MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
30.04.2017.
09
4.9
30.04.2017.
08
1.4
30.04.2017.
07
5.9
30.04.2017.
06
1.7
30.04.2017.
05
0.1
30.04.2017.
04
1.0
30.04.2017.
03
4.5
30.04.2017.
02
1.2
30.04.2017.
01
2.4
30.04.2017.
00
2.3
29.04.2017.
23
5.3
29.04.2017.
22
5.7
29.04.2017.
21
6.0
29.04.2017.
20
2.7
29.04.2017.
19
4.3
29.04.2017.
18
5.4
29.04.2017.
17
12.5
29.04.2017.
16
6.4
29.04.2017.
15
15.5
29.04.2017.
14
22.9
29.04.2017.
13
13.0
29.04.2017.
12
2.4
29.04.2017.
11
10.9
29.04.2017.
10
14.3