POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.8
27.5
24.7
0.5
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.5
44.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
18.0
       
 OPATIJA - GOROVO
     
26.2
31.4
       
 BAKAR - LUKA
 
 
11.3
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.5
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
2.7
14.4
3.8
11.9
0.3
1.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
1.6
11.7
43.0
0.2
2.0
0.9
 
 KRASICA
 
4.8
14.0
1.5
1.2
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
13.4
0.6
3.8
23.5
18.8
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.2
16.2
0.8
4.9
0.4
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 23.01.2020.
period : 20:00-21:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinšćica: bez struje
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine