PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA

I UČINCIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2002. GODINU

 

  STANOVNIŠTVO

 
DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI  

STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI

TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2002.

 

  VITALNI DOGAĐAJI

 

ROĐENI I UMRLI - 2002. godina

ROĐENI I UMRLI - Županija u razdoblju 1983. - 2002.

VITALNI INDEX - Primorsko - goranska županija 1983 - 2002.  

ROĐENI - spol

POMOR DOJENČADI - dob, pokazatelji, mjesto smrti  

POMOR DOJENČADI - prema uzroku smrti

PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Vodeći uzroci smrti (MKB)  

Vodeći uzroci smrti (MKB) - muškarci  

Vodeći uzroci smrti (MKB) - žene  

Specifičan pomor stanovništva Grada Cres

Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj

Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica

Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski

Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska

Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar

Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice

Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice

Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine

Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve

Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj

Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora

Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad

Specifičan pomor stanovništva Općine Baška

Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj

Specifičan pomor stanovništva Grada Krk

Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska

Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj

Specifičan pomor stanovništva Općine Punat

Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik

Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran

Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji

Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga

Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija

Specifičan pomor stanovništva Grada Rab

Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar

Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle

Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje

Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav

Specifičan pomor stanovništva Općine Klana

Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena

Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica

Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka

Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
Županija - vodeći uzroci smrti (MKB) po spolu (na 100 000 stanovnika)  

SKLOPLJENI BRAKOVI

RAZVEDENI BRAKOVI

 

  POBOL STANOVNIŠTVA

   

POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Pobol stanovništva Grada Cres

Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
Pobol stanovništva Grada Crikvenice

Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski

Pobol stanovništva Općine Vinodolska

Pobol stanovništva Grada Čabar

Pobol stanovništva Općine Brod Moravice

Pobol stanovništva Grada Delnice
Pobol stanovništva Općine Fužine

Pobol stanovništva Općine Lokve

Pobol stanovništva Općine Mrkopalj

Pobol stanovništva Općine Ravna Gora

Pobol stanovništva Općine Skrad

Pobol stanovništva Općine Baška
Pobol stanovništva Općine Dobrinj

Pobol stanovništva Grada Krk

Pobol stanovništva Općine Malinska

Pobol stanovništva Općine Omišalj

Pobol stanovništva Općine Punat

Pobol stanovništva Općine Vrbnik
Pobol stanovništva Općine Lovran

Pobol stanovništva Općine Matulji

Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga

Pobol stanovništva Grada Opatija

Pobol stanovništva Grada Rab

Pobol stanovništva Grada Bakar

Pobol stanovništva Općine Čavle
Pobol stanovništva Općine Jelenje

Pobol stanovništva Grada Kastav

Pobol stanovništva Općine Klana

Pobol stanovništva Općine Kostrena

Pobol stanovništva Grada Kraljevica
Pobol stanovništva Grada Rijeka

Pobol stanovništva Općine Viškovo

Pobol stanovništva Grada Vrbovsko
 

  ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

     
  MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
JEDINICE PRIVATNE PRAKSE - popis

DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) - Županija

DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU  

 DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija) – Primorsko-goranska županija 1998-2002.

ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU

LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2002. godina

LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA - 1999.-2001.

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi

REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

CIJEPLJENJE - tuberkuloza

PRVO CIJEPLJENJE - difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, morbili, rubeola i parotitis

DOCJEPLJIVANJE - difterija, tetanus, pertusis i poliomijelitis

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

 

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ŠKOLE I FAKULTETI

UČENICI I STUDENTI

SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI

NAMJENSKI PREGLEDI

KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA

REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada

ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema učesnicima

SAVJETOVALIŠTE – prema korisnicima

SAVJETOVALIŠTE – prema temi savjetovanja

PONOVNO CIJEPLJENJE - tuberkuloza

CIJEPLJENJE - difterija, tetanus i poliomijelitis

DOCJEPLJIVANJE - morbili-parotitis-rubeola, hepatitis – B i tetanus 

 

  KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - opća medicina

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada

ODRASLO STANOVNIŠTVO - dob i zaposlenost

SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - pregledi

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ŽENE PO DOBI - popis 31. 03. 2001.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi do 15 godina   
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 16-19 godina   
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 20-29 godina   
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 30-39 godina   
 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 40-49 godina  
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi od 50 i više godina  

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)

 

  STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - predškolska djeca (0-6 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - školska djeca i omladina (7-19 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - odrasli (20 - 64 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - starija dob (65 godina i više) 

 

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - ukupno 

 

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - predškolska djeca (0 - 6 godina) 

 

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - školska djeca i omladina (7 - 19 godina) 

 

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - odrasli (20 - 64 godina) 

 

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - starija dob (65 godina i više) 

 

  STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

 

 ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

 KRETANJE BOLESNIKA - ukupno

KRETANJE BOLESNIKA - gravitacija

ZAUZETOST KREVETA

 

  KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

 ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

 DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

 

  HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI

INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA

HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POBOL 

 

  PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE

PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE

MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - postupci

EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA - postupci

SPECIFIČAN POBOL - prijave zaraznih bolesti

SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1992 - 2001.

 

  POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

 ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (ukupno)

POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL

 

  STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA

ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA

ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA

KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolesnici

KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolnoopskrbni dani

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - Thalassotherapia Crikvenica

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Lopača

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - Klinika za ortopediju Lovran

 

VODEĆI UZROCI POBOLA Thalassotherapia Opatija

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - Psihijatrijska bolnica Rab

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Rijeka

 

VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Sušak

 
VODEĆI UZROCI POBOLA - KBC Rijeka - lokalitet Kantrida  
     
   

  GRFIČKI PRIKAZI

   

Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 1991. god.

Dobna piramida stanovništva Primorsko-goranske županije po popisu 2001. god.

Dobna struktura stanovništva Primorsko-goranske županije - popis 31. 03. 2001.

Dobna struktura žena Primorsko-goranske županije - popis 31. 03. 2001.

Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1983-2002.

Kretanje dojenačkog mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1993-2002.

Vodeći uzroci registriranog pobola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranske županije 1998-2002.

Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 1998-2002.

USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE DO 2000. GODINE»

Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika

Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih

Standardizirana stopa umrlih od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)

Standardizirana stopa umrlih  od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)

Standardizirana stopa umrlih od novotvorina na 100 000 stanovnika

Standardizirana stopa umrlih od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika

Standardizirana stopa umrlih od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)

Standardizirana stopa umrlih od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)

Standardizirana stopa umrlih - nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa umrlih - samoubojstva na 100 000 stanovnika

Očekivano trajanje života na dan rođenja