MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.11.2017.
00
8.7
21.11.2017.
23
12.2
21.11.2017.
22
15.4
21.11.2017.
21
18.4
21.11.2017.
20
21.4
21.11.2017.
19
25.3
21.11.2017.
18
22.1
21.11.2017.
17
25.1
21.11.2017.
16
22.3
21.11.2017.
15
27.3
21.11.2017.
14
25.7
21.11.2017.
13
13.9
21.11.2017.
12
13.8
21.11.2017.
11
13.9
21.11.2017.
10
14.0
21.11.2017.
09
15.6
21.11.2017.
08
17.7
21.11.2017.
07
22.9
21.11.2017.
06
6.9
21.11.2017.
05
5.0
21.11.2017.
04
7.4
21.11.2017.
03
6.2
21.11.2017.
02
8.8
21.11.2017.
01
8.0