Odjel za ekonomske pravne i opće poslove

VODITELJICA ODSJEKA:

Jelena Ribić, dipl.oec
Tel.: 051/358-703; FAX.051/358-784
E-mail: jelena.ribic@zzjzpgz.hr


Popis gospodarskih subjekata sa kojima NZZJZPGZ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


ZAHTJEV za prikupljanje ponuda za USLUGE USTUPANJA RADNIKA OD STRANE AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA ZA FINANCIJSKO-KOMERCIJALNE POSLOVE

ZAHTJEV za prikupljanje ponuda za USLUGE USTUPANJA RADNIKA OD STRANE AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA NA RAZVOJU SOFTVERA I ODRŽAVANJU INFORMATIČKE OPREME

ZAHTJEV za prikupljanje ponuda za USLUGE USTUPANJA RADNIKA OD STRANE AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA ANALIZI ZDRAVLJA I OKOLIŠA


NAPUTAK O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA u 2014. godini


Spisak sklopljenih ugovora 2016. godine

Spisak sklopljenih ugovora 2015. godine

Spisak sklopljenih ugovora 2014. godine

Spisak sklopljenih ugovora 2013. godine


NABAVA

Plan nabave

Prvi rebalans 2016. godine

Drugi rebalans 2016. godine

Treći rebalans 2016. godine

Prvi rebalans 2015. godine

Drugi rebalans 2015. godine

Treći rebalans 2015. godine

Četvrti rebalans 2015. godine


U Odsjeku za nabavu objedinjuje se i izrađuje Plan nabave roba, radova i usluga temeljem prikupljenih i dostavljenih prijedloga. Obavljaju se poslovi nabave roba, radova i usluga bagatelne nabave (sakupljaju se ponude, pišu i ispostavljaju narudžbenice), nabave male i velike vrijednosti, sukladno donesenom Planu nabave. Priprema se ponudbena i tehnička dokumentacija za nadmetanja, u suradnji sa stručnim ovlaštenim osobama, provode se postupci javne nabave, te sklapaju ugovori. Prati se realizacija ugovornih obveza. Zaprima se roba – rade se primke, kontroliraju se ulazni računi, knjiže, plaćaju ili kompenziraju. Izrađuju se izvješća sukladno propisima Zakona o javnoj nabavi N.N. 90/11,83,13,143/13,13/14 i pripadajućim Uredbama.


MONITORING