POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
9.0
4.5
63.9
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.8
6.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
6.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
2.7
       
 BAKAR - LUKA
 
 
6.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
10.2
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
5.7
4.8
2.3
12.8
0.3
1.3
1.5
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.9
5.9
52.0
8.0
0.3
0.0
 
 KRASICA
 
14.4
5.3
64.7
1.3
1.8
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
7.3
58.5
11.7
1.1
0.2
0.3
0.9
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.8
17.5
1.3
0.4
0.5
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 24.02.2018.
period : 2:00-3:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine