MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
22.11.2017.
00
5.2
10.6
51.8
0.4
21.11.2017.
23
4.9
15.8
48.6
0.4
21.11.2017.
22
5.1
23.3
40.2
0.5
21.11.2017.
21
4.8
34.6
30.8
0.6
21.11.2017.
20
3.9
34.0
31.9
0.6
21.11.2017.
19
3.9
49.3
20.0
0.8
21.11.2017.
18
3.7
47.8
21.4
0.7
21.11.2017.
17
4.1
55.0
16.5
0.7
21.11.2017.
16
4.2
58.3
14.5
0.7
21.11.2017.
15
4.5
63.1
11.0
0.9
21.11.2017.
14
4.3
47.4
21.5
0.5
21.11.2017.
13
5.1
27.3
39.2
0.3
21.11.2017.
12
5.8
21.4
42.2
0.3
21.11.2017.
11
5.2
19.6
44.4
0.3
21.11.2017.
10
5.9
32.7
38.9
0.3
21.11.2017.
09
5.8
34.9
31.0
0.3
21.11.2017.
08
7.4
27.2
37.3
0.3
21.11.2017.
07
10.1
27.1
40.6
0.3
21.11.2017.
06
9.8
22.8
46.1
0.3
21.11.2017.
05
11.3
11.1
53.9
0.2
21.11.2017.
04
13.3
6.6
58.5
0.2
21.11.2017.
03
9.3
4.9
58.8
0.2
21.11.2017.
02
9.9
7.9
49.2
0.3
21.11.2017.
01
8.9
12.1
42.4
0.3