MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.05.2018. 22:00 h  - 21.05.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.05.2018.
21
21.05.2018.
20
21.05.2018.
19
21.05.2018.
18
21.05.2018.
17
21.05.2018.
16
21.05.2018.
15
21.05.2018.
14
21.05.2018.
13
21.05.2018.
12
21.05.2018.
11
21.05.2018.
10
21.05.2018.
09
21.05.2018.
08
21.05.2018.
07
21.05.2018.
06
21.05.2018.
05
21.05.2018.
04
21.05.2018.
03
21.05.2018.
02
21.05.2018.
01
21.05.2018.
00
20.05.2018.
23
20.05.2018.
22