POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.6
11.9
111.8
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.7
9.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
34.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
23.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.8
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.7
5.1
3.5
21.4
0.1
1.2
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.5
5.6
94.5
0.1
1.3
 
 KRASICA
 
2.2
3.7
105.6
2.4
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
2.7
113.4
19.5
0.5
0.5
0.0
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.2
18.7
1.3
1.3
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 18.06.2018.
period : 10:00-11:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinscica: bez struje
Opatija: nema komunikacije

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine