MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
17.01.2021. 06:00 h  - 18.01.2021. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
18.01.2021.
05
4.9
18.01.2021.
04
5.0
18.01.2021.
03
5.0
18.01.2021.
02
7.8
18.01.2021.
01
8.9
18.01.2021.
00
9.0
17.01.2021.
23
8.1
17.01.2021.
22
17.01.2021.
21
19.8
17.01.2021.
20
9.9
17.01.2021.
19
10.8
17.01.2021.
18
8.3
17.01.2021.
17
8.0
17.01.2021.
16
7.1
17.01.2021.
15
5.2
17.01.2021.
14
5.0
17.01.2021.
13
8.7
17.01.2021.
12
13.6
17.01.2021.
11
10.3
17.01.2021.
10
14.6
17.01.2021.
09
9.5
17.01.2021.
08
9.0
17.01.2021.
07
11.8
17.01.2021.
06
7.4