MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.03.2019.
05
1.7
19.03.2019.
04
3.9
19.03.2019.
03
3.5
19.03.2019.
02
1.8
19.03.2019.
01
3.8
19.03.2019.
00
1.7
18.03.2019.
23
3.2
18.03.2019.
22
1.7
18.03.2019.
21
4.7
18.03.2019.
20
4.5
18.03.2019.
19
6.6
18.03.2019.
18
5.7
18.03.2019.
17
12.5
18.03.2019.
16
10.1
18.03.2019.
15
3.4
18.03.2019.
14
4.1
18.03.2019.
13
8.1
18.03.2019.
12
10.0
18.03.2019.
11
6.1
18.03.2019.
10
10.8
18.03.2019.
09
6.8
18.03.2019.
08
9.1
18.03.2019.
07
7.9
18.03.2019.
06
9.0