MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
17.06.2018. 11:00 h  - 18.06.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
18.06.2018.
10
0.6
11.9
111.8
0.2
18.06.2018.
09
0.8
8.5
113.4
0.2
18.06.2018.
08
0.7
19.4
90.7
0.2
18.06.2018.
07
0.8
26.4
89.7
0.2
18.06.2018.
06
0.7
18.6
104.3
0.2
18.06.2018.
05
0.7
10.7
106.9
0.2
18.06.2018.
04
0.7
5.4
111.5
0.2
18.06.2018.
03
0.7
2.4
108.0
0.2
18.06.2018.
02
0.8
4.7
109.5
0.2
18.06.2018.
01
0.6
6.4
107.1
0.2
18.06.2018.
00
0.8
9.4
105.3
0.2
17.06.2018.
23
0.8
19.1
96.2
0.2
17.06.2018.
22
0.8
39.4
79.7
0.2
17.06.2018.
21
0.7
55.9
60.6
0.3
17.06.2018.
20
1.0
22.7
90.3
0.3
17.06.2018.
19
0.8
11.5
101.0
0.2
17.06.2018.
18
0.7
6.6
106.1
0.2
17.06.2018.
17
0.8
3.4
108.4
0.2
17.06.2018.
16
0.9
5.4
105.0
0.2
17.06.2018.
15
0.9
4.4
108.9
0.2
17.06.2018.
14
1.0
4.3
112.4
0.2
17.06.2018.
13
1.1
4.3
110.5
0.2
17.06.2018.
12
1.2
7.3
110.0
0.2
17.06.2018.
11
1.1
4.6
109.0
0.2