POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.7
48.8
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
8.3
       
 OPATIJA - GOROVO
     
8.3
61.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
3.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
8.4
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.4
4.5
2.4
5.9
0.2
0.9
0.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.0
3.4
40.6
1.1
0.2
1.2
0.4
 
 KRASICA
 
2.9
3.7
60.8
0.5
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
2.4
0.9
3.8
2.8
1.3
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
6.4
0.8
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 10.12.2019.
period : 11:00-12:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine