POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
6.6
3.9
73.5
0.1
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.6
8.9
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
10.9
39.7
       
 BAKAR - LUKA
 
 
8.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
26.7
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.6
2.4
2.9
8.8
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.2
2.8
45.0
1.4
 
 KRASICA
 
2.2
112.6
1.2
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
1.0
1.5
3.8
6.6
4.1
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
7.1
1.2
1.4
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 15.08.2020.
period : 1:00-2:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine