MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
25.09.2017.
07
3.7
53.1
25.6
0.4
25.09.2017.
06
3.7
23.3
47.8
0.3
25.09.2017.
05
3.7
12.6
57.5
0.2
25.09.2017.
04
3.7
3.8
69.6
0.2
25.09.2017.
03
3.8
4.8
64.5
0.2
25.09.2017.
02
3.8
9.1
56.3
0.2
25.09.2017.
01
3.8
7.2
60.4
0.2
25.09.2017.
00
3.8
9.7
56.4
0.3
24.09.2017.
23
3.8
27.8
41.2
0.3
24.09.2017.
22
3.8
26.3
43.9
0.4
24.09.2017.
21
4.0
46.2
27.7
0.4
24.09.2017.
20
4.1
44.0
31.3
0.4
24.09.2017.
19
4.3
59.9
18.0
0.5
24.09.2017.
18
4.1
53.0
21.5
0.5
24.09.2017.
17
4.0
22.0
71.3
0.3
24.09.2017.
16
4.2
24.3
56.1
0.3
24.09.2017.
15
4.2
37.0
46.3
0.4
24.09.2017.
14
4.5
18.9
74.3
0.3
24.09.2017.
13
4.6
23.7
71.7
0.3
24.09.2017.
12
5.1
17.1
82.1
0.2
24.09.2017.
11
5.5
12.7
84.1
0.2
24.09.2017.
10
6.4
11.2
86.9
0.2
24.09.2017.
09
7.6
19.7
78.1
0.3
24.09.2017.
08
9.3
44.6
38.3
0.4