MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
18.03.2019. 06:00 h  - 19.03.2019. 05:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
19.03.2019.
05
1.0
4.1
0.2
1.3
19.03.2019.
04
1.0
6.0
0.1
1.3
19.03.2019.
03
0.9
5.0
0.1
1.3
19.03.2019.
02
1.0
3.3
0.1
1.3
19.03.2019.
01
1.0
4.5
0.1
1.3
19.03.2019.
00
1.0
3.6
0.2
1.3
18.03.2019.
23
1.0
4.5
0.2
1.3
18.03.2019.
22
1.0
4.9
0.2
1.3
18.03.2019.
21
1.0
7.2
0.2
1.3
18.03.2019.
20
1.0
8.1
0.3
1.3
18.03.2019.
19
1.0
6.6
0.3
1.3
18.03.2019.
18
1.1
9.6
0.3
1.4
18.03.2019.
17
1.1
19.6
0.5
1.4
18.03.2019.
16
1.0
7.1
0.2
1.4
18.03.2019.
15
1.0
8.0
0.3
1.3
18.03.2019.
14
1.0
7.9
0.2
1.3
18.03.2019.
13
1.0
10.0
0.2
1.3
18.03.2019.
12
1.0
14.5
0.2
1.3
18.03.2019.
11
1.1
13.7
0.2
1.3
18.03.2019.
10
1.1
20.5
0.2
1.3
18.03.2019.
09
1.1
35.0
0.2
1.7
18.03.2019.
08
1.2
0.3
0.8
18.03.2019.
07
18.03.2019.
06