POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
3.7
53.1
25.6
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
0.7
44.0
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
13.2
       
 OPATIJA - GOROVO
     
       
 BAKAR - LUKA
 
 
5.9
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
11.3
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.1
1.8
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
17.9
25.1
7.4
2.4
0.2
1.1
1.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
3.8
15.1
39.0
5.0
0.2
1.0
1.0
 
 KRASICA
 
2.6
2.1
77.5
5.2
0.4
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
14.9
14.7
56.5
8.0
4.4
1.2
0.1
0.5
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.7
10.5
1.3
0.4
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 25.09.2017.
period : 7:00-8:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Opatija: prekid komunikacije

 

    

 

Plan umjeravanja 2017. godine