MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
18.03.2019. 07:00 h  - 19.03.2019. 06:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
19.03.2019.
06
5.1
2.7
83.6
0.2
19.03.2019.
05
5.1
0.9
86.7
0.2
19.03.2019.
04
5.0
0.2
87.9
0.2
19.03.2019.
03
5.1
0.2
88.2
0.2
19.03.2019.
02
5.2
0.4
88.6
0.2
19.03.2019.
01
5.1
0.3
90.1
0.2
19.03.2019.
00
5.3
0.4
90.7
0.2
18.03.2019.
23
5.3
3.9
84.2
0.2
18.03.2019.
22
5.3
9.6
77.7
0.3
18.03.2019.
21
5.2
23.2
59.9
0.4
18.03.2019.
20
5.1
21.6
66.8
0.3
18.03.2019.
19
5.3
32.8
58.0
0.4
18.03.2019.
18
5.2
18.9
71.4
0.3
18.03.2019.
17
5.1
33.2
60.1
0.4
18.03.2019.
16
5.3
45.7
42.0
0.3
18.03.2019.
15
5.1
28.8
59.6
0.4
18.03.2019.
14
5.0
17.3
72.0
0.3
18.03.2019.
13
5.1
27.4
56.5
0.3
18.03.2019.
12
5.0
14.8
66.9
0.2
18.03.2019.
11
5.1
13.0
64.2
0.2
18.03.2019.
10
5.2
22.3
55.9
0.2
18.03.2019.
09
5.1
23.7
54.4
0.2
18.03.2019.
08
5.1
22.8
55.0
0.2
18.03.2019.
07
5.1
25.8
49.2
0.2