TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA

Tečaj se organizira temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18) te Odluke Ministra zdravstva o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba od 18.veljače 2019. godine.

Tečaj o zdravstveno ispravnosti hrane i osobnoj higijeni dužne su završiti osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom ili vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane.Tečaj se polazi prije početka rada i obnavlja svakih 5 godina.

Osobe koje su Tečaj položile prije 1.1.2018. godine, prvi sljedeći put trebaju obnoviti znanje pohađajući Tečaj nakon 4 godine, a zatim svakih 5 godina.

Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka zanimanja i ugostiteljska zanimanja Tečaj trebaju pohađati 5 godina nakon završenog strukovnog obrazovanja.


Temeljem Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane, čl.5:

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 • ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 • skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 • skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 • objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 • objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 • tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 • objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 • sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 • objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 • mesnice
 • ribarnice
 • sabirališta divljači.

Pohađanje Tečaja po osnovnom programu nije obavezno, a predviđena znanja mogu se steći iz edukativnih materijala (poveznica na ovoj stranici ).

Temeljem Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane, čl. 6:

(1) Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovoga članka polažu tečaj po proširenom programu.

Tečaj se organizira u sjedištu u Rijeci i u Ispostavama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

U Rijeci se provodi u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ, na V katu u velikoj dvorani.

U Rijeci je pohađanje Tečaja po osnovnom programu omogućeno ponedjeljkom i utorkom u sklopu zajedničkog programa s Tečajem po proširenom programu, kroz ukupno 10 školskih sati. Obavezna je provjera znanja pred ispitnom komisijom koja se organizira u slijedeći četvrtak u 14,30 sati.

Tečaj po proširenom programu u Rijeci pohađa se tijekom tri dana: ponedjeljkom, utorkom i srijedom, od 14,30 kroz ukupno 15 školskih sati. Pohađanje predavanja je obavezno, a eventaulni izostanak se nadoknađuje na slijedećim tečajevima. Provjera znanja pred ispitnom komisijom se organizira u slijedeći četvrtak u 14,30 sati.


Sve upute kao i predbilježbu za tečaj možete dobiti u ispostavama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, te Zavodu u sjedištu, Epidemiološki odjel, soba 7A.


Upite i pridbilježbu možete slati na E-mail:ivana.dabo@zzjzpgz.hr

Kontakt telefon: 051/358-709.

Kontakt mobitel: 091/1207-606.

TEČAJ PO OSNOVNOM PROGRAMU 275,00kn

TEČAJ HM - PROŠIRENI PROGRAM 550,00kn

PONOVNO POLAGANJE ISPITA TEČAJA HIGIJENSKOG MINIMUMA 100,00kn

U cijene je uračunat PDV.

Tečaj higijenskog minumuna održavaju se i tijekom ljeta.

Kontakt telefon: 051/358-709.

Kontakt telefon: 051/358-777.

Kontakt mobitel: 091/1207-606.

Fax: 051/358-721.

TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA RASPORED TEMA I PREDAVAČA

PROŠIRENI: OBAVEZNO POHAĐATI SVA TRI DANA OSNOVNI: PREPORUČENO POHAĐATI PRVA DVA DANA

TERMIN I TEMA ŠKOLSKI SAT

PONEDJELJAK:
14:30-15:15 Uvodno predavanje o temeljnom i dodatnom zakonodavnom okviru podjeli subjekata, registraciji subjekata i ulozi polaznika tečaja u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti
1

15:15-17:00 Epidemiologija zaraznih bolesti - osnovni pojmovi o širenju, spriječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
2

17:15-18:00 Osobna higijena
1

18:15-19:45 Higijena prostorija + DDD
2

UTORAK:
14:30-16:00 Opasnosti u hrani i trovanje hranom
2

16:15-18:30 Higijena hrane OS + PR
3

SRIJEDA:
14:30-16:00 Sustav samokontrole (HACCP)
2

16:15-17:45 Pravilno skladištenje hrane
2

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROŠIRENOM PROGRAMU


Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMUMONITORING