ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
 
 
 
NAKLADNIK
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 
ZA NAKLADNIKA
Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. ravnatelj
 
UREDNIK
Helena Glibotić-Kresina, dr.med
 
PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA


Ljiljana Beg Zrakić, dipl.oecc.
Vlatka Čulev
Svjetlana Gašparović Babić, dr.med.
prof.dr.sc.Iva Sorta Bilajac Turina,dr.med.
Radojka Grbac, bacc.paed.
InesLazarević Rukavina, sveuč.spec.oec.
Vanja Moćan, ing.med.rad.
Nada Pirizović
Ankica Pichler
Nevenka Vlah, dipl.učiteljica

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 STANOVNIŠTVO
 - DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI
 - DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 2001. god
 - DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 2011. god
 - OSNOVNI KONTINGENTI STANOVNIŠTVA po subregijama Primorsko-goranske županije
 - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA Primorsko-goranske županije i Hrvatske
 - STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI
 - TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2013.

 

  VITALNI DOGAĐAJI
 - ROĐENI I UMRLI - 2013. godina
 - ROĐENI I UMRLI - Županija u razdoblju 1994 - 2013.
 - VITALNI INDEX - Primorsko - goranska županija 1994 - 2013.
 - ROĐENI - spol
 - POMOR DOJENČADI - dob, pokazatelji
 - KRETANJE DOJENAČKOG MORTALITETA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 2004-2013.
 - PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 - SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
 - Vodeći uzroci smrti (MKB)
 - Vodeći uzroci smrti (MKB) - muškarci
 - Vodeći uzroci smrti (MKB) - žene
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Cres
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Baška
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Krk
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Punat
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Lopar
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Rab
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Klana
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
 - Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 2009-2013
 - Vodeći uzroci pomora po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
 - SKLOPLJENI BRAKOVI
 - RAZVEDENI BRAKOVI
 - Stopa vjenčanih i razvedenih u Primorsko-goranskoj županiji
 - Razvedeni brakovi prema godinama trajanja braka

  POBOL STANOVNIŠTVA
 - POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
 - Pobol stanovništva Grada Cres
 - Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
 - Pobol stanovništva Grada Crikvenice
 - Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski
 - Pobol stanovništva Općine Vinodolska
 - Pobol stanovništva Grada Čabar
 - Pobol stanovništva Općine Brod Moravice
 - Pobol stanovništva Grada Delnice
 - Pobol stanovništva Općine Fužine
 - Pobol stanovništva Općine Lokve
 - Pobol stanovništva Općine Mrkopalj
 - Pobol stanovništva Općine Ravna Gora
 - Pobol stanovništva Općine Skrad
 - Pobol stanovništva Općine Baška
 - Pobol stanovništva Općine Dobrinj
 - Pobol stanovništva Grada Krk
 - Pobol stanovništva Općine Malinska
 - Pobol stanovništva Općine Omišalj
 - Pobol stanovništva Općine Punat
 - Pobol stanovništva Općine Vrbnik
 - Pobol stanovništva Općine Lovran
 - Pobol stanovništva Općine Matulji
 - Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga
 - Pobol stanovništva Grada Opatija
 - Pobol stanovništva Grada Lopar
 - Pobol stanovništva Grada Rab
 - Pobol stanovništva Grada Bakar
 - Pobol stanovništva Općine Čavle
 - Pobol stanovništva Općine Jelenje
 - Pobol stanovništva Grada Kastav
 - Pobol stanovništva Općine Klana
 - Pobol stanovništva Općine Kostrena
 - Pobol stanovništva Grada Kraljevica
 - Pobol stanovništva Grada Rijeka
 - Pobol stanovništva Općine Viškovo
 - Pobol stanovništva Grada Vrbovsko
 - Vodeći uzroci pobola u Primorsko-goranskoj županiji 2009-2013.
 - Vodeći uzroci pobola po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
 - Prijave malignih neoplazmi iz primarne zdravstvene zaštite
 - Maligne neoplazme po sijelu i spolu – prijava iz primarne zdravstvene zaštite

  ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 - MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
 - MREŽA zdravstvenih ustanova u društvenom vlasništvu
 - MREŽA privatnih zdravstvenih ustanova
 - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) - Županija
 - DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU
 - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 2008-2012.
 - ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU
 - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2013. godina
 - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2010-2012.

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi
 - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
 - CIJEPLJENJE - tuberkuloza
 - PRVO CIJEPLJENJE - difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, hemofilus influence tip B; morbili, rubeola i parotitis
 - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis;hemofilus influence tip B
 - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA
 - PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ŠKOLE I FAKULTETI
 - UČENICI I STUDENTI
 - SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI
 - NAMJENSKI PREGLEDI I OBILASCI ŠKOLA
 - KOMISIJSKI PREGLEDI
 - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
 - ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada
 - ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema učesnicima
 - SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima
 - SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja
 - PONOVNO CIJEPLJENJE - tuberkuloza
 - CIJEPLJENJE - difterija, tetanus i poliomijelitis
 - DOCJEPLJIVANJE - morbili-parotitis-rubeola; hepatitis – B; difterija i tetanus 

  KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - opća medicina
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI - muškarci
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI - žene
 - PROVEDENI PREVENTIVNI PREGLEDI
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - pregledi
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - posebni pregledi
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - funkcionalna dijagnostika

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ŽENE PO DOBI - popis 31. 03. 2011.
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno
 - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)
 - GINEKOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA
  STOMATOLOŠKA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno
 - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - ukupno
 - STOMATOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA

  STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - KRETANJE BOLESNIKA - ukupno
 - KRETANJE BOLESNIKA - gravitacija
 - ZAUZETOST KREVETA

  KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
 - DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

  HITNA MEDICINSKA POMOĆ
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI
 - INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA
 - HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POBOL

  JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ODJEL SOCIJALNE MEDICINE
 - NACIONALNI PROGRAMI
 - ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA
 - ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA
 - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
 - MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE
 - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE
 - PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE
 - MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - postupci
 - EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA - postupci
 - SPECIFIČAN POBOL - prijave zaraznih bolesti
 - SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 2003. - 2012.

  POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (ukupno)
 - POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL

  STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA
 - ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA
 - ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA
 - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolesnici
 - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolnoopskrbni dani
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Crikvenica
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Lopača
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Klinika za ortopediju Lovran
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Opatija
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Rab
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - Lječilište Veli Lošinj
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - Dnevna bolnica
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - Dnevna bolnicabroj bolesnika po odjelima
 
  REGISTAR LIJEČENIH OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA
 - LIJEČENI, NOVOOTKRIVENI I UMRLI OVISNICI - Županija u razdoblju 2004 - 2013.
 - UDIO OPIJATSKIH U UKUPNOM BROJU LIJEČENIH OVISNIKA
 - OVISNICI - dob i spol
 - LIJEČENI I NOVOOTKRIVENINI OVISNICI - vrsta psihoaktivne droge i spol
 - LIJEČENI OVISNICI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 - RAŠIRENOST HEPATITISA C I B TE HIV/AIDS INFEKCIJA
 - PROSTORNA DISTRIBUCIJA LIJEČENIH OVISNIKA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

  PRILOZI
 - USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE U 21. STOLJEĆU»
 - Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih
 - Standardizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika
 - Očekivano trajanje života na dan rođenja
 - Prijevremene smrti i izgubljene godine života
 - Adresar zdravstvenih ustanova
 - Adresar privatnika

  Rijeka, 2014.