POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.5
8.3
74.6
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.5
10.6
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
9.3
47.0
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
33.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
10.4
1.9
2.3
13.1
0.2
2.5
0.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
2.5
94.5
0.1
1.1
 
 KRASICA
 
8.9
114.8
1.2
0.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
7.7
0.7
2.2
11.7
5.1
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
17.3
1.2
1.2
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 02.06.2020.
period : 15:00-16:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Umjeravanje analizatora SO2
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine