POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
13.5
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.1
15.9
107.9
12.7
0.2
0.5
0.4
 
 KRASICA
 
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 22.06.2017.
period : 22:00-23:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija: prekid komunikacije; Martinscica: analizator u kvaru

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine