MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Viševac
N45°22'08"
E14°23'02"
320 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 CH4 , NH3 , H2S , CO, PM10

 
15.01.2018. 11:00 h  - 16.01.2018. 10:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
CO
[mg/m3]
CH4
[mg/m3]
NH3
[µg/m3]
16.01.2018.
10
1.4
7.2
0.1
1.4
0.8
16.01.2018.
09
1.5
10.6
0.1
1.5
0.9
16.01.2018.
08
1.8
19.3
0.3
1.5
1.0
16.01.2018.
07
1.7
16.3
0.3
1.5
1.0
16.01.2018.
06
1.6
15.2
0.2
1.5
1.2
16.01.2018.
05
1.6
10.5
0.2
1.5
1.1
16.01.2018.
04
1.5
12.2
0.2
1.6
1.1
16.01.2018.
03
1.6
9.7
0.2
1.6
1.3
16.01.2018.
02
1.7
10.9
0.2
1.6
1.3
16.01.2018.
01
1.7
19.8
0.4
1.7
1.5
16.01.2018.
00
1.8
26.8
0.5
1.8
1.8
15.01.2018.
23
2.0
28.6
0.6
1.7
2.0
15.01.2018.
22
2.2
19.9
0.5
1.7
2.5
15.01.2018.
21
2.5
31.7
0.6
1.8
15.01.2018.
20
2.4
42.0
0.8
1.7
1.1
15.01.2018.
19
2.8
52.4
1.1
1.8
1.5
15.01.2018.
18
3.0
104.8
2.0
1.8
2.5
15.01.2018.
17
4.0
104.2
2.2
1.7
3.2
15.01.2018.
16
2.4
27.5
0.4
1.6
0.6
15.01.2018.
15
1.8
13.4
0.2
1.5
0.5
15.01.2018.
14
1.6
14.9
0.2
1.5
0.5
15.01.2018.
13
1.5
12.0
0.1
1.4
0.5
15.01.2018.
12
1.5
11.9
0.1
1.4
0.5
15.01.2018.
11
1.5
14.2
0.2
1.3
0.4