POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.2
10.6
51.8
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.1
14.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
8.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
25.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
7.5
2.9
21.8
0.2
1.9
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.8
9.4
50.7
19.2
0.2
2.4
0.5
 
 KRASICA
 
7.8
16.0
29.2
2.2
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
17.0
57.0
29.1
1.7
3.0
0.1
1.2
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.3
15.4
1.3
2.3
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 22.11.2017.
period : 0:00-1:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija, Martinšćica: prekid komunikacije; Umjeravanje analizatora BTX

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine