MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
21.06.2017. 23:00 h  - 22.06.2017. 22:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
22.06.2017.
22
22.06.2017.
21
22.06.2017.
20
22.06.2017.
19
22.06.2017.
18
22.06.2017.
17
0.3
25.2
0.1
1.7
1.4
22.06.2017.
16
0.3
22.4
0.1
1.6
1.5
22.06.2017.
15
0.3
22.0
0.1
1.7
2.4
22.06.2017.
14
0.3
34.5
0.1
1.6
22.06.2017.
13
0.3
18.1
0.1
1.6
0.3
22.06.2017.
12
0.3
26.7
0.1
1.6
0.3
22.06.2017.
11
0.4
22.9
0.1
1.5
0.6
22.06.2017.
10
0.4
25.9
0.2
1.5
1.2
22.06.2017.
09
0.4
17.9
0.2
1.5
1.4
22.06.2017.
08
0.4
24.0
0.2
1.4
0.7
22.06.2017.
07
0.3
28.6
0.1
1.7
0.6
22.06.2017.
06
0.4
30.6
0.2
2.1
1.1
22.06.2017.
05
0.4
20.5
0.1
3.3
0.7
22.06.2017.
04
0.4
15.9
0.1
1.3
0.5
22.06.2017.
03
0.3
5.3
0.1
1.4
0.4
22.06.2017.
02
0.3
4.5
0.1
1.1
0.4
22.06.2017.
01
0.3
10.1
0.1
1.1
0.4
22.06.2017.
00
0.3
11.2
0.1
1.1
0.5
21.06.2017.
23
0.3
8.8
0.1
1.1
0.5