POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.7
16.7
38.9
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.9
23.7
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
39.6
25.4
       
 BAKAR - LUKA
 
 
14.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
5.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
0.9
0.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.6
0.8
5.8
14.8
0.2
0.9
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.3
0.8
88.8
29.0
2.6
0.5
 
 KRASICA
 
2.7
5.6
71.5
1.1
1.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
2.0
0.6
1.3
11.7
10.6
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.4
16.8
2.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 11.04.2021.
period : 23:00-24:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine