MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
19.03.2019.
05
5.8
19.03.2019.
04
3.3
19.03.2019.
03
3.0
19.03.2019.
02
5.8
19.03.2019.
01
6.0
19.03.2019.
00
6.0
18.03.2019.
23
1.0
18.03.2019.
22
3.8
18.03.2019.
21
4.9
18.03.2019.
20
4.1
18.03.2019.
19
1.3
18.03.2019.
18
1.0
18.03.2019.
17
1.0
18.03.2019.
16
1.0
18.03.2019.
15
1.0
18.03.2019.
14
3.8
18.03.2019.
13
6.8
18.03.2019.
12
7.9
18.03.2019.
11
8.0
18.03.2019.
10
21.8
18.03.2019.
09
17.5
18.03.2019.
08
20.7
18.03.2019.
07
27.4
18.03.2019.
06
31.7