POSLJEDNJE SATNE VRIJEDNOSTI PO POSTAJAMA [µg/m3];
CH4 u [mg/m3]
 RIJEKA - MLAKA
 
 
1.7
22.4
25.8
0.4
     
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 52 a
 
 
 
 
3.5
40.2
       
 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38
 
 
17.9
       
 OPATIJA - GOROVO
     
20.2
36.6
       
 BAKAR - LUKA
 
 
14.8
       
 KOSTRENA - MARTINŠĆICA
 
 
       
 KOSTRENA - VRH MARTINŠĆICE
     
1.4
 
 KOSTRENA - URINJ
 
 
 
2.6
9.3
2.3
10.9
0.3
1.3
1.6
 
 KOSTRENA - PAVEKI
 
 
 
1.4
7.1
48.9
0.2
1.9
1.0
 
 KRASICA
 
11.4
53.0
1.5
0.1
 
 VIŠKOVO-MARIŠĆINA
 
 
 
11.9
0.5
3.8
22.1
18.5
0.0
 
 VIŠKOVO - VIŠEVAC
 
2.2
17.4
0.8
4.8
0.4
 
  NAPOMENA:PODACI NISU VALIDIRANI!
datum : 23.01.2020.
period : 21:00-22:00
    
 GRANIČNE VRIJEDNOSTI (GV)
350
200
PO180
7
  ISPOD GV IZNAD GV NEMA PODATKA
    
 MAPA MJERNIH POSTAJA
 Martinšćica: bez struje
 

 

    

 

Plan umjeravanja 2019. godine