MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
19.01.2019. 01:00 h  - 20.01.2019. 00:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
20.01.2019.
00
0.9
10.9
0.3
1.2
0.5
19.01.2019.
23
0.9
12.6
0.3
1.2
0.4
19.01.2019.
22
0.9
13.4
0.3
1.2
0.4
19.01.2019.
21
0.9
18.2
0.4
1.2
0.2
19.01.2019.
20
1.0
20.8
0.5
1.2
0.1
19.01.2019.
19
1.0
17.2
0.4
1.2
0.1
19.01.2019.
18
0.9
22.5
0.5
1.2
0.0
19.01.2019.
17
0.9
25.7
0.6
1.4
0.2
19.01.2019.
16
1.0
20.0
0.4
1.7
19.01.2019.
15
1.0
8.9
0.3
1.2
19.01.2019.
14
0.9
7.1
0.2
1.2
0.1
19.01.2019.
13
0.9
7.9
0.2
1.3
0.2
19.01.2019.
12
1.0
8.0
0.2
1.2
0.1
19.01.2019.
11
1.0
7.0
0.2
1.2
0.4
19.01.2019.
10
1.1
9.4
0.2
1.3
0.3
19.01.2019.
09
1.0
8.1
0.3
1.2
19.01.2019.
08
0.9
8.5
0.3
1.2
19.01.2019.
07
0.9
8.1
0.2
1.5
0.3
19.01.2019.
06
0.9
3.8
0.2
1.2
0.5
19.01.2019.
05
0.9
3.9
0.2
1.2
0.7
19.01.2019.
04
0.9
3.3
0.2
1.2
0.9
19.01.2019.
03
0.9
4.2
0.2
1.2
0.9
19.01.2019.
02
0.9
4.2
0.2
1.2
0.8
19.01.2019.
01
0.9
5.9
0.2
1.2
0.8