MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
27.03.2017.
04
3.5
6.7
83.1
0.2
27.03.2017.
03
3.3
6.7
83.3
0.2
27.03.2017.
02
3.3
4.7
86.7
0.2
27.03.2017.
01
2.2
5.2
82.4
0.2
27.03.2017.
00
2.2
4.0
83.8
0.2
26.03.2017.
23
2.5
10.5
80.5
0.3
26.03.2017.
22
2.7
21.1
70.7
0.4
26.03.2017.
21
2.9
32.5
60.0
0.5
26.03.2017.
20
2.5
22.6
71.0
0.3
26.03.2017.
19
2.0
14.8
78.8
0.3
26.03.2017.
18
2.4
14.5
80.1
0.3
26.03.2017.
17
2.0
8.7
85.5
0.2
26.03.2017.
16
1.8
6.5
87.5
0.2
26.03.2017.
15
1.9
7.5
81.9
0.2
26.03.2017.
14
2.3
7.7
85.1
0.2
26.03.2017.
13
3.0
8.3
83.8
0.3
26.03.2017.
12
3.3
8.0
86.0
0.2
26.03.2017.
11
3.0
12.3
85.0
0.3
26.03.2017.
10
3.3
19.0
71.2
0.3
26.03.2017.
09
3.1
16.4
69.0
0.4
26.03.2017.
08
2.8
10.4
71.4
0.3
26.03.2017.
07
2.6
9.2
71.9
0.3
26.03.2017.
06
3.1
9.4
72.1
0.3
26.03.2017.
05