TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17) propisano je da osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom ili vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni prije početka rada odnosno obnavljati ih svaki 5 godina.

Osobe koje obavljaju poslove odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluge njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih 5 godina.

Novi zakon je stupio na snagu 4. siječnja 2018. godine. Prema tome, osobe koje su polagale higijenski minimum do tada kada se tečaj higijenskog minimuma obnavljao svake 4 godine, (Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica – NN 23/94)) dužne su samo slijedeći tečaj obnoviti za 4 godine. Osobe koje su polagale tečaj poslije 4.siječnja 2018. godine podliježu Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/2017) te su dužne slijedeći tečaj obnoviti za 5 godina.

Tečaj higijenskog minimuma provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije. Osnovni tečaj traje 4 dana, dok prošireni traje 5 dana, a ispiti su tjedan dana po završetku tečaja.

Tečaj higijenskog minimuma provodi se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, na V katu u velikoj dvorani, svaki tjedan od 14:30 do 18:45 sati.

Ispiti su tjedan dana po završetku tečaja, četvrtkom u 14:30 h.

OSNOVNI PROGRAM pohađaju osobe koje rade u proizvodnji prometu namirnica, a nisu završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja. Osnovni tečaj pohađa se prije stupanja u radni odnos.

PROŠIRENI PROGRAM pohađaju osobe koje su završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja po proteku dvije godine nakon završetka škole te svi ostali koji su već prije položili osnovni program higijenskog minimuma. Prošireni program se polaže svake 4 godine.

Sve upute kao i predbilježbu za tečaj možete dobiti u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Epidemiološki odjel, soba 7A.

TEČAJ HM - OSNOVNI PROGRAM 320,00kn

TEČAJ HM - PROŠIRENI PROGRAM 360,00kn

PONOVNO POLAGANJE ISPITA TEČAJA HIGIJENSKOG MINIMUMA 65,00kn

Cijena se uvećava za iznos pdv-a

Tečaj higijenskog minumuna održavaju se i tijekom ljeta.

Kontakt telefon: 051/358-709.

Kontakt telefon: 051/358-777.

Kontakt mobitel: 091/1207-606.

Fax: 051/358-721.


Priručnik tečaja "Higijenski minimum" - možete preuzeti ovdje


PRIMJER RASPOREDA OSNOVNOG PROGRAMA

DAN I DATUM TERMIN TEMA Školski sati
PONEDJELJAK 14:30 - 16:00 Osnovni pojmovi o širenju,sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti 2 sata
16:15 - 18:45 Higijena prostorija 3 sata
UTORAK 14:30 - 16:00 Trovanje hranom 2 sata
16:15 - 18:45 Osobna higijena 3 sata
SRIJEDA 14:30 - 17:00 Higijena namirnica 3 sata
17:15 - 18:45 Prva pomoć 2 sata
ČETVRTAK 14:30 - 16:00 Higijena okoline 2 sata
16:15 - 18:45 Sanitarni propisi 3 sata

PRIMJER RASPOREDA PROŠIRENOG PROGRAMA

dan i datum TERMIN TEMA Školski sati
PONEDJELJAK 14:30 - 16:00 Osnovni pojmovi o širenju,sprečavanju i suzbijanju zar.bolesti 2 sata
16:15 - 18:45 Osnovni pojmovi o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji s osvrtom na ograničenja i opasnosti njihove primjene u prostorijama za čuvanje i promet namirnica. 3 sata
UTORAK 14:30 - 16:00 Trovanje hranom 2 sata
16:15 - 18:45 Higijena prostorija 3 sata
SRIJEDA 14:30 - 16:00 Prva pomoć 2 sata
16:15 - 18:45 Osobna higijena 3 sata
ČETVRTAK 14:30 - 16:00 Higijena okoline 2 sata
16:15 - 18:45 Sanitarni propisi 3 sata
PETAK
14:30 - 17:45 Higijena namirnica 4 sata

.


MONITORING