DOWNLOAD      .pdf    2.60 Mb

          
srpanj - kolovoz 2000.

          

DOJENJE - TO JE VAŠE PRAVO

Svjetski tjedan dojenja dokazuje da se svjetske organizacije i dalje ozbiljno zalažu za promidžbu desetljećima zapuštenog i čak negiranog, a tako prirodnog životnog postupka.

Ciljevi su ovogodišnjeg Tjedna:

 • povećati javnu svijest da je dojenje jedno od ljudskih prava,

 • osigurati informacije o propisima i zakonodavstvu na međunarodnoj razini, pa stoga takvi propisi već postoje ili bi trebali postojati i na nacionalnoj razini,

 • poduprijeti pomak u javnom mnijenju prema poštivanju i očuvanju toga prava, omogućiti ga u svakome domaćinstvu, na razini lokalne zajednice te same države.  

Za ostvarenje tih ciljeva postoje međunarodni instrumenti:

 

 • Konvencija o dječjim pravima (međunarodna kratica CRC),

 • Konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (CESCR),

 • Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

 • ILO (Međunarodna organizacija rada) Konvencija o zaštiti materinstva,

 • Međunarodni propisi o traženju nadomjestaka za majčino mlijeko,

Budući da se na temu dojenja mnogo toga događa, ovom prigodom podsjećamo na nekoliko svježih otkrića, koja nesporno govore u prilog dojenju:

 • posebne masne kiseline sadržane u majčinu mlijeku dovode do povećanja kvocijenta inteligencije i bolje oštrine vida,

 • dojenje smanjuje infekcije uha, koje su u sprezi s oštećenjem sluha i potom poteškoćama u učenju,

 • nekoliko studija ukazuju da djeca koja su bila dojena pokazuju bolje školske rezultate, vodeći računa o socijalnim razlikama, stupnju majčine naobrazbe ili rasi.

Sudjelovati u potpori toga svjetskog pokreta bez sumnje je časno i ispunja velikim zadovoljstvom, ali nameće i neizbježna pitanja:

 • što znamo o svojim (osnovnim ljudskim) , pravima i kako se često (i da li uopće) susrećemo s tekstovima i objašnjenjima tih prava?

 • da li se u našoj sredini poštuje to pravo, koje je na početku svih prava, i da li i sami u svemu aktivno sudjelujemo?  

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Prirodna prehrana dojen?adi u naem gradu

MAJ?INO MLIJEKO - DOVOLJNA HRANA PRVIH EST MJESECI IVOTA

Pra?enje prirodne prehrane dojen?adi na naem podru?ju pokazuje kontinuirano poboljanje. Sa zadovoljstvom moemo ustanoviti da se sve vie djece hrani na prsima. Me?utim, duina dojenja vrlo se sporo poboljava. Do sada je najvie 10 do 15 djece dojeno do 12. mjeseca ivota.

  

Prirodna prehrana nedonoene i bolesne djece

MAJ?INO MLIJEKO - HRANA I LIJEK

Nedonoeno dijete i bolesno novoro?en?e imaju problem sa hranjenjem na prsima. Nemaju pravog refleksa sisanja, hranjenje ih umara pa je potrebno puno dobre volje i rada s majkom i djetetom ako elimo omogu?iti prehranu maj?inim mlijekom.

  

Po?etak ljudske komunikacije

NJENOST, TOPLINA, SIGURNOST

U utrobi majke jo nismo progledali, ne ?ujemo, ne miriemo, ne razlikujemo okuse i ne govorimo, a jedini je kontakt s majkom i sa svijetom koji nju okruuje TJELESNI DODIR. Preko tjelesnog dodira razvijamo se u udobnim uvjetima, u toplini, njenosti, osje?amo se sigurnima, slobodnima, a na maj?in dodir i milovanje stje?emo povjerenje. To joj i uzvra?amo njenim pokretima i, u pravilu, na njezin dodir podme?emo le?a za milovanje i nastojimo se to vie pribliiti njezinoj ruci. Odailjemo joj poruke naeg zadovoljstva i ona to zna ako razumije nae poruke. Jedino to tog trenutka elimo jest da ostvarimo te prve sli?ice elja u naem ivotu, koji jo nema ve?ih kontakata niti iskustava u vanjskom svijetu.

  

Unapre?enje zdravlja

POTRAGA ZA PRIRODNIM ZAKONIMA

"Onog dana kad po?nemo istraivati uzroke dobrog zdravlja, imat ?emo novu viziju borbe protiv bolesti."

  

Waldorfska pedagogija i zdravlje

PUNA SLOBODA ?OVJEKA

Izreka U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH nastala je u staroj Gr?koj, u vrijeme kada se panja ljudi tadanje civilizacije iz duhovnih sfera upu?ivala na zemaljske, prakti?ne stvari i probleme, kada je ?ovje?je tijelo smatrano odrazom duha i stanom za ?ovjekov duh. Atletske discipline, ustanovljene u to vrijeme, imale su izme?u ostalog za cilj veli?ati jedinstvo tijela i duha ?ovjekovog bi?a. Lako?a, igra i harmonija neba i zemlje, duha i tijeka jedno je od temeljnih obiljeja epohe stare Gr?ke. to je ostalo od izvornog zna?enja izreke "U zdravom tijelu zdrav duh"?

  

Dojena?ka psihijatrija

EMOCIONALNO ZAHTJEVNO RAZDOBLJE IVOTA

Zdravlje i kvaliteta ivljenja stalne su teme ovoga popularnog zdravstvenoodgojnog lista. Svjetski tjedan dojenja prava je prilika da se progovori o dojena?koj psihijatriji koja se, osim toga, jako dobro uklapa u preventivnu akciju promicanja dojenja jer ve? svojim poljem djelovanja, kao struka, pripada preventivnoj medicini.

  

Povijanje i pelene

PRAVILNO POVIJANJE VANIJE OD VRSTE PELENA

Prva saznanja o potrebnoj odje?i za dijete budu?a majka moe dobiti od patronane sestre tijekom posljednjeg posjeta prije poroda. Odabir pravilne odje?e veoma je bitan jer ?uva tjelesnu toplinu djeteta i odrava ?isto?u koe.

  

Rahitis

USPJENO PREVENIRANO OBOLJENJE

Rahitis je bolest koja nastaje zbog poreme?aja u mineralizaciji kostiju koje rastu. Nema rahitisa nakon zavrenog rasta ni u odrasloj dobi. Bolest nastaje zbog toga to se kalcij ne odlae u hrskavi?nu i kotanu tvar dugih kostiju. Zbog toga hrskavice ne propadaju, ve? nastaje iroka neokotala zona na krajevima dugih kostiju.

  

Naprtnja?e/nosiljke za dojen?ad

Koliko su korisne, a koliko opasne

Vjerovali ili ne, jedna je randomizirano-kontrolirana pedijatrijska studija pokazala da je dojen?ad noena u "povoju preko ramena"(Over The Shoulder Baby Holder - OTSBH) u prosjeku dnevno manje plakala za 43%, a no?u za 51%. Dakle, stilizirani povoj s novoro?en?etom u rodinom kljunu ipak nije bez razloga ba tako naslikan! S druge strane stoji podatak (opet: vjerovali ili ne!) da je u posljednjih 14 godina (samo u SAD!) najmanje 20 smrti dojen?adi povezano s noenjem u raznim "naprtnja?ama"/nosiljkama od (uglavnom) roditelja!

  

Njega usne upljine male djece

Usna upljina vrata su u svaki organizam. To potvr?uje i redoslijed obrade neposredno po ro?enju. Tako se odmah po ro?enju svake bebe, prije nego ju se stimulira da prodie, moraju o?istiti usta, da se pri PRVOM UDISAJU beba ne ugui udahnuvi sa zrakom i sadraj iz usta. Higijenska obrada ostalih dijelova tijela nastavlja se nakon obrade usta. Dakle, ivot izvan maj?ine utrobe zapo?inje njegom usne upljine, to bi trebalo nastaviti i u daljem ivotu.

  

Celijakija ili glutenska entropatija

Kada hrana postane neprijatelj

Celijakija ili glutenska entropatija bolest je karakterizirana nepodnoenjem proteina glutena koji nalazimo u penici, je?mu i rai, dok se za zob to ne moe sa sigurno?u tvrditi. Taj protein dovodi do imunoloke reakcije koja ima za posljedicu ote?enje sluznice tankog crijeva. Na osnovi toga smatramo da se radi o takozvanoj autoimunoj bolesti, iako se prava podloga nastanka bolesti jo ne zna sa sigurno?u.

  

ELEMENTI U TRAGOVIMA - ELJEZO

  

UMOR I ANEMIJA

  

Razvoj seksualnosti u djeteta do kolske dobi

OBITELJ - TEMELJ SPOLNOG RAZVOJA

Seksualni odgoj podu?ava o odnosu izme?u osoba razli?itoga spola. On je cjelina koja obuhva?a, prvo, informiranje o fizi?kom, genitalnom odnosu i, drugo, o me?usobnom osobnom, psiholokom i emocionalnom podru?ju odnosa. Tek oba zajedno ?ine cjelinu seksualnog odgoja, sadravaju?i i interseksualni i interpersonalni odnos. Provoditelji seksualnog odgoja u kolama, iako o njemu mnogo znaju, ele o mnogome podu?iti, ali suzdrano, stidljivo, a time nedovoljno i neprikladno. Provoditelji seksualnog odgoja do kolske dobi - roditelji i odgojitelji u dje?jim vrti?ima - toliko manjkavo znaju o tom odgoju u toj dobi, a i priru?nici o tome su oskudni, da se seksualni odgoj u toj dobi ili ne provodi, ili se ne provodi na odgovaraju?i na?in.

  

Spolno prenosive bolesti - (STD - Sexually transmitted diseases)

SPOLNI ODGOJ - PREDUVJET ZA SPOLNI ODNOS

Spolno prenosive bolesti zarazne su bolesti koje se prenose izravnim kontaktom pri spolnom odnosu, iako to nije jedini na?in prijenosa bolesti. Uzro?nici su infekcija virusi, bakterije, gljivice i ostali mikroorganizmi. Ve?ina inficiranih adolescenti su i mlade do 19 godina. Spolno prenosive bolesti, ako se ne prepoznaju na vrijeme i ne lije?e, dovode do tekih ote?enja zdravlja, a neke su, poput AIDS-a, i smrtonosne.

  

Neplodnost

LIJE?ENJE U RUKAMA ZNANOSTI

Danas se sve vie govori o neplodnom braku, a zatim o ulozi pojedinca-partnera u njemu. Sterilan brak, po op?enito prihva?enoj definiciji, jest onaj u kojem kroz 12 do 18 mjeseci normalnog spolnog ivota ne nastane trudno?a.

  

CELULITIS (PANIKULOZA)

BUJANJE MASNIH STANICA

Koa je najve?i organ tijela, ima povrinu od 1,5 do 2 m2, ?ini 16% tjelesne mase, sadri 4,5% cjelokupne krvi, a debela je od 0,5 do 5 mm. Koa se sastoji, idu?i od povrine prema dubini, od tri sloja: 1) epidermis (sloj pokrovnog epitela), 2) korijum, vezivni sloj to se sastoji od vezivnih kolagenih vlakana koja povezuju povrinu s dubinom koe, 3) potkono tkivo, to se sastoji od rahlog vezivnog tkiva i od potkonog masnog tkiva. To se masno tkivo latinski zove Panniculus adiposus, a taj panikulus je sjedite patolokih promjena pri tzv. celulitisu.

  

Puenje na drugi na?in

NEPUA?I, NE DAJTE SE ZAVARATI !

U svijetu se 31. svibnja obiljeava kao Dan bez duhana. Svjetska zdravstvena organizacija tim povodom poti?e irenje informacija o povezanosti pojave raka i drugih malignih oboljenja i bolesti krvnih ila s uivanjem duhanskih proizvoda.

  

Sveci - zatitnici od bolesti u maoj medicinskoj tradiciji

  

PRVA POMO? I SAMOPOMO? KOD UGRIZA ILI UBODA OTROVNE IVOTINJE

ISISAVANJE RANE I PRIMJENA SISALJKE ASPIVENIN

  

Projekt Zaklade za slijepe bebe

Pedijatrijski materijal za vizualnu dijagnostiku i istraivanje

Hrvatska udruga prijatelja bijelog tapa "Homer"