MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
25.07.2017. 21:00 h  - 26.07.2017. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
26.07.2017.
20
0.6
18.0
0.2
1.5
26.07.2017.
19
0.5
14.4
0.2
1.3
26.07.2017.
18
0.4
12.0
0.1
0.9
26.07.2017.
17
0.4
10.9
0.1
1.0
26.07.2017.
16
0.5
14.5
0.1
1.4
26.07.2017.
15
0.5
20.5
0.1
1.5
26.07.2017.
14
0.4
38.1
0.1
0.7
26.07.2017.
13
0.4
19.8
0.1
0.5
26.07.2017.
12
0.5
9.9
0.1
1.2
26.07.2017.
11
0.5
10.0
0.1
1.7
26.07.2017.
10
0.5
11.0
0.1
1.6
26.07.2017.
09
0.6
14.7
0.1
2.0
26.07.2017.
08
0.6
13.6
0.2
2.1
26.07.2017.
07
0.5
8.7
0.1
1.6
26.07.2017.
06
0.5
6.1
0.1
1.0
26.07.2017.
05
0.4
6.1
0.1
0.8
26.07.2017.
04
0.4
3.8
0.1
1.3
26.07.2017.
03
0.4
4.0
0.1
1.4
26.07.2017.
02
0.4
2.9
0.1
1.5
26.07.2017.
01
0.4
3.3
0.1
2.1
26.07.2017.
00
0.4
2.7
0.1
2.6
25.07.2017.
23
0.5
2.8
0.1
4.5
25.07.2017.
22
0.4
3.8
0.1
25.07.2017.
21
0.4
4.1
0.1
0.8