POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
5.3
20.5
52.9
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
16.5
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
6.3
       
 OPATIJA - GOROVO
     
54.0
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
16.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
2.7
2.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
11.7
7.0
2.8
0.3
0.9
1.4
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
12.8
7.1
27.0
1.6
0.0
 
 KRASICA
 
8.8
9.4
1.5
1.2
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
13.1
6.1
54.9
16.5
3.2
0.3
1.2
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
3.4
23.0
3.9
2.5
0.8
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.02.2017.
period : 2:00-3:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 


 

    

 

Plan umjeravanja 2016. godine