MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
26.07.2017.
20
2.4
64.8
27.7
0.5
26.07.2017.
19
2.0
38.1
56.1
0.3
26.07.2017.
18
2.1
29.2
69.3
0.3
26.07.2017.
17
2.1
19.5
82.4
0.2
26.07.2017.
16
2.2
20.9
81.8
0.2
26.07.2017.
15
2.4
19.9
85.8
0.2
26.07.2017.
14
3.2
13.7
99.4
0.2
26.07.2017.
13
4.6
9.1
105.9
0.2
26.07.2017.
12
5.3
4.1
106.7
0.1
26.07.2017.
11
6.7
6.9
99.1
0.1
26.07.2017.
10
18.0
7.9
100.7
0.1
26.07.2017.
09
19.4
18.0
81.5
0.2
26.07.2017.
08
19.6
25.9
73.6
0.2
26.07.2017.
07
4.4
35.4
50.6
0.2
26.07.2017.
06
1.8
40.0
43.6
0.3
26.07.2017.
05
1.7
16.5
59.1
0.2
26.07.2017.
04
1.7
5.2
73.3
0.1
26.07.2017.
03
1.7
2.4
77.8
0.1
26.07.2017.
02
1.8
2.1
77.6
0.1
26.07.2017.
01
1.8
3.3
78.0
0.1
26.07.2017.
00
1.8
13.0
69.3
0.2
25.07.2017.
23
1.8
5.3
81.5
0.2
25.07.2017.
22
1.8
12.5
75.3
0.2
25.07.2017.
21
1.9
13.8
75.5
0.2