POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
7.7
7.1
36.4
0.3
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
13.3
22.7
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
9.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
15.5
45.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
4.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
4.4
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.3
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
1.4
2.5
5.1
9.6
0.2
1.3
0.8
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
8.5
1.0
59.6
9.0
1.6
 
 KRASICA
 
5.8
1.6
60.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
4.6
1.0
2.1
13.7
13.2
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.7
10.5
1.2
0.3
0.3
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 18.01.2021.
period : 5:00-6:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine