MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
15.01.2018. 11:00 h  - 16.01.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
16.01.2018.
10
16.4
16.01.2018.
09
16.9
16.01.2018.
08
17.7
16.01.2018.
07
19.8
16.01.2018.
06
11.4
16.01.2018.
05
7.8
16.01.2018.
04
11.3
16.01.2018.
03
8.8
16.01.2018.
02
8.9
16.01.2018.
01
16.0
16.01.2018.
00
15.4
15.01.2018.
23
13.5
15.01.2018.
22
9.2
15.01.2018.
21
15.0
15.01.2018.
20
9.9
15.01.2018.
19
24.7
15.01.2018.
18
10.9
15.01.2018.
17
20.0
15.01.2018.
16
11.1
15.01.2018.
15
12.8
15.01.2018.
14
7.8
15.01.2018.
13
10.2
15.01.2018.
12
6.4
15.01.2018.
11
14.1