POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
1.5
3.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
19.8
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
14.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
24.5
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.0
0.0
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
7.8
3.8
14.9
0.2
1.2
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
7.4
87.1
0.1
1.4
0.1
 
 KRASICA
 
1.5
85.0
1.5
0.3
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
4.8
88.2
21.2
1.5
1.6
0.0
0.4
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.0
15.6
1.4
1.8
0.0
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.04.2018.
period : 2:00-3:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Mlaka: servis postaje; Opatija: prekid komunikacije;
Umjeravanje analizatora NOx

 

    

 

Plan umjeravanja 2018. godine