MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
16.03.2018. 19:00 h  - 17.03.2018. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
17.03.2018.
18
10.2
17.03.2018.
17
8.3
17.03.2018.
16
4.9
17.03.2018.
15
6.0
17.03.2018.
14
9.1
17.03.2018.
13
2.0
17.03.2018.
12
9.4
17.03.2018.
11
9.1
17.03.2018.
10
9.8
17.03.2018.
09
10.0
17.03.2018.
08
10.0
17.03.2018.
07
7.3
17.03.2018.
06
4.8
17.03.2018.
05
6.5
17.03.2018.
04
8.0
17.03.2018.
03
11.7
17.03.2018.
02
8.8
17.03.2018.
01
15.4
17.03.2018.
00
14.9
16.03.2018.
23
18.6
16.03.2018.
22
18.9
16.03.2018.
21
22.7
16.03.2018.
20
28.5
16.03.2018.
19
31.3