POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.7
7.0
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
39.8
42.6
       
 BAKAR - LUKA
 
 
56.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
23.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
2.7
0.9
0.8
0.2
0.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.0
2.5
56.1
0.2
7.0
 
 KRASICA
 
23.4
6.7
72.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
3.6
2.1
5.4
3.5
0.6
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.0
4.0
1.5
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.10.2020.
period : 12:00-13:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Radovi na serveru: mogući prekidi u prikazu
Krešimirova 38: prekid komunikacije
Marišćina: servis analizatora merkaptana
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine