POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.0
20.5
62.6
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
7.7
48.6
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
17.2
40.8
       
 BAKAR - LUKA
 
 
8.2
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.6
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
17.6
6.8
3.5
10.8
0.2
1.5
3.0
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
3.8
7.2
88.4
1.9
 
 KRASICA
 
4.9
86.4
3.5
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
2.7
1.6
2.4
1.8
0.7
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
0.6
7.2
1.2
0.7
0.1
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 23.09.2020.
period : 15:00-16:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine