MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.09.2019.
18
21.09.2019.
17
21.09.2019.
16
21.09.2019.
15
21.09.2019.
14
21.09.2019.
13
21.09.2019.
12
21.09.2019.
11
21.09.2019.
10
21.09.2019.
09
21.09.2019.
08
21.09.2019.
07
21.09.2019.
06
21.09.2019.
05
21.09.2019.
04
21.09.2019.
03
21.09.2019.
02
21.09.2019.
01
21.09.2019.
00
20.09.2019.
23
20.09.2019.
22
20.09.2019.
21
20.09.2019.
20
20.09.2019.
19