MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
22.05.2019. 00:00 h  - 22.05.2019. 23:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
22.05.2019.
23
1.2
15.8
0.6
1.5
5.5
22.05.2019.
22
1.3
20.4
0.6
1.4
2.8
22.05.2019.
21
1.7
45.2
0.9
1.4
22.05.2019.
20
1.1
26.2
0.3
1.3
6.1
22.05.2019.
19
1.1
20.5
0.2
1.3
6.7
22.05.2019.
18
1.1
9.6
0.2
1.3
6.5
22.05.2019.
17
1.1
25.5
0.2
1.3
5.7
22.05.2019.
16
1.1
14.3
0.2
1.3
6.3
22.05.2019.
15
1.2
19.7
0.2
1.3
4.8
22.05.2019.
14
1.2
20.3
0.2
1.3
6.1
22.05.2019.
13
1.2
18.0
0.2
1.3
5.9
22.05.2019.
12
1.1
15.1
0.2
1.3
5.5
22.05.2019.
11
1.2
12.2
0.2
1.3
4.4
22.05.2019.
10
1.1
9.2
0.2
1.3
5.9
22.05.2019.
09
1.1
6.2
0.2
1.3
5.9
22.05.2019.
08
1.1
5.8
0.2
1.3
22.05.2019.
07
1.1
5.7
0.2
1.4
6.7
22.05.2019.
06
1.1
3.9
0.1
1.4
6.7
22.05.2019.
05
1.5
8.8
0.1
1.3
7.0
22.05.2019.
04
1.3
6.7
0.1
1.3
7.3
22.05.2019.
03
1.4
8.8
0.1
1.4
7.0
22.05.2019.
02
1.2
7.4
0.2
2.2
7.1
22.05.2019.
01
1.1
6.9
0.2
1.3
7.4
22.05.2019.
00
1.1
6.2
0.2
1.3
7.3