POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
8.9
106.7
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.6
35.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
2.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
0.5
101.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
23.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.3
1.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
7.7
2.6
1.1
9.0
0.2
1.9
0.3
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.7
5.4
87.1
6.1
0.2
0.0
 
 KRASICA
 
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
3.5
8.6
96.9
42.5
3.8
2.7
0.0
1.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
3.1
10.6
1.1
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 28.03.2017.
period : 15:00-16:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Umjeravanje analizatora NOx
Krasica: prekid komunikacije

 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine