MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
25.02.2020. 18:00 h  - 26.02.2020. 17:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
26.02.2020.
17
1.2
11.0
0.2
0.8
26.02.2020.
16
1.2
12.0
0.3
0.8
0.6
26.02.2020.
15
1.2
18.1
0.2
1.0
26.02.2020.
14
13.4
0.2
1.0
26.02.2020.
13
1.1
13.1
0.2
0.9
26.02.2020.
12
1.1
11.1
0.9
26.02.2020.
11
1.1
13.0
0.2
26.02.2020.
10
14.4
26.02.2020.
09
1.2
17.6
0.2
0.8
0.4
26.02.2020.
08
1.1
16.7
0.2
0.8
0.4
26.02.2020.
07
1.2
17.6
0.2
0.8
1.6
26.02.2020.
06
1.2
14.6
0.2
0.8
2.5
26.02.2020.
05
1.2
17.1
0.2
0.8
3.5
26.02.2020.
04
1.2
17.2
0.2
0.8
2.3
26.02.2020.
03
1.1
16.9
0.2
0.8
0.7
26.02.2020.
02
1.2
15.7
0.2
0.8
1.7
26.02.2020.
01
1.2
16.9
0.2
0.8
2.6
26.02.2020.
00
1.1
17.8
0.2
0.8
25.02.2020.
23
1.1
8.2
0.2
0.8
0.6
25.02.2020.
22
1.2
7.0
0.2
0.8
1.8
25.02.2020.
21
1.3
11.5
0.3
0.9
4.5
25.02.2020.
20
1.4
21.3
0.5
0.8
6.0
25.02.2020.
19
1.3
12.6
0.4
0.8
5.6
25.02.2020.
18
1.1
9.1
0.3
0.8
2.5