MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.06.2017.
22
13.5
22.06.2017.
21
14.2
22.06.2017.
20
16.4
22.06.2017.
19
26.0
22.06.2017.
18
15.3
22.06.2017.
17
32.4
22.06.2017.
16
25.7
22.06.2017.
15
28.0
22.06.2017.
14
37.9
22.06.2017.
13
21.5
22.06.2017.
12
25.0
22.06.2017.
11
18.2
22.06.2017.
10
31.2
22.06.2017.
09
20.3
22.06.2017.
08
25.8
22.06.2017.
07
25.2
22.06.2017.
06
21.9
22.06.2017.
05
13.8
22.06.2017.
04
15.3
22.06.2017.
03
5.1
22.06.2017.
02
5.7
22.06.2017.
01
10.8
22.06.2017.
00
10.0
21.06.2017.
23
9.5