MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
17.01.2021. 07:00 h  - 18.01.2021. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
18.01.2021.
06
7.7
19.1
27.0
0.4
18.01.2021.
05
7.7
7.1
36.4
0.3
18.01.2021.
04
7.7
4.5
39.4
0.3
18.01.2021.
03
7.6
4.6
38.2
0.3
18.01.2021.
02
7.7
5.0
38.3
0.3
18.01.2021.
01
7.6
5.5
38.2
0.4
18.01.2021.
00
7.7
8.8
35.5
0.4
17.01.2021.
23
17.01.2021.
22
17.01.2021.
21
7.8
20.4
31.7
0.4
17.01.2021.
20
7.9
15.7
37.1
0.4
17.01.2021.
19
7.9
12.0
40.1
0.4
17.01.2021.
18
13.6
40.1
0.4
17.01.2021.
17
8.3
19.4
0.4
17.01.2021.
16
8.5
27.5
0.5
17.01.2021.
15
8.7
24.3
24.7
17.01.2021.
14
8.7
22.3
28.2
0.4
17.01.2021.
13
8.5
15.6
33.5
0.3
17.01.2021.
12
8.5
22.8
29.1
0.4
17.01.2021.
11
8.2
21.8
29.3
0.4
17.01.2021.
10
8.3
25.3
26.6
0.5
17.01.2021.
09
8.6
55.0
6.6
0.9
17.01.2021.
08
8.1
29.7
22.6
0.5
17.01.2021.
07
8.0
10.8
37.2
0.3