MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
20.01.2019.
00
10.0
19.01.2019.
23
8.2
19.01.2019.
22
10.8
19.01.2019.
21
10.1
19.01.2019.
20
9.1
19.01.2019.
19
9.0
19.01.2019.
18
9.9
19.01.2019.
17
8.2
19.01.2019.
16
8.0
19.01.2019.
15
11.7
19.01.2019.
14
13.8
19.01.2019.
13
14.0
19.01.2019.
12
7.6
19.01.2019.
11
9.8
19.01.2019.
10
7.3
19.01.2019.
09
4.3
19.01.2019.
08
5.8
19.01.2019.
07
4.2
19.01.2019.
06
2.2
19.01.2019.
05
2.9
19.01.2019.
04
3.0
19.01.2019.
03
3.9
19.01.2019.
02
2.2
19.01.2019.
01
2.0