MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
06.06.2020.
13
13.2
06.06.2020.
12
06.06.2020.
11
20.5
06.06.2020.
10
18.2
06.06.2020.
09
16.7
06.06.2020.
08
20.6
06.06.2020.
07
11.3
06.06.2020.
06
11.5
06.06.2020.
05
8.6
06.06.2020.
04
7.7
06.06.2020.
03
8.3
06.06.2020.
02
9.0
06.06.2020.
01
8.2
06.06.2020.
00
8.8
05.06.2020.
23
15.6
05.06.2020.
22
16.5
05.06.2020.
21
16.7
05.06.2020.
20
15.5
05.06.2020.
19
14.5
05.06.2020.
18
10.6
05.06.2020.
17
21.5
05.06.2020.
16
25.4
05.06.2020.
15
35.2
05.06.2020.
14
33.9