MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
23.02.2018. 03:00 h  - 24.02.2018. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
24.02.2018.
02
9.0
4.5
63.9
0.4
24.02.2018.
01
8.7
4.8
64.0
0.4
24.02.2018.
00
8.7
10.1
58.1
0.5
23.02.2018.
23
9.4
6.3
62.4
0.4
23.02.2018.
22
10.1
12.1
56.2
0.5
23.02.2018.
21
11.1
28.0
40.8
0.7
23.02.2018.
20
13.2
21.8
47.5
0.6
23.02.2018.
19
14.5
30.7
38.5
0.7
23.02.2018.
18
13.5
35.8
36.6
0.7
23.02.2018.
17
12.1
18.7
49.4
0.5
23.02.2018.
16
13.4
17.4
58.9
0.5
23.02.2018.
15
13.4
13.1
61.4
0.4
23.02.2018.
14
11.6
10.1
64.0
0.4
23.02.2018.
13
12.3
8.8
63.2
0.4
23.02.2018.
12
13.0
10.0
57.1
0.4
23.02.2018.
11
14.1
14.3
50.8
0.4
23.02.2018.
10
11.2
13.3
50.5
0.4
23.02.2018.
09
10.4
19.1
44.9
0.5
23.02.2018.
08
9.7
16.3
47.7
0.4
23.02.2018.
07
8.1
26.4
37.6
0.5
23.02.2018.
06
7.4
19.6
43.0
0.4
23.02.2018.
05
7.9
4.2
61.4
0.3
23.02.2018.
04
8.4
2.6
65.5
0.3
23.02.2018.
03
8.5
2.1
67.8
0.3