MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
15.01.2018. 11:00 h  - 16.01.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
16.01.2018.
10
10.0
16.01.2018.
09
14.6
16.01.2018.
08
16.9
16.01.2018.
07
20.0
16.01.2018.
06
11.9
16.01.2018.
05
15.7
16.01.2018.
04
23.1
16.01.2018.
03
16.5
16.01.2018.
02
17.1
16.01.2018.
01
15.4
16.01.2018.
00
22.6
15.01.2018.
23
23.6
15.01.2018.
22
20.1
15.01.2018.
21
21.1
15.01.2018.
20
19.2
15.01.2018.
19
16.3
15.01.2018.
18
25.5
15.01.2018.
17
30.5
15.01.2018.
16
51.1
15.01.2018.
15
43.3
15.01.2018.
14
37.0
15.01.2018.
13
27.4
15.01.2018.
12
18.9
15.01.2018.
11
16.6