MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.07.2017.
20
22.0
26.07.2017.
19
18.9
26.07.2017.
18
32.4
26.07.2017.
17
54.1
26.07.2017.
16
24.8
26.07.2017.
15
57.5
26.07.2017.
14
64.1
26.07.2017.
13
21.3
26.07.2017.
12
39.4
26.07.2017.
11
61.6
26.07.2017.
10
37.2
26.07.2017.
09
42.5
26.07.2017.
08
18.9
26.07.2017.
07
12.3
26.07.2017.
06
4.2
26.07.2017.
05
0.4
26.07.2017.
04
2.5
26.07.2017.
03
4.2
26.07.2017.
02
1.6
26.07.2017.
01
0.8
26.07.2017.
00
3.9
25.07.2017.
23
10.8
25.07.2017.
22
6.4
25.07.2017.
21
13.7