MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.05.2019.
23
22.05.2019.
22
22.05.2019.
21
22.05.2019.
20
22.05.2019.
19
22.05.2019.
18
22.05.2019.
17
22.05.2019.
16
22.05.2019.
15
22.05.2019.
14
22.05.2019.
13
22.05.2019.
12
22.05.2019.
11
22.05.2019.
10
22.05.2019.
09
22.05.2019.
08
22.05.2019.
07
22.05.2019.
06
22.05.2019.
05
22.05.2019.
04
22.05.2019.
03
22.05.2019.
02
22.05.2019.
01
22.05.2019.
00