MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
22.06.2017.
22
22.06.2017.
21
22.06.2017.
20
22.06.2017.
19
22.06.2017.
18
22.06.2017.
17
2.9
9.9
146.8
0.2
22.06.2017.
16
3.6
7.6
143.9
0.2
22.06.2017.
15
5.0
5.1
139.2
0.2
22.06.2017.
14
22.06.2017.
13
22.06.2017.
12
22.06.2017.
11
25.0
6.2
143.6
0.2
22.06.2017.
10
24.5
13.0
126.2
0.2
22.06.2017.
09
52.9
13.2
123.7
0.2
22.06.2017.
08
21.3
17.6
100.2
0.2
22.06.2017.
07
20.1
42.1
63.0
0.3
22.06.2017.
06
22.1
73.1
33.4
0.4
22.06.2017.
05
27.9
48.5
55.0
0.2
22.06.2017.
04
34.6
16.5
86.3
0.2
22.06.2017.
03
14.9
11.7
95.0
0.2
22.06.2017.
02
1.3
8.5
103.4
0.2
22.06.2017.
01
1.3
10.8
98.6
0.2
22.06.2017.
00
1.5
5.4
117.7
0.2
21.06.2017.
23
1.4
10.6
111.2
0.2