POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
4.9
9.8
63.2
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.3
13.7
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
14.2
       
 OPATIJA - GOROVO
     
3.5
53.5
       
 BAKAR - LUKA
 
 
13.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
13.8
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.4
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
6.0
3.9
2.5
10.9
0.2
1.9
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
4.3
2.9
66.6
0.2
1.2
 
 KRASICA
 
8.1
9.9
78.8
1.8
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
5.4
0.6
3.8
21.7
18.8
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.3
9.7
1.2
0.5
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 23.02.2020.
period : 14:00-15:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Radovi na serveru: moguće poteškoće u prikazu
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine