MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.06.2017.
22
22.06.2017.
21
22.06.2017.
20
22.06.2017.
19
22.06.2017.
18
22.06.2017.
17
22.06.2017.
16
22.06.2017.
15
22.06.2017.
14
22.06.2017.
13
22.06.2017.
12
22.06.2017.
11
22.06.2017.
10
22.06.2017.
09
22.06.2017.
08
22.06.2017.
07
22.06.2017.
06
22.06.2017.
05
22.06.2017.
04
22.06.2017.
03
22.06.2017.
02
22.06.2017.
01
22.06.2017.
00
21.06.2017.
23