MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
21.09.2019.
18
14.5
21.09.2019.
17
9.5
21.09.2019.
16
8.1
21.09.2019.
15
8.0
21.09.2019.
14
5.3
21.09.2019.
13
5.0
21.09.2019.
12
6.8
21.09.2019.
11
9.8
21.09.2019.
10
10.9
21.09.2019.
09
5.5
21.09.2019.
08
5.9
21.09.2019.
07
6.9
21.09.2019.
06
3.3
21.09.2019.
05
4.8
21.09.2019.
04
8.7
21.09.2019.
03
5.3
21.09.2019.
02
2.3
21.09.2019.
01
3.8
21.09.2019.
00
4.0
20.09.2019.
23
4.9
20.09.2019.
22
3.2
20.09.2019.
21
3.9
20.09.2019.
20
9.5
20.09.2019.
19
8.2