MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
17.01.2021. 07:00 h  - 18.01.2021. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
18.01.2021.
06
15.0
18.01.2021.
05
9.4
18.01.2021.
04
9.0
18.01.2021.
03
11.2
18.01.2021.
02
13.5
18.01.2021.
01
15.9
18.01.2021.
00
16.7
17.01.2021.
23
24.9
17.01.2021.
22
21.2
17.01.2021.
21
15.2
17.01.2021.
20
12.4
17.01.2021.
19
11.9
17.01.2021.
18
12.4
17.01.2021.
17
13.3
17.01.2021.
16
7.5
17.01.2021.
15
8.6
17.01.2021.
14
9.5
17.01.2021.
13
6.1
17.01.2021.
12
16.3
17.01.2021.
11
7.6
17.01.2021.
10
22.5
17.01.2021.
09
41.5
17.01.2021.
08
15.6
17.01.2021.
07
6.6