POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.9
5.1
70.8
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.6
10.6
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
11.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
19.0
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
6.8
2.4
0.1
18.8
0.3
1.6
1.1
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.2
2.8
60.2
15.2
0.3
3.2
0.0
 
 KRASICA
 
5.8
3.4
76.8
1.2
1.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
7.7
2.0
86.0
13.1
1.4
0.1
0.0
0.6
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.6
10.3
1.2
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 19.01.2017.
period : 5:00-6:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Vrh Martinscice: servis analizatora BTX;
Opatija: prekid komunikacije

 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine