VODOOPSKRBNI SUSTAVI
NA PODRUČJU ČABRA
Program ispitivanja u 2019. godini
VodovodBroj redovitih analiza godišnjeBroj revizijskih analiza godišnje
CVS Čabar 8 2
Čabar 2 1
Gerovo 2
Tršće 2 1
Prezid 2
Plešce 2 1
Mandli 2 1
Donji Žagari 2 1
Kliknite ovdje za nove rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće vodoopskrbnog sustava:
Čabar
Gerovo
Tršće
Prezid
Plešce
Mandli
Donji Žagari