KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

60
broj novozaraženih u PGŽ
26
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

540
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
918
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

20
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 25.10.2020. - 08:30Odsjek knjigovodstva

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Opis poslova odsjeka

Obavlja operativne poslove dnevnog evidentiranja i praćenja svih poslovnih događaja u Zavodu: dnevna obrada kunskih i deviznih izvoda, unošenje u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa, blagajničkih izvještaja, putnih naloga, plaća i drugih naknada. Obavlja obračun poreza na dodanu vrijednost, vodi evidenciju o primljenim i izdanim zadužnica, mjenica, bankovnim garancijama i sl., evidenciju neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, obračun amortizacije , organizaciju i provođenje inventure. Sastavlja izvješća o rezultatima poslovanja .

Voditeljica Odsjeka:
Snježana Vlah, dipl.oec.

Tel. 051/358–781, Mob:091/360 01 16
e-mail: snjezana.vlah@zzjzpgz.hr.


MONITORING