MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Bakar - Luka
N45°18'22"
E14°32'33"
5 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 


 MJERENJA POLUTANATA
 LEBDEĆE ČESTICE (PM10)

 
05.06.2020. 13:00 h  - 06.06.2020. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT PM10
[µg/m3]
06.06.2020.
12
06.06.2020.
11
52.0
06.06.2020.
10
23.6
06.06.2020.
09
41.2
06.06.2020.
08
9.1
06.06.2020.
07
6.0
06.06.2020.
06
3.3
06.06.2020.
05
3.0
06.06.2020.
04
4.8
06.06.2020.
03
5.9
06.06.2020.
02
9.7
06.06.2020.
01
10.9
06.06.2020.
00
16.5
05.06.2020.
23
13.3
05.06.2020.
22
14.8
05.06.2020.
21
8.6
05.06.2020.
20
7.1
05.06.2020.
19
11.6
05.06.2020.
18
7.4
05.06.2020.
17
19.8
05.06.2020.
16
19.2
05.06.2020.
15
17.2
05.06.2020.
14
29.8
05.06.2020.
13
20.0