MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
30.04.2017.
09
2.9
87.1
0.2
30.04.2017.
08
3.4
5.2
73.5
0.2
30.04.2017.
07
3.7
3.7
61.6
0.3
30.04.2017.
06
3.4
6.4
58.4
0.2
30.04.2017.
05
2.8
6.4
62.2
0.2
30.04.2017.
04
3.0
1.0
66.6
0.2
30.04.2017.
03
2.8
1.0
73.4
0.2
30.04.2017.
02
2.8
77.8
0.2
30.04.2017.
01
2.9
77.9
0.2
30.04.2017.
00
3.4
2.4
74.2
0.3
29.04.2017.
23
3.4
5.1
68.1
0.4
29.04.2017.
22
2.9
22.3
53.8
0.5
29.04.2017.
21
2.7
16.2
62.9
0.4
29.04.2017.
20
2.9
6.9
78.6
0.3
29.04.2017.
19
2.8
9.4
79.6
0.3
29.04.2017.
18
2.6
4.2
85.2
0.2
29.04.2017.
17
2.6
4.9
84.3
0.2
29.04.2017.
16
3.0
3.7
83.5
0.2
29.04.2017.
15
2.7
0.7
82.6
0.2
29.04.2017.
14
2.6
84.3
0.2
29.04.2017.
13
2.7
81.7
0.2
29.04.2017.
12
2.7
82.4
0.2
29.04.2017.
11
2.8
76.9
0.2
29.04.2017.
10
2.8
75.8
0.2