MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2019.
00
9.2
19.01.2019.
23
9.4
19.01.2019.
22
13.2
19.01.2019.
21
16.6
19.01.2019.
20
18.6
19.01.2019.
19
23.2
19.01.2019.
18
29.8
19.01.2019.
17
16.9
19.01.2019.
16
15.1
19.01.2019.
15
12.4
19.01.2019.
14
10.6
19.01.2019.
13
9.8
19.01.2019.
12
10.4
19.01.2019.
11
29.4
19.01.2019.
10
18.9
19.01.2019.
09
7.2
19.01.2019.
08
9.7
19.01.2019.
07
6.2
19.01.2019.
06
4.2
19.01.2019.
05
2.3
19.01.2019.
04
3.4
19.01.2019.
03
3.3
19.01.2019.
02
4.5
19.01.2019.
01
3.2