MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.02.2020. 19:00 h  - 26.02.2020. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.02.2020.
18
13.4
26.02.2020.
17
18.7
26.02.2020.
16
20.2
26.02.2020.
15
14.4
26.02.2020.
14
16.2
26.02.2020.
13
23.1
26.02.2020.
12
17.0
26.02.2020.
11
13.3
26.02.2020.
10
18.4
26.02.2020.
09
16.2
26.02.2020.
08
19.3
26.02.2020.
07
17.3
26.02.2020.
06
16.7
26.02.2020.
05
14.0
26.02.2020.
04
12.0
26.02.2020.
03
20.2
26.02.2020.
02
16.4
26.02.2020.
01
18.2
26.02.2020.
00
19.4
25.02.2020.
23
19.2
25.02.2020.
22
18.6
25.02.2020.
21
16.6
25.02.2020.
20
14.7
25.02.2020.
19
36.8