MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
05.06.2020. 13:00 h  - 06.06.2020. 12:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
06.06.2020.
12
15.0
0.1
2.0
06.06.2020.
11
0.1
1.2
2.1
06.06.2020.
10
0.1
1.2
2.0
06.06.2020.
09
12.6
0.1
1.2
2.0
06.06.2020.
08
16.0
0.1
1.2
2.0
06.06.2020.
07
47.6
0.1
1.2
2.1
06.06.2020.
06
12.8
0.1
1.2
2.3
06.06.2020.
05
7.8
0.1
1.2
2.4
06.06.2020.
04
3.6
0.1
1.2
2.3
06.06.2020.
03
6.6
0.1
1.2
2.4
06.06.2020.
02
7.4
0.1
1.2
2.4
06.06.2020.
01
5.2
0.1
1.2
2.5
06.06.2020.
00
3.7
0.1
1.2
2.6
05.06.2020.
23
14.1
0.1
1.2
2.5
05.06.2020.
22
16.5
0.1
1.2
2.5
05.06.2020.
21
9.1
0.1
1.2
2.5
05.06.2020.
20
12.2
0.1
1.2
2.6
05.06.2020.
19
0.1
1.2
2.9
05.06.2020.
18
9.0
0.1
1.2
2.9
05.06.2020.
17
16.5
0.1
1.2
2.9
05.06.2020.
16
19.8
0.1
1.2
2.9
05.06.2020.
15
22.9
0.1
1.2
2.9
05.06.2020.
14
25.5
0.2
1.2
3.0
05.06.2020.
13
0.2
21.0
0.2
1.2