MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
25.02.2020. 19:00 h  - 26.02.2020. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
26.02.2020.
18
1.9
7.4
70.2
0.2
26.02.2020.
17
2.0
10.7
67.9
0.2
26.02.2020.
16
22.8
65.3
0.2
26.02.2020.
15
26.02.2020.
14
26.02.2020.
13
2.4
11.1
66.2
26.02.2020.
12
2.6
10.8
59.6
0.2
26.02.2020.
11
2.4
11.1
56.9
0.2
26.02.2020.
10
2.1
13.9
57.0
0.2
26.02.2020.
09
2.0
16.7
57.1
0.2
26.02.2020.
08
2.0
19.8
55.9
0.2
26.02.2020.
07
2.0
25.5
49.8
0.2
26.02.2020.
06
2.0
14.3
58.0
0.2
26.02.2020.
05
2.0
9.4
65.6
0.2
26.02.2020.
04
26.02.2020.
03
26.02.2020.
02
26.02.2020.
01
26.02.2020.
00
25.02.2020.
23
2.1
6.7
76.1
0.2
25.02.2020.
22
2.1
13.2
68.9
0.2
25.02.2020.
21
2.1
28.3
52.8
0.3
25.02.2020.
20
2.0
37.2
44.4
0.3
25.02.2020.
19
2.0
34.5
44.0
0.4