POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
16.5
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
2.6
20.8
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
40.4
       
 OPATIJA - GOROVO
     
3.2
53.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
43.1
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
22.1
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.7
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
18.1
1.5
1.4
19.3
0.2
2.9
0.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
9.7
1.1
53.6
37.1
0.1
2.0
 
 KRASICA
 
16.5
12.2
71.3
3.4
1.0
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
3.4
0.8
3.7
19.2
12.6
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
1.0
16.1
0.9
2.5
0.2
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 21.10.2019.
period : 13:00-14:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine