POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.1
8.7
40.5
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.9
11.3
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
6.6
       
 OPATIJA - GOROVO
     
32.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
8.1
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
11.4
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
9.6
6.1
1.6
0.3
0.9
1.5
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.8
6.9
34.1
5.1
0.3
1.6
 
 KRASICA
 
7.7
35.6
3.7
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
6.8
7.7
49.2
9.2
0.7
0.6
1.5
0.2
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.9
16.5
1.3
0.3
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 14.12.2018.
period : 16:00-17:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine