MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
05.06.2020. 14:00 h  - 06.06.2020. 13:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
06.06.2020.
13
0.6
3.4
61.6
0.2
06.06.2020.
12
0.4
3.1
62.3
0.2
06.06.2020.
11
0.3
3.5
62.4
0.2
06.06.2020.
10
0.4
3.8
65.1
0.2
06.06.2020.
09
0.3
4.9
57.0
0.2
06.06.2020.
08
0.5
6.0
54.6
0.2
06.06.2020.
07
0.4
17.1
55.1
0.2
06.06.2020.
06
0.5
14.6
50.5
0.2
06.06.2020.
05
0.3
4.8
59.6
0.2
06.06.2020.
04
0.4
3.0
65.5
0.2
06.06.2020.
03
0.3
2.7
60.6
0.2
06.06.2020.
02
0.3
2.7
62.1
0.2
06.06.2020.
01
0.4
2.9
63.7
0.2
06.06.2020.
00
0.4
3.5
68.3
0.2
05.06.2020.
23
0.5
6.8
66.2
0.2
05.06.2020.
22
0.3
6.3
68.5
0.2
05.06.2020.
21
0.6
7.5
70.7
0.2
05.06.2020.
20
0.4
11.2
70.9
0.2
05.06.2020.
19
0.4
6.1
71.6
0.2
05.06.2020.
18
0.4
5.1
69.8
0.2
05.06.2020.
17
7.1
65.0
0.2
05.06.2020.
16
0.3
6.6
0.2
05.06.2020.
15
0.2
56.6
0.2
05.06.2020.
14
0.5
9.7
63.4