MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Rijeka - Mlaka
N45°20'19"
E14°24'45"
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3, CO

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
CO
[mg/m3]
22.05.2019.
23
1.0
61.6
13.8
0.7
22.05.2019.
22
1.1
65.1
14.1
0.8
22.05.2019.
21
1.7
75.5
15.8
1.0
22.05.2019.
20
1.4
87.0
18.4
0.8
22.05.2019.
19
1.1
58.0
37.7
0.5
22.05.2019.
18
0.7
29.9
65.1
0.3
22.05.2019.
17
0.4
33.5
57.8
0.3
22.05.2019.
16
0.3
25.4
60.5
0.3
22.05.2019.
15
0.1
17.9
68.6
0.2
22.05.2019.
14
0.1
32.2
52.2
0.3
22.05.2019.
13
0.2
26.6
61.1
0.3
22.05.2019.
12
0.1
27.9
65.2
0.3
22.05.2019.
11
0.2
31.7
57.4
0.2
22.05.2019.
10
0.2
27.8
60.0
0.2
22.05.2019.
09
0.5
22.2
70.9
0.2
22.05.2019.
08
0.1
31.5
67.8
0.3
22.05.2019.
07
0.1
39.7
53.6
0.3
22.05.2019.
06
0.1
30.1
61.4
0.2
22.05.2019.
05
0.2
13.5
78.3
0.2
22.05.2019.
04
0.2
6.7
88.4
0.2
22.05.2019.
03
0.1
9.8
75.7
0.2
22.05.2019.
02
0.2
8.8
65.7
0.2
22.05.2019.
01
0.1
5.7
82.6
0.2
22.05.2019.
00
0.2
6.2
90.5
0.2