POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
2.2
18.5
69.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.5
4.1
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
75.5
       
 OPATIJA - GOROVO
     
32.6
       
 BAKAR - LUKA
 
 
89.7
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
38.3
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.6
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
7.3
14.7
5.4
74.0
0.1
1.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
7.8
9.2
46.9
0.2
1.4
0.6
 
 KRASICA
 
8.6
8.3
1.1
2.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
12.2
0.7
0.5
92.4
37.1
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.1
72.4
1.3
6.6
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.04.2019.
period : 22:00-23:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine