POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
0.9
9.2
79.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
5.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
55.7
       
 OPATIJA - GOROVO
     
5.1
65.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
35.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
35.3
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.1
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
4.9
3.4
3.4
0.2
0.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
84.7
44.4
0.2
0.6
 
 KRASICA
 
6.1
110.5
1.5
0.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
0.8
2.9
46.7
16.3
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
45.4
1.2
9.9
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 16.06.2019.
period : 21:00-22:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine