MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
18.11.2019. 20:00 h  - 19.11.2019. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
19.11.2019.
19
8.3
56.3
26.8
0.6
19.11.2019.
18
7.8
41.1
43.5
0.4
19.11.2019.
17
28.9
54.5
0.3
19.11.2019.
16
7.4
32.5
0.3
19.11.2019.
15
7.0
53.2
0.3
19.11.2019.
14
7.3
24.8
56.2
19.11.2019.
13
8.8
17.7
65.7
0.2
19.11.2019.
12
11.8
26.0
55.8
0.2
19.11.2019.
11
13.3
23.8
54.2
0.2
19.11.2019.
10
16.3
17.6
58.8
0.2
19.11.2019.
09
21.3
17.5
57.4
0.2
19.11.2019.
08
19.9
20.6
54.8
0.2
19.11.2019.
07
13.6
41.7
35.3
0.3
19.11.2019.
06
13.5
24.1
48.9
0.2
19.11.2019.
05
10.3
10.1
61.9
0.2
19.11.2019.
04
10.2
4.4
68.7
0.1
19.11.2019.
03
8.7
4.0
69.0
0.1
19.11.2019.
02
7.4
4.3
67.9
0.2
19.11.2019.
01
6.3
4.1
69.1
0.2
19.11.2019.
00
5.8
7.0
60.1
0.2
18.11.2019.
23
6.0
25.8
40.2
0.3
18.11.2019.
22
5.6
30.6
39.6
0.4
18.11.2019.
21
5.5
48.8
22.9
0.5
18.11.2019.
20
5.4
31.8
45.7
0.4