MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
25.02.2020. 17:00 h  - 26.02.2020. 16:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
26.02.2020.
16
21.6
26.02.2020.
15
20.3
26.02.2020.
14
26.02.2020.
13
25.7
26.02.2020.
12
24.2
26.02.2020.
11
17.6
26.02.2020.
10
20.7
26.02.2020.
09
27.4
26.02.2020.
08
19.8
26.02.2020.
07
20.8
26.02.2020.
06
21.9
26.02.2020.
05
20.2
26.02.2020.
04
24.6
26.02.2020.
03
18.6
26.02.2020.
02
25.3
26.02.2020.
01
25.1
26.02.2020.
00
22.3
25.02.2020.
23
21.0
25.02.2020.
22
20.1
25.02.2020.
21
20.9
25.02.2020.
20
21.0
25.02.2020.
19
23.8
25.02.2020.
18
30.4
25.02.2020.
17
18.2