MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.03.2017.
04
12.8
27.03.2017.
03
9.8
27.03.2017.
02
8.1
27.03.2017.
01
17.3
27.03.2017.
00
19.3
26.03.2017.
23
19.0
26.03.2017.
22
16.0
26.03.2017.
21
18.3
26.03.2017.
20
26.1
26.03.2017.
19
28.0
26.03.2017.
18
18.6
26.03.2017.
17
11.0
26.03.2017.
16
4.4
26.03.2017.
15
28.4
26.03.2017.
14
17.4
26.03.2017.
13
22.1
26.03.2017.
12
22.9
26.03.2017.
11
26.1
26.03.2017.
10
21.7
26.03.2017.
09
23.1
26.03.2017.
08
23.5
26.03.2017.
07
24.7
26.03.2017.
06
27.7
26.03.2017.
05