MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
22.05.2019.
23
24.1
22.05.2019.
22
26.8
22.05.2019.
21
19.7
22.05.2019.
20
20.8
22.05.2019.
19
21.0
22.05.2019.
18
23.8
22.05.2019.
17
23.1
22.05.2019.
16
17.5
22.05.2019.
15
13.3
22.05.2019.
14
13.9
22.05.2019.
13
10.3
22.05.2019.
12
13.6
22.05.2019.
11
12.2
22.05.2019.
10
9.3
22.05.2019.
09
9.0
22.05.2019.
08
6.3
22.05.2019.
07
6.9
22.05.2019.
06
7.9
22.05.2019.
05
5.3
22.05.2019.
04
4.1
22.05.2019.
03
5.8
22.05.2019.
02
6.0
22.05.2019.
01
6.0
22.05.2019.
00
7.8