MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Kostrena - Martinšćica
N45°18'48"
E14°28'59"
17 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2019.
00
6.1
19.01.2019.
23
7.2
19.01.2019.
22
8.3
19.01.2019.
21
7.6
19.01.2019.
20
8.0
19.01.2019.
19
7.4
19.01.2019.
18
6.6
19.01.2019.
17
8.2
19.01.2019.
16
6.7
19.01.2019.
15
7.0
19.01.2019.
14
6.0
19.01.2019.
13
3.1
19.01.2019.
12
4.0
19.01.2019.
11
4.9
19.01.2019.
10
6.6
19.01.2019.
09
8.0
19.01.2019.
08
3.3
19.01.2019.
07
5.7
19.01.2019.
06
4.4
19.01.2019.
05
3.0
19.01.2019.
04
3.4
19.01.2019.
03
3.0
19.01.2019.
02
6.4
19.01.2019.
01
7.0