MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
21.09.2019.
18
6.5
37.0
62.9
0.3
21.09.2019.
17
6.6
8.2
92.2
0.1
21.09.2019.
16
6.1
7.5
95.2
0.1
21.09.2019.
15
9.7
9.3
97.1
0.2
21.09.2019.
14
5.6
7.9
92.9
0.1
21.09.2019.
13
3.9
10.2
87.3
0.2
21.09.2019.
12
3.8
9.9
85.0
0.2
21.09.2019.
11
3.7
11.5
79.3
0.2
21.09.2019.
10
3.8
11.3
75.5
0.2
21.09.2019.
09
3.6
17.8
63.9
0.2
21.09.2019.
08
17.1
65.6
0.2
21.09.2019.
07
3.7
21.0
0.2
21.09.2019.
06
3.7
70.2
0.2
21.09.2019.
05
3.7
9.1
75.4
21.09.2019.
04
3.6
7.6
78.0
0.1
21.09.2019.
03
3.6
10.7
74.8
0.1
21.09.2019.
02
3.5
16.2
68.9
0.2
21.09.2019.
01
3.6
20.8
62.2
0.2
21.09.2019.
00
3.6
31.5
54.1
0.2
20.09.2019.
23
3.7
27.8
62.4
0.2
20.09.2019.
22
3.8
53.4
39.3
0.3
20.09.2019.
21
4.0
84.9
15.5
0.4
20.09.2019.
20
3.8
56.9
42.2
0.3
20.09.2019.
19
3.6
25.3
70.1
0.2