MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
17.01.2021. 06:00 h  - 18.01.2021. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
18.01.2021.
05
2.7
10.5
0.3
1.2
0.3
18.01.2021.
04
2.6
10.1
0.3
1.2
0.4
18.01.2021.
03
2.5
9.9
0.3
1.2
0.5
18.01.2021.
02
2.6
10.6
0.3
1.2
0.5
18.01.2021.
01
2.7
13.5
0.4
1.2
0.6
18.01.2021.
00
2.7
19.5
0.5
1.2
0.7
17.01.2021.
23
2.8
26.5
0.7
1.2
0.9
17.01.2021.
22
2.7
36.1
0.6
1.2
0.5
17.01.2021.
21
2.7
21.4
0.6
1.2
0.7
17.01.2021.
20
2.7
11.9
0.3
1.2
0.5
17.01.2021.
19
2.8
21.5
0.6
1.2
0.8
17.01.2021.
18
2.9
13.5
0.5
1.2
1.0
17.01.2021.
17
3.0
13.8
0.5
1.2
1.2
17.01.2021.
16
4.7
38.4
1.0
1.5
17.01.2021.
15
22.1
0.5
1.5
1.1
17.01.2021.
14
2.7
20.1
0.4
1.2
17.01.2021.
13
2.7
19.4
1.7
0.9
17.01.2021.
12
2.7
21.5
0.4
1.0
17.01.2021.
11
3.0
31.4
0.6
1.4
0.9
17.01.2021.
10
3.2
44.1
0.9
1.3
1.2
17.01.2021.
09
3.6
51.3
1.1
2.5
1.6
17.01.2021.
08
3.2
40.7
1.0
1.5
1.9
17.01.2021.
07
2.9
14.0
0.5
2.0
0.9
17.01.2021.
06
2.9
18.5
0.6
2.1
0.7