Pelud

Mjerna postaja RIJEKA

Datum: 16. siječanj 2017.

Drveća

Trave

Korovi

Koncentracija peluda u zraku (broj/m3):

visoka
umjerena
niska


MONITORING