MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2019. 19:00 h  - 19.11.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2019.
18
16.6
19.11.2019.
17
11.5
19.11.2019.
16
15.6
19.11.2019.
15
6.8
19.11.2019.
14
17.0
19.11.2019.
13
12.5
19.11.2019.
12
11.1
19.11.2019.
11
14.7
19.11.2019.
10
27.8
19.11.2019.
09
17.1
19.11.2019.
08
8.7
19.11.2019.
07
10.8
19.11.2019.
06
7.3
19.11.2019.
05
9.8
19.11.2019.
04
8.2
19.11.2019.
03
8.9
19.11.2019.
02
9.9
19.11.2019.
01
7.3
19.11.2019.
00
7.0
18.11.2019.
23
9.8
18.11.2019.
22
9.1
18.11.2019.
21
9.9
18.11.2019.
20
8.2
18.11.2019.
19
9.8