MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2018.
21
6.3
19.11.2018.
20
7.3
19.11.2018.
19
18.8
19.11.2018.
18
16.0
19.11.2018.
17
15.6
19.11.2018.
16
13.0
19.11.2018.
15
15.0
19.11.2018.
14
4.4
19.11.2018.
13
12.1
19.11.2018.
12
13.3
19.11.2018.
11
14.4
19.11.2018.
10
14.0
19.11.2018.
09
12.3
19.11.2018.
08
26.1
19.11.2018.
07
29.4
19.11.2018.
06
9.4
19.11.2018.
05
5.8
19.11.2018.
04
4.4
19.11.2018.
03
4.9
19.11.2018.
02
5.3
19.11.2018.
01
7.0
19.11.2018.
00
2.8
18.11.2018.
23
9.6
18.11.2018.
22
9.1