POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
6.6
37.9
21.7
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.6
24.3
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
12.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
39.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
23.7
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
3.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
34.9
13.9
3.0
0.2
1.6
0.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
18.4
14.3
41.8
19.9
0.2
2.4
0.8
 
 KRASICA
 
3.2
8.5
1.0
1.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
3.9
9.2
0.0
21.3
9.4
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.2
13.1
1.4
7.0
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 17.02.2019.
period : 5:00-6:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinscica: analizator u kvaru
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine