MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
24.09.2017. 08:00 h  - 25.09.2017. 07:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
25.09.2017.
07
0.7
10.5
0.4
1.3
25.09.2017.
06
0.6
6.7
0.4
1.3
25.09.2017.
05
0.6
7.5
0.4
1.3
25.09.2017.
04
0.6
6.2
0.4
1.3
25.09.2017.
03
0.7
7.5
0.4
1.3
25.09.2017.
02
0.7
7.3
0.4
1.3
25.09.2017.
01
0.7
6.6
0.4
1.5
25.09.2017.
00
0.8
7.7
0.4
1.6
24.09.2017.
23
0.8
13.6
0.5
1.4
24.09.2017.
22
0.7
6.1
0.5
1.3
24.09.2017.
21
0.8
11.9
0.5
1.3
24.09.2017.
20
0.9
18.9
0.5
1.6
24.09.2017.
19
0.7
13.6
0.4
1.3
24.09.2017.
18
0.7
14.1
0.4
1.4
24.09.2017.
17
0.7
23.8
0.4
1.6
24.09.2017.
16
0.8
19.1
0.3
1.3
24.09.2017.
15
0.7
12.8
0.3
1.4
24.09.2017.
14
0.7
19.1
0.3
1.4
24.09.2017.
13
0.7
22.1
0.3
1.4
24.09.2017.
12
0.7
13.6
0.3
1.3
24.09.2017.
11
0.7
4.3
0.3
1.2
24.09.2017.
10
0.7
16.6
0.3
1.2
0.2
24.09.2017.
09
0.8
47.3
0.4
1.4
1.2
24.09.2017.
08
0.8
21.0
0.4
2.4