ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2008.
 
 
 
NAKLADNIK
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 
ZA NAKLADNIKA
Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. ravnatelj
 
UREDNIK
Mr.sc.Suzana Janković, dr.med
 
PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Dr.sc. Giulia Malatestinić, dr. med.
Henrietta Benčević Striehl, dr.med.
Ljiljana Beg, dipl.oecc.
Bojana Burić, viša medicinska sestra
Radojka Grbac
Vlatka Čulev
Nada Pirizović
Ankica Pichler
Ljerka Dvorničić

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 STANOVNIŠTVO
 - DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI
 - DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 1991. god
 - DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 2001. god
 - OSNOVNI KONTINGENTI STANOVNIŠTVA po subregijama Primorsko-goranske županije
 - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA Primorsko-goranske županije i Hrvatske
 - KARTA STANOVNIŠTVA - nova interaktivna karta PGŽ
 - STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI
 - TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2008.

 

  VITALNI DOGAĐAJI
 - ROĐENI I UMRLI - 2008. godina
 - ROĐENI I UMRLI - Županija u razdoblju 1988 - 2008.
 - VITALNI INDEX - Primorsko - goranska županija 1988 - 2008.
 - ROĐENI - spol
 - POMOR DOJENČADI - dob, pokazatelji
 - KRETANJE DOJENAČKOG MORTALITETA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 1998-2008.
 - PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 - SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
 - Vodeći uzroci smrti (MKB)
 - Vodeći uzroci smrti (MKB) - muškarci
 - Vodeći uzroci smrti (MKB) - žene
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Cres
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Baška
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Krk
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Punat
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Lopar
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Rab
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Klana
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka
 - Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
 - Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
 - Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 2004-2008
 - Vodeći uzroci pomora po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
 - SKLOPLJENI BRAKOVI
 - RAZVEDENI BRAKOVI
 - Stopa vjenčanih i razvedenih u Primorsko-goranskoj županiji
 - Razvedeni brakovi prema godinama trajanja braka

  POBOL STANOVNIŠTVA
 - POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
 - Pobol stanovništva Grada Cres
 - Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
 - Pobol stanovništva Grada Crikvenice
 - Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski
 - Pobol stanovništva Općine Vinodolska
 - Pobol stanovništva Grada Čabar
 - Pobol stanovništva Općine Brod Moravice
 - Pobol stanovništva Grada Delnice
 - Pobol stanovništva Općine Fužine
 - Pobol stanovništva Općine Lokve
 - Pobol stanovništva Općine Mrkopalj
 - Pobol stanovništva Općine Ravna Gora
 - Pobol stanovništva Općine Skrad
 - Pobol stanovništva Općine Baška
 - Pobol stanovništva Općine Dobrinj
 - Pobol stanovništva Grada Krk
 - Pobol stanovništva Općine Malinska
 - Pobol stanovništva Općine Omišalj
 - Pobol stanovništva Općine Punat
 - Pobol stanovništva Općine Vrbnik
 - Pobol stanovništva Općine Lovran
 - Pobol stanovništva Općine Matulji
 - Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga
 - Pobol stanovništva Grada Opatija
 - Pobol stanovništva Grada Lopar
 - Pobol stanovništva Grada Rab
 - Pobol stanovništva Grada Bakar
 - Pobol stanovništva Općine Čavle
 - Pobol stanovništva Općine Jelenje
 - Pobol stanovništva Grada Kastav
 - Pobol stanovništva Općine Klana
 - Pobol stanovništva Općine Kostrena
 - Pobol stanovništva Grada Kraljevica
 - Pobol stanovništva Grada Rijeka
 - Pobol stanovništva Općine Viškovo
 - Pobol stanovništva Grada Vrbovsko
 - Vodeći uzroci pobola u Primorsko-goranskoj županiji 2004-2008.
 - Vodeći uzroci pobola po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
 - Prijave malignih neoplazmi iz primarne zdravstvene zaštite
 - Maligne neoplazme po sijelu i spolu – prijava iz primarne zdravstvene zaštite

  ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 - MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
 - MREŽA zdravstvenih ustanova u društvenom vlasništvu
 - MREŽA privatnih zdravstvenih ustanova
 - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) - Županija
 - DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU
 - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 2004-2008.
 - ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU
 - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2008. godina
 - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2005-2007.

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi
 - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
 - CIJEPLJENJE - tuberkuloza
 - PRVO CIJEPLJENJE - difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, hemofilus influence tip B; morbili, rubeola i parotitis
 - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis;hemofilus influence tip B
 - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA
 - PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ŠKOLE I FAKULTETI
 - UČENICI I STUDENTI
 - SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI
 - NAMJENSKI PREGLEDI I OBILASCI ŠKOLA
 - KOMISIJSKI PREGLEDI
 - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
 - ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada
 - ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema učesnicima
 - SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima
 - SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja
 - PONOVNO CIJEPLJENJE - tuberkuloza
 - CIJEPLJENJE - difterija, tetanus i poliomijelitis
 - DOCJEPLJIVANJE - morbili-parotitis-rubeola; hepatitis – B; difterija i tetanus 

  KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - opća medicina
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada
 - ODRASLO STANOVNIŠTVO - učešće prema dobi
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI
 - PROVEDENI PREVENTIVNI PREGLEDI
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - pregledi
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - posebni pregledi
 - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - funkcionalna dijagnostika

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ŽENE PO DOBI - popis 31. 03. 2001.
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno
 - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)
 - GINEKOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA
  STOMATOLOŠKA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno
 - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - ukupno
 - STOMATOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA

  STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - KRETANJE BOLESNIKA - ukupno
 - KRETANJE BOLESNIKA - gravitacija
 - ZAUZETOST KREVETA

  KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
 - DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

  HITNA MEDICINSKA POMOĆ
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI
 - INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA
 - HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POBOL

  JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA
 - ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA
 - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
 - MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE
 - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE
 - PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE
 - MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - postupci
 - EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA - postupci
 - SPECIFIČAN POBOL - prijave zaraznih bolesti
 - SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1997. - 2006.

  POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno
 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (ukupno)
 - POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL

  STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
 - KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA
 - ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA
 - ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA
 - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolesnici
 - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolnoopskrbni dani
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Crikvenica
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Lopača
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Klinika za ortopediju Lovran
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Opatija
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Rab
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Rijeka
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Sušak
 - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Kantrida
 
  REGISTAR LIJEČENIH OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA
 - LIJEČENI, NOVOOTKRIVENI I UMRLI OVISNICI - Županija u razdoblju 1998 - 2008.
 - UDIO OPIJATSKIH U UKUPNOM BROJU LIJEČENIH OVISNIKA
 - OVISNICI - dob i spol
 - LIJEČENI I NOVOOTKRIVENINI OVISNICI - vrsta psihoaktivne droge i spol
 - LIJEČENI OVISNICI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 - RAŠIRENOST HEPATITISA C I B TE HIV/AIDS INFEKCIJA
 - PROSTORNA DISTRIBUCIJA LIJEČENIH OVISNIKA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

  PRILOZI
 - USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE U 21. STOLJEĆU»
 - Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih
 - Standardizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
 - Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
 - Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika
 - Očekivano trajanje života na dan rođenja
 - Adresar zdravstvenih ustanova
 - Adresar privatnika

  Rijeka, 2009.