
8.0