KORONAVIRUS

19
broj zaraženih/oboljelih u PGŽ
72
broj izlječenih u PGŽ
1
broj umrlih u PGŽ
ažurirano: 01.07.2020. - 10:00Odjel za ekonomske pravne i opće poslove

VODITELJICA ODSJEKA:

Jelena Ribić, dipl.oec
Tel.: 051/331-086; FAX.051/358-784
Mob.: 091/132 04 16
E-mail: povjerenstvo.nabava@zzjzpgz.hr


Popis gospodarskih subjekata sa kojima NZZJZPGŽ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Naputak o nabavi robe, radova i usluga


Sklopljeni ugovori u NZZJZPGŽ


NABAVA

Plan nabave


U Odsjeku za nabavu objedinjuje se i izrađuje Plan nabave roba, radova i usluga temeljem prikupljenih i dostavljenih prijedloga. Obavljaju se poslovi nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave (sakupljaju se ponude, pišu i ispostavljaju narudžbenice), nabave male i velike vrijednosti, sukladno donesenom Planu nabave. Priprema se ponudbena i tehnička dokumentacija za nadmetanja, u suradnji sa stručnim ovlaštenim osobama, provode se postupci javne nabave, te sklapaju ugovori. Zaprima se roba, zaprimaju se i kontroliraju ulazni računi. Izrađuju se izvješća sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi i pripadajućim Uredbama.


MONITORING