MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
20.09.2019. 19:00 h  - 21.09.2019. 18:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
21.09.2019.
18
0.7
7.6
0.2
0.9
21.09.2019.
17
0.7
7.7
0.2
0.9
21.09.2019.
16
0.7
7.9
0.2
0.9
21.09.2019.
15
0.7
14.0
0.2
0.8
21.09.2019.
14
0.7
10.8
0.2
0.8
21.09.2019.
13
0.7
11.3
0.2
0.8
21.09.2019.
12
0.7
9.6
0.2
0.8
21.09.2019.
11
0.7
8.3
0.2
0.8
21.09.2019.
10
0.8
14.1
0.2
0.8
21.09.2019.
09
0.9
10.7
0.2
0.8
21.09.2019.
08
0.9
17.7
0.2
0.8
21.09.2019.
07
1.0
15.9
0.2
0.9
21.09.2019.
06
10.1
0.2
0.9
21.09.2019.
05
0.8
9.7
0.2
0.9
21.09.2019.
04
0.8
7.8
0.9
21.09.2019.
03
0.8
6.3
0.2
21.09.2019.
02
0.9
8.6
0.2
1.2
21.09.2019.
01
0.9
10.9
0.2
1.1
21.09.2019.
00
0.9
13.6
0.2
1.0
20.09.2019.
23
0.9
8.9
0.2
0.9
20.09.2019.
22
0.8
10.7
0.2
0.9
20.09.2019.
21
0.9
16.0
0.2
1.0
20.09.2019.
20
0.8
11.0
0.2
0.8
20.09.2019.
19
0.8
9.6
0.2
0.8