VODOOPSKRBNI SUSTAVI
OTOKA CRESA I LOŠINJA
Program ispitivanja u 2017. godini
VodovodBroj redovnih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
Cres-Lošinj 39 3
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava Cres - Lošinj