NAKLADNIK
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 
ZA NAKLADNIKA
Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. ravnatelj
 
UREDNIK
Mr.sc.Suzana Janković, dr.med
 
PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Dr.sc. Giulia Malatestinić, dr.med
Tomica Anić,inž.

Bojana Burić, viša med. sestra
Vlatka Čulev
Nada Pirizović
Ankica Pichler

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 STANOVNIŠTVO

  - DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI

  - STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI

  - TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2004.

 

  VITALNI DOGAĐAJI

  - ROĐENI I UMRLI - 2004. godina

  - ROĐENI I UMRLI - Županija u razdoblju 1985 - 2004.

  - VITALNI INDEX - Primorsko - goranska županija 1985 - 2004.

  - ROĐENI - spol

  - POMOR DOJENČADI - dob, pokazatelji, mjesto smrti

  - POMOR DOJENČADI - prema uzroku smrti

  - PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

  - SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

  - Vodeći uzroci smrti (MKB)
  - Vodeći uzroci smrti (MKB) - muškarci
  - Vodeći uzroci smrti (MKB) - žene
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Cres
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Baška
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Krk
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Punat
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Rab
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Klana
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka
  - Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
  - Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
  - Županija - vodeći uzroci smrti (MKB) po spolu (na 100 000 stanovnika)

  - SKLOPLJENI BRAKOVI

  - RAZVEDENI BRAKOVI


  POBOL STANOVNIŠTVA

  - POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

  - Pobol stanovništva Grada Cres
  - Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
  - Pobol stanovništva Grada Crikvenice
  - Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski
  - Pobol stanovništva Općine Vinodolska
  - Pobol stanovništva Grada Čabar
  - Pobol stanovništva Općine Brod Moravice
  - Pobol stanovništva Grada Delnice
  - Pobol stanovništva Općine Fužine
  - Pobol stanovništva Općine Lokve
  - Pobol stanovništva Općine Mrkopalj
  - Pobol stanovništva Općine Ravna Gora
  - Pobol stanovništva Općine Skrad
  - Pobol stanovništva Općine Baška
  - Pobol stanovništva Općine Dobrinj
  - Pobol stanovništva Grada Krk
  - Pobol stanovništva Općine Malinska
  - Pobol stanovništva Općine Omišalj
  - Pobol stanovništva Općine Punat
  - Pobol stanovništva Općine Vrbnik
  - Pobol stanovništva Općine Lovran
  - Pobol stanovništva Općine Matulji
  - Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga
  - Pobol stanovništva Grada Opatija
  - Pobol stanovništva Grada Rab
  - Pobol stanovništva Grada Bakar
  - Pobol stanovništva Općine Čavle
  - Pobol stanovništva Općine Jelenje
  - Pobol stanovništva Grada Kastav
  - Pobol stanovništva Općine Klana
  - Pobol stanovništva Općine Kostrena
  - Pobol stanovništva Grada Kraljevica
  - Pobol stanovništva Grada Rijeka
  - Pobol stanovništva Općine Viškovo
  - Pobol stanovništva Grada Vrbovsko

  ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
  - MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
  - Organizacija zdravstvene djelatnosti - kartogram

  - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) - Županija

  - DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU

  - DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME
    (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 2000-2004.

  - ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU

  - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2004. godina

  - LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2001-2003.


  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi

  - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

  - CIJEPLJENJE - tuberkuloza

  - PRVO CIJEPLJENJE - difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, hemofilus influence tip B; morbili, rubeola i parotitis

  - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis;hemofilus influence tip B

  - DOCJEPLJIVANJE - difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

  - PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - ŠKOLE I FAKULTETI

  - UČENICI I STUDENTI

  - SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI

  - NAMJENSKI PREGLEDI

  - KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA

  - REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

  - ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada

  - ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema učesnicima

  - SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima

  - SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja

  - PONOVNO CIJEPLJENJE - tuberkuloza

  - CIJEPLJENJE - difterija, tetanus i poliomijelitis

  - DOCJEPLJIVANJE - morbili-parotitis-rubeola; hepatitis – B; difterija i tetanus 


  KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA


  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - opća medicina

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada

  - ODRASLO STANOVNIŠTVO - dob i zaposlenost

  - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - pregledi

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - ŽENE PO DOBI - popis 31. 03. 2001.

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

  - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)

  STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

  - UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - ukupno 


  STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - KRETANJE BOLESNIKA - ukupno

  - KRETANJE BOLESNIKA - gravitacija

  - ZAUZETOST KREVETA


  KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

  - DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI


  HITNA MEDICINSKA POMOĆ

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI

  - INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA

  - HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POBOL 


  PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

  - ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA

  - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

  - MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE

  - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE

  - PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE

  - MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - postupci

  - EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA - postupci

  - SPECIFIČAN POBOL - prijave zaraznih bolesti

  - SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1994. - 2003.


  POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno

  - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (ukupno)

  - POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL


  STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

  - KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA

  - ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA

  - ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA

  - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolesnici

  - KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolnoopskrbni dani

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Crikvenica

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Lopača

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - Klinika za ortopediju Lovran

  - VODEĆI UZROCI POBOLA Thalassotherapia Opatija

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Rab

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Rijeka

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Sušak

  - VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Kantrida
 
  REGISTAR LIJEČENIH OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA

  - LIJEČENI, NOVOOTKRIVENI I UMRLI OVISNICI - Županija u razdoblju 1995 - 2004.

  - UDIO OPIJATSKIH U UKUPNOM BROJU LIJEČENIH OVISNIKA

  - OVISNICI - dob i spol

  - LIJEČENI I NOVOOTKRIVENINI OVISNICI - vrsta psihoaktivne droge i spol

  - LIJEČENI OVISNICI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

  - RAŠIRENOST HEPATITISA C I B TE HIV/AIDS INFEKCIJA


  PRILOZI
  - ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI - Jedinice privatne prakse (popis)
  - Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 1991. god.
  - Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 2001. god.
  - Dobna struktura stanovništva Primorsko-goranske županije - popis 31. 03. 2001.
  - Žene po dobi Primorsko-goranske županije - popis 31. 03. 2001.
  - Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1985-2004.
  - Kretanje dojenačkog mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1995-2004.
  - Vodeći uzroci registriranog pobola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranske županije 2000- 2004.
  - Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 2000-2004.
  - Prostorna distribucija liječenih ovisnika po jedinicama lokalne samouprave u 2004.godini
  - Stope novootkrivenih i liječenih ovisnika po županijama u Republici Hrvatskoj 2004. godine (na 100 000 stanovnika)
  - USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE DO 2000. GODINE»
  - Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika
  - Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih
  - Standardizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
  - Standardizirana stopa smrtnosti  od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
  - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika
  - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika
  - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
  - Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
  - Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
  - Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika
  - Očekivano trajanje života na dan rođenja

  Rijeka, 2005.