POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
51.9
52.4
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.1
18.4
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
16.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
14.2
39.7
       
 BAKAR - LUKA
 
 
15.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
6.6
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
16.5
11.0
4.6
0.2
0.5
0.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
22.2
4.2
58.7
15.0
0.2
2.0
0.0
 
 KRASICA
 
10.2
10.4
56.3
0.2
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
4.5
2.6
2.2
6.5
3.8
0.1
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.5
11.6
1.8
6.9
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 17.08.2019.
period : 23:00-24:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine