VODOOPSKRBNI SUSTAVI
RIJEKE I ŠIREG RIJEČKOG PODRUČJA
Program ispitivanja u 2019. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Rijeka 300 20
Klana 8 2
Zlobin 2 1
Novi rezultati ispitivanja za: Rijeka