MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
20.04.2018. 03:00 h  - 21.04.2018. 02:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
21.04.2018.
02
21.04.2018.
01
21.04.2018.
00
20.04.2018.
23
20.04.2018.
22
20.04.2018.
21
20.04.2018.
20
20.04.2018.
19
20.04.2018.
18
20.04.2018.
17
20.04.2018.
16
20.04.2018.
15
20.04.2018.
14
20.04.2018.
13
20.04.2018.
12
20.04.2018.
11
20.04.2018.
10
20.04.2018.
09
20.04.2018.
08
20.04.2018.
07
20.04.2018.
06
20.04.2018.
05
20.04.2018.
04
20.04.2018.
03