MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
16.03.2018. 19:00 h  - 17.03.2018. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
17.03.2018.
18
1.5
14.3
0.3
1.6
1.1
17.03.2018.
17
1.5
10.0
0.2
1.8
1.1
17.03.2018.
16
1.5
16.3
0.3
2.1
1.2
17.03.2018.
15
1.5
14.1
0.2
2.2
1.3
17.03.2018.
14
1.4
8.4
0.1
1.8
1.2
17.03.2018.
13
1.4
7.1
0.1
1.8
1.4
17.03.2018.
12
1.5
7.5
0.1
1.7
1.3
17.03.2018.
11
1.4
8.8
0.2
1.3
1.4
17.03.2018.
10
1.5
7.3
0.2
1.3
1.5
17.03.2018.
09
1.5
8.7
0.2
1.2
1.8
17.03.2018.
08
1.5
8.1
0.1
1.2
1.9
17.03.2018.
07
1.7
8.9
0.2
1.4
17.03.2018.
06
1.5
8.9
0.2
2.4
0.9
17.03.2018.
05
1.5
7.5
0.2
1.4
0.7
17.03.2018.
04
1.6
10.0
0.1
2.3
0.8
17.03.2018.
03
1.7
12.2
0.2
5.1
0.8
17.03.2018.
02
1.7
7.7
0.2
1.5
0.7
17.03.2018.
01
1.5
3.7
0.1
1.3
0.7
17.03.2018.
00
1.5
4.8
0.2
1.3
0.7
16.03.2018.
23
1.6
17.8
0.5
1.6
0.9
16.03.2018.
22
1.7
28.6
0.5
1.5
1.0
16.03.2018.
21
2.0
43.0
0.8
1.5
1.3
16.03.2018.
20
1.9
37.2
0.8
1.6
1.3
16.03.2018.
19
2.3
83.8
1.4
1.3
2.1