KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

299
broj novozaraženih u PGŽ
214
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

3210
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
23573
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

264
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 11.04.2021. - 08:30Odsjek knjigovodstva

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Opis poslova odsjeka

Obavlja operativne poslove dnevnog evidentiranja i praćenja svih poslovnih događaja u Zavodu: dnevna obrada kunskih i deviznih izvoda, unošenje u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa, blagajničkih izvještaja, putnih naloga, plaća i drugih naknada. Obavlja obračun poreza na dodanu vrijednost, vodi evidenciju o primljenim i izdanim zadužnica, mjenica, bankovnim garancijama i sl., evidenciju neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, obračun amortizacije , organizaciju i provođenje inventure. Sastavlja izvješća o rezultatima poslovanja .

Voditeljica Odsjeka:
Snježana Vlah, dipl.oec.

Tel. 051/358–781, Mob:091/360 01 16
e-mail: snjezana.vlah@zzjzpgz.hr. 
MONITORING