MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
27.03.2017.
04
5.2
27.03.2017.
03
2.0
27.03.2017.
02
0.8
27.03.2017.
01
2.6
27.03.2017.
00
3.2
26.03.2017.
23
3.4
26.03.2017.
22
3.8
26.03.2017.
21
4.3
26.03.2017.
20
2.2
26.03.2017.
19
6.7
26.03.2017.
18
3.8
26.03.2017.
17
12.7
26.03.2017.
16
26.03.2017.
15
12.1
26.03.2017.
14
27.2
26.03.2017.
13
3.5
26.03.2017.
12
18.0
26.03.2017.
11
11.3
26.03.2017.
10
3.9
26.03.2017.
09
4.2
26.03.2017.
08
2.9
26.03.2017.
07
2.8
26.03.2017.
06
3.1
26.03.2017.
05
1.7