MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
20.01.2019.
00
5.1
7.8
45.6
0.3
19.01.2019.
23
5.0
7.8
47.0
0.3
19.01.2019.
22
5.1
8.6
46.2
0.3
19.01.2019.
21
4.9
13.1
42.0
0.4
19.01.2019.
20
4.9
15.1
40.5
0.4
19.01.2019.
19
4.7
20.3
36.1
0.5
19.01.2019.
18
5.0
38.1
25.0
0.7
19.01.2019.
17
5.0
39.2
26.9
0.7
19.01.2019.
16
4.9
19.8
45.6
0.4
19.01.2019.
15
4.8
13.2
52.7
0.3
19.01.2019.
14
4.9
10.1
56.0
0.3
19.01.2019.
13
4.8
10.4
55.8
0.3
19.01.2019.
12
4.7
9.7
54.7
0.3
19.01.2019.
11
4.8
11.7
49.6
0.3
19.01.2019.
10
5.0
10.0
46.0
0.3
19.01.2019.
09
4.8
12.1
48.1
0.3
19.01.2019.
08
4.7
7.8
52.6
0.2
19.01.2019.
07
4.7
4.5
58.6
0.2
19.01.2019.
06
4.7
3.2
60.9
0.2
19.01.2019.
05
4.6
0.7
63.4
0.2
19.01.2019.
04
4.6
0.4
64.2
0.2
19.01.2019.
03
4.7
0.5
64.6
0.2
19.01.2019.
02
4.7
0.7
65.6
0.2
19.01.2019.
01
4.6
0.7
67.0
0.2