MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
25.09.2017.
07
13.2
25.09.2017.
06
5.3
25.09.2017.
05
8.5
25.09.2017.
04
5.4
25.09.2017.
03
7.2
25.09.2017.
02
4.1
25.09.2017.
01
2.6
25.09.2017.
00
3.8
24.09.2017.
23
8.0
24.09.2017.
22
8.2
24.09.2017.
21
8.7
24.09.2017.
20
10.0
24.09.2017.
19
13.9
24.09.2017.
18
15.0
24.09.2017.
17
4.3
24.09.2017.
16
6.6
24.09.2017.
15
13.8
24.09.2017.
14
10.4
24.09.2017.
13
13.7
24.09.2017.
12
15.8
24.09.2017.
11
8.4
24.09.2017.
10
8.2
24.09.2017.
09
23.3
24.09.2017.
08
22.8