MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2019. 20:00 h  - 19.11.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2019.
19
24.6
19.11.2019.
18
27.7
19.11.2019.
17
20.1
19.11.2019.
16
16.4
19.11.2019.
15
20.2
19.11.2019.
14
17.7
19.11.2019.
13
31.8
19.11.2019.
12
19.9
19.11.2019.
11
19.7
19.11.2019.
10
28.4
19.11.2019.
09
25.1
19.11.2019.
08
24.6
19.11.2019.
07
13.4
19.11.2019.
06
10.6
19.11.2019.
05
12.9
19.11.2019.
04
11.7
19.11.2019.
03
11.2
19.11.2019.
02
16.1
19.11.2019.
01
18.8
19.11.2019.
00
12.2
18.11.2019.
23
23.2
18.11.2019.
22
15.5
18.11.2019.
21
11.7
18.11.2019.
20
12.1