MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
26.03.2017. 05:00 h  - 27.03.2017. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
27.03.2017.
04
3.4
11.1
0.2
1.2
1.2
27.03.2017.
03
3.4
11.6
0.3
1.1
2.5
27.03.2017.
02
3.3
11.9
0.3
1.2
27.03.2017.
01
3.3
12.8
0.3
1.1
27.03.2017.
00
3.1
18.2
0.3
1.1
26.03.2017.
23
3.2
13.9
0.2
1.3
26.03.2017.
22
3.1
15.1
0.2
1.2
26.03.2017.
21
3.2
16.3
0.3
1.3
26.03.2017.
20
3.4
21.9
0.3
1.4
26.03.2017.
19
3.3
19.0
0.3
1.2
0.0
26.03.2017.
18
3.2
19.8
0.2
1.1
26.03.2017.
17
3.3
5.1
0.2
1.1
26.03.2017.
16
3.3
1.4
0.2
1.1
26.03.2017.
15
3.5
26.9
0.2
1.1
26.03.2017.
14
3.6
21.9
0.3
1.1
0.3
26.03.2017.
13
3.5
25.3
0.3
1.1
0.2
26.03.2017.
12
3.6
30.7
0.3
1.1
0.2
26.03.2017.
11
3.3
25.1
0.3
1.3
0.1
26.03.2017.
10
3.3
28.0
0.3
1.3
0.2
26.03.2017.
09
3.3
24.5
0.3
1.2
0.2
26.03.2017.
08
3.2
26.8
0.3
1.2
0.3
26.03.2017.
07
3.3
23.5
0.3
1.2
0.2
26.03.2017.
06
3.3
20.7
0.3
1.2
0.2
26.03.2017.
05
3.1
18.2
0.3
1.3
0.4