MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Krešimirova 38
N45°19'52"
E14°25'46"
8 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2019. 20:00 h  - 19.11.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2019.
19
33.3
19.11.2019.
18
37.0
19.11.2019.
17
21.7
19.11.2019.
16
21.2
19.11.2019.
15
18.5
19.11.2019.
14
16.1
19.11.2019.
13
17.4
19.11.2019.
12
33.3
19.11.2019.
11
20.1
19.11.2019.
10
41.3
19.11.2019.
09
56.5
19.11.2019.
08
33.3
19.11.2019.
07
45.4
19.11.2019.
06
23.5
19.11.2019.
05
19.3
19.11.2019.
04
16.9
19.11.2019.
03
9.5
19.11.2019.
02
24.3
19.11.2019.
01
19.1
19.11.2019.
00
14.6
18.11.2019.
23
15.0
18.11.2019.
22
9.7
18.11.2019.
21
10.4
18.11.2019.
20
13.1