MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
06.06.2020.
13
25.6
06.06.2020.
12
5.8
06.06.2020.
11
0.5
06.06.2020.
10
06.06.2020.
09
8.0
06.06.2020.
08
38.1
06.06.2020.
07
29.2
06.06.2020.
06
11.4
06.06.2020.
05
10.8
06.06.2020.
04
11.6
06.06.2020.
03
9.8
06.06.2020.
02
12.1
06.06.2020.
01
11.0
06.06.2020.
00
8.4
05.06.2020.
23
12.9
05.06.2020.
22
10.3
05.06.2020.
21
8.6
05.06.2020.
20
9.5
05.06.2020.
19
13.6
05.06.2020.
18
14.8
05.06.2020.
17
26.0
05.06.2020.
16
18.2
05.06.2020.
15
26.8
05.06.2020.
14
18.3