MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.11.2018.
21
4.8
19.11.2018.
20
5.0
19.11.2018.
19
6.8
19.11.2018.
18
10.7
19.11.2018.
17
9.2
19.11.2018.
16
9.9
19.11.2018.
15
13.7
19.11.2018.
14
9.4
19.11.2018.
13
12.7
19.11.2018.
12
4.8
19.11.2018.
11
5.0
19.11.2018.
10
5.9
19.11.2018.
09
5.1
19.11.2018.
08
3.2
19.11.2018.
07
4.8
19.11.2018.
06
5.9
19.11.2018.
05
7.8
19.11.2018.
04
8.9
19.11.2018.
03
9.0
19.11.2018.
02
7.2
19.11.2018.
01
9.8
19.11.2018.
00
15.5
18.11.2018.
23
12.3
18.11.2018.
22
12.0