MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
19.11.2018.
21
3.0
12.4
28.5
0.4
19.11.2018.
20
2.9
16.4
27.6
0.4
19.11.2018.
19
3.2
35.5
16.0
0.7
19.11.2018.
18
2.9
26.9
25.5
0.5
19.11.2018.
17
3.2
20.3
31.9
0.4
19.11.2018.
16
3.4
26.2
23.9
0.4
19.11.2018.
15
3.6
27.8
24.2
0.4
19.11.2018.
14
3.7
12.8
38.8
0.3
19.11.2018.
13
4.0
12.0
39.2
0.3
19.11.2018.
12
19.11.2018.
11
4.7
5.1
44.7
0.3
19.11.2018.
10
4.9
8.5
40.8
0.3
19.11.2018.
09
5.9
15.3
30.2
0.3
19.11.2018.
08
4.7
37.9
9.6
0.6
19.11.2018.
07
4.5
52.5
1.9
1.0
19.11.2018.
06
3.7
44.7
1.3
0.6
19.11.2018.
05
3.2
35.4
5.0
0.4
19.11.2018.
04
3.0
12.9
28.6
0.3
19.11.2018.
03
3.2
9.0
33.7
0.3
19.11.2018.
02
3.1
5.8
37.9
0.3
19.11.2018.
01
3.2
4.0
39.8
0.3
19.11.2018.
00
3.5
7.2
37.5
0.3
18.11.2018.
23
3.3
11.8
33.1
0.3
18.11.2018.
22
3.2
17.9
28.5
0.4