MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
18.11.2018. 22:00 h  - 19.11.2018. 21:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
19.11.2018.
21
0.7
12.9
0.5
1.3
0.3
19.11.2018.
20
0.7
20.0
0.5
1.3
0.2
19.11.2018.
19
0.7
24.3
0.5
1.3
19.11.2018.
18
0.7
26.7
0.5
1.3
19.11.2018.
17
0.8
29.5
0.4
1.3
19.11.2018.
16
0.8
45.4
0.5
1.3
19.11.2018.
15
0.8
28.3
0.3
1.3
0.1
19.11.2018.
14
0.8
13.8
0.3
1.3
19.11.2018.
13
0.8
16.1
0.3
1.3
19.11.2018.
12
0.7
10.3
0.2
1.3
0.1
19.11.2018.
11
0.8
8.7
0.2
1.3
0.2
19.11.2018.
10
0.7
6.1
0.2
1.3
0.2
19.11.2018.
09
0.8
6.2
0.2
1.3
0.1
19.11.2018.
08
0.9
15.3
0.3
1.4
19.11.2018.
07
1.1
21.4
0.5
3.5
19.11.2018.
06
1.1
12.2
0.3
3.9
0.7
19.11.2018.
05
0.9
8.2
0.3
4.0
0.8
19.11.2018.
04
0.8
8.4
0.3
2.7
0.8
19.11.2018.
03
0.7
5.5
0.3
1.3
0.9
19.11.2018.
02
0.7
6.8
0.3
1.5
0.9
19.11.2018.
01
0.7
10.7
0.3
1.3
0.9
19.11.2018.
00
0.7
11.2
0.3
1.7
1.1
18.11.2018.
23
0.8
16.7
0.4
1.3
0.8
18.11.2018.
22
0.7
12.6
0.3
1.3