POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
4.3
10.3
80.2
0.2
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
       
 OPATIJA - GOROVO
     
14.0
34.1
       
 BAKAR - LUKA
 
 
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
50.2
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
19.0
3.2
15.0
0.2
2.6
2.2
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
6.5
3.1
39.1
1.4
 
 KRASICA
 
12.7
14.3
97.8
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
6.0
0.2
4.7
14.2
7.4
0.7
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 02.07.2020.
period : 12:00-13:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2020. godine