POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
2.4
64.8
27.7
0.5
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.8
46.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
22.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
12.7
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.6
0.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
5.2
18.1
2.7
1.4
0.1
2.1
1.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
 
 KRASICA
 
6.7
15.0
31.5
2.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
3.3
24.6
19.0
0.7
2.0
0.0
0.7
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.6
18.0
1.5
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 26.07.2017.
period : 20:00-21:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Radovi na serveru

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine