MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.05.2018. 22:00 h  - 21.05.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.05.2018.
21
12.2
21.05.2018.
20
16.5
21.05.2018.
19
19.5
21.05.2018.
18
18.1
21.05.2018.
17
23.6
21.05.2018.
16
23.3
21.05.2018.
15
23.4
21.05.2018.
14
21.5
21.05.2018.
13
22.2
21.05.2018.
12
19.6
21.05.2018.
11
28.2
21.05.2018.
10
29.0
21.05.2018.
09
24.0
21.05.2018.
08
29.7
21.05.2018.
07
28.5
21.05.2018.
06
21.1
21.05.2018.
05
12.5
21.05.2018.
04
10.5
21.05.2018.
03
12.9
21.05.2018.
02
13.4
21.05.2018.
01
14.4
21.05.2018.
00
17.0
20.05.2018.
23
14.0
20.05.2018.
22
18.9