MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
29.04.2017. 10:00 h  - 30.04.2017. 09:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
30.04.2017.
09
1.1
10.5
0.1
1.2
0.3
30.04.2017.
08
1.2
10.9
0.1
1.2
0.3
30.04.2017.
07
1.3
11.8
0.1
1.2
0.3
30.04.2017.
06
1.3
10.2
0.1
1.2
0.4
30.04.2017.
05
1.2
9.6
0.1
1.2
0.3
30.04.2017.
04
1.4
9.3
0.1
1.4
0.5
30.04.2017.
03
1.3
7.9
0.1
1.4
0.5
30.04.2017.
02
1.2
10.3
0.2
1.4
0.4
30.04.2017.
01
1.3
11.0
0.2
1.2
0.5
30.04.2017.
00
1.6
14.5
0.3
1.3
0.6
29.04.2017.
23
1.4
20.8
0.3
1.2
0.8
29.04.2017.
22
1.2
16.0
0.3
1.1
0.7
29.04.2017.
21
1.2
13.2
0.2
1.1
1.0
29.04.2017.
20
1.4
13.7
0.2
1.1
1.0
29.04.2017.
19
1.6
12.4
0.2
1.1
0.9
29.04.2017.
18
1.5
11.3
0.1
1.1
0.4
29.04.2017.
17
1.2
8.1
0.1
1.1
0.6
29.04.2017.
16
1.5
10.9
0.1
1.1
0.7
29.04.2017.
15
1.5
9.6
0.1
1.1
0.9
29.04.2017.
14
1.5
6.9
0.1
1.1
1.2
29.04.2017.
13
1.5
8.9
0.1
1.1
1.5
29.04.2017.
12
1.3
11.9
0.1
1.1
2.5
29.04.2017.
11
1.6
11.5
0.1
1.1
4.1
29.04.2017.
10
1.3
22.9
0.1
1.1