MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.02.2020.
17
26.02.2020.
16
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
26.02.2020.
13
26.02.2020.
12
16.8
26.02.2020.
11
22.6
26.02.2020.
10
27.4
26.02.2020.
09
14.1
26.02.2020.
08
14.2
26.02.2020.
07
14.2
26.02.2020.
06
8.8
26.02.2020.
05
17.4
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
13.9
25.02.2020.
22
14.3
25.02.2020.
21
13.3
25.02.2020.
20
18.6
25.02.2020.
19
20.9
25.02.2020.
18
23.3