MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
21.11.2017. 01:00 h  - 22.11.2017. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
22.11.2017.
00
1.3
15.4
0.2
1.3
2.3
21.11.2017.
23
1.3
18.7
0.2
1.3
2.2
21.11.2017.
22
1.4
23.8
0.3
1.3
2.3
21.11.2017.
21
1.5
31.5
0.5
1.4
2.4
21.11.2017.
20
1.4
29.2
0.4
1.3
2.4
21.11.2017.
19
1.7
35.9
0.5
1.3
2.6
21.11.2017.
18
1.5
39.4
0.7
1.3
2.6
21.11.2017.
17
1.5
37.2
0.6
1.3
3.1
21.11.2017.
16
1.5
37.0
0.7
1.3
21.11.2017.
15
1.9
55.7
0.5
1.3
1.8
21.11.2017.
14
1.5
38.5
0.5
1.3
1.9
21.11.2017.
13
1.3
20.2
0.2
1.3
1.7
21.11.2017.
12
1.3
15.1
0.1
1.3
1.5
21.11.2017.
11
1.2
17.0
0.2
1.3
1.4
21.11.2017.
10
1.2
18.4
0.2
1.3
1.5
21.11.2017.
09
1.3
24.9
0.3
1.2
1.5
21.11.2017.
08
1.2
17.7
0.2
1.2
1.4
21.11.2017.
07
1.2
12.5
0.1
1.2
1.4
21.11.2017.
06
1.1
4.9
0.1
1.2
1.4
21.11.2017.
05
1.1
3.7
0.1
1.2
1.4
21.11.2017.
04
1.1
2.5
0.1
1.2
1.3
21.11.2017.
03
1.1
0.8
0.1
1.2
1.3
21.11.2017.
02
1.2
10.1
0.2
1.3
1.4
21.11.2017.
01
1.3
28.6
0.9
1.4
1.7