MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
18.11.2019. 19:00 h  - 19.11.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
19.11.2019.
18
1.6
23.6
0.5
0.8
7.8
19.11.2019.
17
1.6
19.1
0.3
0.8
3.4
19.11.2019.
16
1.7
15.3
0.3
0.8
2.5
19.11.2019.
15
17.0
0.3
0.8
3.7
19.11.2019.
14
1.7
16.5
0.3
0.8
19.11.2019.
13
1.7
14.0
0.9
12.0
19.11.2019.
12
1.4
19.2
0.2
5.2
19.11.2019.
11
1.5
12.1
0.2
0.9
7.8
19.11.2019.
10
1.4
15.0
0.2
0.9
2.9
19.11.2019.
09
1.4
16.9
0.2
0.9
0.9
19.11.2019.
08
1.6
16.9
0.2
0.8
1.7
19.11.2019.
07
2.2
10.2
0.2
0.8
1.4
19.11.2019.
06
2.6
9.9
0.2
0.8
0.9
19.11.2019.
05
2.8
10.5
0.2
0.8
19.11.2019.
04
2.3
9.5
0.2
0.8
19.11.2019.
03
1.9
8.1
0.2
0.8
19.11.2019.
02
2.0
9.4
0.2
0.8
19.11.2019.
01
2.1
6.4
0.2
0.8
19.11.2019.
00
5.6
10.3
0.3
1.0
18.11.2019.
23
1.9
22.3
0.5
1.1
4.6
18.11.2019.
22
3.9
17.4
0.4
0.9
2.3
18.11.2019.
21
4.1
12.9
0.4
0.9
1.3
18.11.2019.
20
1.7
9.6
0.3
0.8
3.3
18.11.2019.
19
1.7
10.9
0.3
0.8
2.4