TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA

Sve osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica i pića obvezne su obaviti tečaj higijenskog minimuma svake 4 godine, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti članak 37. (Narodne novine br 79/07) i Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica (Narodne novine br 23/94).

Osobe koje nemaju položen tečaj higijenskog minimuma, a rade u proizvodnji i prometu namirnica i pića podliježu kaznenim odredbama prema čl. 76. točka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07).

Tečaj higijenskog minimuma provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije. Tečaj traje 4 dana osnovni, dok prošireni traje 5 dana a ispiti su tjedan dana po završetku tečaja.

Tečaj higijenskog minimuma provodi se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, na V katu u velikoj dvorani, svaki tjedan od 14:30 do 18:45 sati.

Ispiti su tjedan dana po završetku tečaja, četvrtkom u 14:30 h, u maloj dvorani na V katu.

OSNOVNI PROGRAM pohađaju osobe koje rade u proizvodnji prometu namirnica, a nisu završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja. Osnovni tečaj pohađa se prije stupanja u radni odnos.

PROŠIRENI PROGRAM pohađaju osobe koje su završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja po proteku dvije godine nakon završetka škole te svi ostali koji su već prije položili osnovni program higijenskog minimuma. Prošireni program se polaže svake 4 godine.

Sve upute kao i predbilježbu za tečaj možete dobiti u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Epidemiološki odjel, soba 7A.

Cijena osnovnog tečaja je 400,00 kn (uračunat PDV). Cijena tečaja po proširenom programu je 450,00 kn (uračunat PDV).

Tečaj higijenskog minumuna održavaju se i tijekom ljeta.

Kontakt telefon: 051/358-709.

Kontakt telefon: 051/358-777.

Kontakt mobitel: 091/1207-606.

Fax: 051/358-721.


Priručnik tečaja "Higijenski minimum" - možete preuzeti ovdje


PRIMJER RASPOREDA OSNOVNOG PROGRAMA

DAN I DATUM TERMIN TEMA Školski sati
PONEDJELJAK 14:30 - 16:00 Osnovni pojmovi o širenju,sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti 2 sata
16:15 - 18:45 Higijena prostorija 3 sata
UTORAK 14:30 - 16:00 Trovanje hranom 2 sata
16:15 - 18:45 Osobna higijena 3 sata
SRIJEDA 14:30 - 17:00 Higijena namirnica 3 sata
17:15 - 18:45 Prva pomoć 2 sata
ČETVRTAK 14:30 - 16:00 Higijena okoline 2 sata
16:15 - 18:45 Sanitarni propisi 3 sata

PRIMJER RASPOREDA PROŠIRENOG PROGRAMA

dan i datum TERMIN TEMA Školski sati
PONEDJELJAK 14:30 - 16:00 Osnovni pojmovi o širenju,sprečavanju i suzbijanju zar.bolesti 2 sata
16:15 - 18:45 Osnovni pojmovi o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji s osvrtom na ograničenja i opasnosti njihove primjene u prostorijama za čuvanje i promet namirnica. 3 sata
UTORAK 14:30 - 16:00 Trovanje hranom 2 sata
16:15 - 18:45 Higijena prostorija 3 sata
SRIJEDA 14:30 - 16:00 Prva pomoć 2 sata
16:15 - 18:45 Osobna higijena 3 sata
ČETVRTAK 14:30 - 16:00 Higijena okoline 2 sata
16:15 - 18:45 Sanitarni propisi 3 sata
PETAK
14:30 - 17:45 Higijena namirnica 4 sata

.


MONITORING