MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
17.01.2021. 07:00 h  - 18.01.2021. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
18.01.2021.
06
6.9
18.01.2021.
05
4.4
18.01.2021.
04
4.9
18.01.2021.
03
4.6
18.01.2021.
02
3.4
18.01.2021.
01
5.7
18.01.2021.
00
4.9
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
6.0
17.01.2021.
21
4.9
17.01.2021.
20
7.8
17.01.2021.
19
5.1
17.01.2021.
18
4.9
17.01.2021.
17
4.4
17.01.2021.
16
17.01.2021.
15
17.01.2021.
14
7.0
17.01.2021.
13
4.7
17.01.2021.
12
9.1
17.01.2021.
11
13.2
17.01.2021.
10
10.9
17.01.2021.
09
12.5
17.01.2021.
08
6.9
17.01.2021.
07
4.4